Nájdené rozsudky pre výraz: zastúpenie advokátom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 898

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1883 dokumentov
7367 dokumentov
16 dokumentov
19 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžrk/10/2018 4016200173 19. 06. 2019 JUDr. Petra Príbelská ECLI:SK:NSSR:2019:4016200173.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a členov senátu JUDr. Milana Moravu a JUDr. Jarmily Urbancovej, v právnej veci sťažovateľa (pôvodne žalobca): Poľnohospodárska Pôda s.r
Meritum o náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím
Najvyšší súd 3 Cdo 567/ 2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa S., a.s. so sídlom v B. , IČO: X. , zast úpené ho advokátskou kanceláriou A. , s.r.o., so sídlom v B. , proti odpor kyni Slovensk á republik a, za ktorú koná Ministerstvo hospodárstva S lovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Mierová č. 19, zastúpené advokátskou kanceláriou K. , s. r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , o náhradu škody spôsobenej nezákonným roz
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3014200798 Dátum vydania rozhodnutia: 28. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3014200798.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a z členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. E riky Čanádyovej právnej veci žalobcu: ZDRUŽENIE PODNIKATEĽOV Považská Bystrica, so sídlom Považská Byst
Meritum zaplatenie 1 251 930,23 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenske j republiky 3Obdo /46 /2015 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : S., spol. s r. o., so sídlom Č. , IČO: X. , právne zast . Mgr. Z. , advokátom, so sídlom B. , proti žalovanému: S., a. s., so sídlom P., IČO: X. , právne zast. A. , s. r. o., so sídlom P., IČO: X. , o zapla tenie 25Cb/211/2009 , o dovolaní žalo vaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z o dňa 23. apríl a 2015, č. k. 1Cob/286/2014 -669 , takto r o z
Meritum sociálne poistenie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Vs/3/2019 3017200381 24. novembra 2020 JUDr. Jozef Milučký sudca ECLI:SK:NSSR:2020:3017200381.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veľkom senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a členov senátu, JUDr. Viery Nevedelovej, JUDr. Judity Kokolevskej, JUDr. Violy Takáčovej, PhD., JUDr. Zdenky Reisenauerovej, JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a JUDr. Marián
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: L. , nar . X. , štátna príslušnosť Vietnamská republika, zastúpenej : Advokátska kancelári a Kolíková & Partners, s.r.o., Radvanská 21, 811 01 Bratislava, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava, s pribratým účastníkom konania: IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, Gr össlingova 4, 811 09 Bratislava , o preskúmanie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Obo/12/2020 6018200528 28. 07. 2021 JUDr. Lenka Praženková ECLI:SK:NSSR:2021:6018200528.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Lenky Praženkovej a členiek JUDr. Ivany Nemčekovej a JUDr. Gabriely Mederovej v spore žalobcu: SKP, k.s., so sídlom vo Zvolene, Námestie SNP 74/28, IČO: 44 915 691,
Meritum o zdržanie sa nekalosúťažného konania, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia a poskytnutia primeraného zadosťučinenia
Najvyšší súd Sloven skej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky , ako súd dovolací , v právnej veci žalobcov : K. , spoločníkom a konateľom : JUDr. P. K. , advokát, s. r. o, so sídlom S., IČO: X. , proti žalovanému : T. , národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom B. , IČO : X. , zast. Mgr. A. Č. , advokátkou a konateľkou spoločnosti T. , s. r. o., so sídlom L. , IČO: X. , o zdržanie sa nekalosúťažného konania , náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia
MENU