Nájdené rozsudky pre výraz: zastúpenie na základe splnomocnenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
39 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: doručovanie v sporovom konaníprokúrazastúpenie na základe splnomocnenia
R 106/2002
Právna veta: Prokurista z titulu tejto svojej funkcie je oprávnený zastupovať podnikateľa v občianskom súdnom konaní. Nepotrebuje k tomu od podnikateľa osobitné pl- nomocenstvo podľa § 24 O. s. p., a preto nie je nutné mu písomnosť doručovať podľa ustanovenia § 49 O. s. p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, uznesením z 12. decembra 2000, č. k. 5 Obo 339/2000-135, odvolanie odporcu podané proti rozsudku Krajského súdu v B. zo 6. septembra 2000, č. k. 39 Cb 42/99-123, ako oneskorene podané odmietol. Náhradu trov odvolacieho konania navrhovateľovi nepriznal. V odôvodnení uznesenia uviedol, že napadnutý rozsudok bol odporcovi riadne doručený dňa 11. októbra 2000. Odporca odvolanie podal 27. októbra 2000, pričom posledným dňom na podanie odvolania bol
Právna veta: Z pohľadu terminológie nemožno pojmovo spájať, či stotožňovať poverenie so zastúpením (splnomocnením), ide o odlišné právne inštitúty, s rozdielnymi potenciálnymi právnymi následkami, ktoré sú upravené inými kódexmi súkromného práva. Poverenie podľa § 9 Zákonníka práce sa viaže iba na osobu zamestnanca zamestnávateľa, pričom jeho zodpovednosť sa riadi normami pracovného práva s výraznou ochrannou funkciou. Zastúpenie ako občianskoprávny inštitút umožňuje, aby za zamestnávateľa mohli robiť právne úkony aj iné osoby než jeho vlastní zamestnanci, pričom vzájomné vzťahy medzi zastúpeným a zás ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1313223016 Dátum vydania rozhodnutia: 30. augusta 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Mária Trubanová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1313223016.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu L. F., bývajúceho vo N., zastúpeného JUDr. Irenou Dúbravčíkovou, advokátkou, so sídlom v Bratislave, Slovinec č. 73, proti žalovanému ZEDNÍČEK SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Nobelova č. 34, IČO: 44 221 819,
Meritum o 755,33 eur s prísl.
Najvyšší súd 5 Obdo 18/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P.F. , s. r. o., G.B. , IČO: X. , zastúpeného advokátom Mgr. M.V. , M.B. proti žalovanému: M.B. , P.B. , IČO: X. , o za platenie 755,33 eur s prísl., vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 24Cb/102/2010 , o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 10. novembra 2011, č. k. 1Cob/220/2011 -183 , takto r o z h o d o l: Dovolanie
Meritum o 755,33 eur s prísl.
Najvyšší súd 5 Obdo 18/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší s. r. súd o., Slovenskej republiky IČO: G.B., v právnej X., veci zastúpeného žalobcu: P.F., advokátom Mgr. M.V., M.B. proti žalovanému: M.B., P.B., IČO: X., o zaplatenie 755,33 eur s prísl., vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 24Cb/102/2010, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 10. novembra 2011, č. k. 1Cob/220/2011-183, takto r o z h o d o l: Dovolanie žalobcu o d m i
Meritum určenie neplatnosti právneho úkonu a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/216/2018 7513212186 31.03.2021 JUDr. Jana Bajánková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:7513212186.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Obec Komárovce, so sídlom Komárovce 22, IČO: 00 324 329, zastúpeného advokátkou Mgr. Monikou Dunčákovou, so sídlom Štúrova 20, 040 01 Košice, proti žalovanému K.. C. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom C. XX, XXX XX V., zastúp
Meritum finančné veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Sžfk/16/2019 3015200439 30.04.2020 Mgr. Peter Melicher sudca ECLI:SK:NSSR:2020:3015200439.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Eriky Šobichovej v právnej veci žalobcu: V-STAVBA, spol. s.r.o., so sídlom Trenčín, Brnianska 6, IČO: 34 102 809, právne zastúpeného
Meritum vymoženie 1 344,35 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Oboer/149/2015 8704118100 23.05.2016 JUDr. Katarína Pramuková sudca ECLI:SK:NSSR:2016:8704118100.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, právne zastúpeného advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s. r. o., so sídlom Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO
Meritum vymoženie 1 344,35 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 16XCoE/5/2016 8704118100 23.05.2016 JUDr. Katarína Pramuková sudca ECLI:SK:NSSR:2016:8704118100.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, právne zastúpeného advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s. r. o., so sídlom Grösslingova 4, 811 09 Bratislava, IČO:
Právna veta: V prípade právnických osôb nemožno za splnomocneného zástupcu považovať príslušný štatutárny orgán alebo jeho člena. Pokiaľ ide o konanie za právnickú osobu, procesnoprávna úprava odkazuje na použitie ustanovení osobitného predpisu (§ 72 CSP). Tým je primárne Občiansky zákonník, ktorý upravuje konanie za právnickú osobu v § 20 OZ. Okrem štatutárneho orgánu môžu za právnickú osobu konať aj jej zamestnanci alebo jej členovia, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch právnickej osoby alebo je to vzhľadom na ich pracovné zaradenie obvyklé (§ 20 ods. 2 OZ). Oprávnenie konkrétneho zamestnanca k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obdo/100/2020 6117241872 30.09.2021 JUDr. Ivana Izakovičová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:6117241872.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Syntachem, s.r.o., „v likvidácii", so sídlom Niklova ulica, 926 01 Sereď, IČO: 43 850 961, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Baďurová, s.r.o., so sídlom Budatínska 12, 851 06 Bratislava, IČO: 51 477 998, v mene k
MENU