Nájdené rozsudky pre výraz: zastúpenie na základe splnomocnenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
41 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: doručovanie v sporovom konaníprokúrazastúpenie na základe splnomocnenia
R 106/2002
Právna veta: Prokurista z titulu tejto svojej funkcie je oprávnený zastupovať podnikateľa v občianskom súdnom konaní. Nepotrebuje k tomu od podnikateľa osobitné pl- nomocenstvo podľa § 24 O. s. p., a preto nie je nutné mu písomnosť doručovať podľa ustanovenia § 49 O. s. p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, uznesením z 12. decembra 2000, č. k. 5 Obo 339/2000-135, odvolanie odporcu podané proti rozsudku Krajského súdu v B. zo 6. septembra 2000, č. k. 39 Cb 42/99-123, ako oneskorene podané odmietol. Náhradu trov odvolacieho konania navrhovateľovi nepriznal. V odôvodnení uznesenia uviedol, že napadnutý rozsudok bol odporcovi riadne doručený dňa 11. októbra 2000. Odporca odvolanie podal 27. októbra 2000, pričom posledným dňom na podanie odvolania bol
Meritum o 755,33 eur s prísl.
Najvyšší súd 5 Obdo 18/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P.F. , s. r. o., G.B. , IČO: X. , zastúpeného advokátom Mgr. M.V. , M.B. proti žalovanému: M.B. , P.B. , IČO: X. , o za platenie 755,33 eur s prísl., vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 24Cb/102/2010 , o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 10. novembra 2011, č. k. 1Cob/220/2011 -183 , takto r o z h o d o l: Dovolanie
Meritum o 755,33 eur s prísl.
Najvyšší súd 5 Obdo 18/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P.F., s. r. o., G.B., IČO: X., zastúpeného advokátom Mgr. M.V., M.B. proti žalovanému: M.B., P.B., IČO: X., o zaplatenie 755,33 eur s prísl., vedenej na Okresnom súde Bratislava III
Právna veta: Z pohľadu terminológie nemožno pojmovo spájať, či stotožňovať poverenie so zastúpením (splnomocnením), ide o odlišné právne inštitúty, s rozdielnymi potenciálnymi právnymi následkami, ktoré sú upravené inými kódexmi súkromného práva. Poverenie podľa § 9 Zákonníka práce sa viaže iba na osobu zamestnanca zamestnávateľa, pričom jeho zodpovednosť sa riadi normami pracovného práva s výraznou ochrannou funkciou. Zastúpenie ako občianskoprávny inštitút umožňuje, aby za zamestnávateľa mohli robiť právne úkony aj iné osoby než jeho vlastní zamestnanci, pričom vzájomné vzťahy medzi zastúpeným a zás ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Cdo/167/2017 Identifikačné číslo spisu: 1313223016 Dátum vydania rozhodnutia: 30.08.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Mária Trubanová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1313223016.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu L. F., bývajúceho vo N., zastúpeného JUDr. Irenou Dúbravčíkovo
Meritum určenie neplatnosti právneho úkonu a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Cdo/216/2018 Identifikačné číslo spisu: 7513212186 Dátum vydania rozhodnutia: 31.03.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Bajánková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:7513212186.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Obec Komárovce, so sídlom Komárovce 22, IČO: 00 324 329, zastúpeného a
Meritum finančné veci
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžfk/16/2019 Identifikačné číslo spisu: 3015200439 Dátum vydania rozhodnutia: 30.04.2020 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Melicher Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:3015200439.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a členov senátu JUDr. Jaroslavy F
Meritum vymoženie 1 344,35 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Oboer/149/2015 Identifikačné číslo spisu: 8704118100 Dátum vydania rozhodnutia: 23.05.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Pramuková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:8704118100.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom Pribinova 25
Meritum vymoženie 1 344,35 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 16XCoE/5/2016 Identifikačné číslo spisu: 8704118100 Dátum vydania rozhodnutia: 23.05.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Pramuková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:8704118100.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom Pribinova 25,
Právna veta: V prípade právnických osôb nemožno za splnomocneného zástupcu považovať príslušný štatutárny orgán alebo jeho člena. Pokiaľ ide o konanie za právnickú osobu, procesnoprávna úprava odkazuje na použitie ustanovení osobitného predpisu (§ 72 CSP). Tým je primárne Občiansky zákonník, ktorý upravuje konanie za právnickú osobu v § 20 OZ. Okrem štatutárneho orgánu môžu za právnickú osobu konať aj jej zamestnanci alebo jej členovia, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch právnickej osoby alebo je to vzhľadom na ich pracovné zaradenie obvyklé (§ 20 ods. 2 OZ). Oprávnenie konkrétneho zamestnanca k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Obdo/100/2020 Identifikačné číslo spisu: 6117241872 Dátum vydania rozhodnutia: 30.09.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Ivana Izakovičová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:6117241872.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Syntachem, s.r.o., „v likvidácii", so sídlom Niklov
MENU