Nájdené rozsudky pre výraz: záväznosť rozhodnutia súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
45 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol, že právo obvineného priznané Ústavou Slovenskej republiky bolo rozhodnutím všeobecného súdu porušené a vysloví, že úlohou orgánov činných v trestnom konaní je zosúladiť svoj postup so zisteniami Ústavného súdu Slovenskej republiky a odstrániť neústavný stav, je toto rozhodnutie pre tieto orgány záväzné.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Uznesením zo 17. októbra 2000, sp. zn. 1 T 47/2000, Krajský súd v B. podlá §188 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku, z dôvodov uvedených v ustanovení § 172 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku a § 11 ods. 1 písm. g) Trestného poriadku^ zastavil trestné stíhanie obvinených S. C. a V. O. pre skutok, ktorý bol posúdený ako spolupáchateľstvo trestného činu skrátenia dane podlá § 9 ods. 2, § 148 ods. 1, ods. 5 Trestného zákona, ktorého sa mali dopustiť v podstate na tom skutkovom základe
Právna veta: Nárok na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci (nesprávnym úradným postupom orgánu verejnej moci), môže byť v občianskom súdnom konaní úspešne uplatnený až vtedy, ak žalobca nemohol dosiahnuť uspokojenie svojej pohľadávky z titulu bezdôvodného obohatenia voči tomu, kto tento prospech získal, a je povinný ho vydať. Pokiaľ má účastník pohľadávku na vydanie bezdôvodného obohatenia voči osobe odlišnej od štátu, škoda mu ešte nevznikla, a preto nemôže byť daná zodpovednosť štátu za škodu podľa zákona č. 514/2003 Z. z. Existencia pohľadávky na vydanie bezdôvodného oboh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Cdo/184/2018 Identifikačné číslo spisu: 7211208395 Dátum vydania rozhodnutia: 28.05.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Machyniak Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:7211208395.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne TRANSKONTAKT spol. s r. o., so sídlom v Bratislave, Rybničná 40, IČO:
Právna veta: Postup súdu nižšej inštancie spočívajúci v nerešpektovaní záväzného právneho názoru, vysloveného v zrušujúcom uznesení súdu vyššej inštancie, a to len na základe vlastného uváženia, je neprípustným postupom, ktorý narúša princíp právnej istoty.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 12/2016 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. B., bývajúceho v J., zastúpeného Advokátskou kanceláriou Mgr. M. B., s.r.o. so sídlom v B., proti žalovaným 1/ Národnej banke Slovenska, so sídlom v Bratislave, Imricha Karvaša č. 1, 2/ Slovenskej republike – Národnej banke Slovenska, so sídlom v Bratislave, Imricha Karvaša č. 1, o ochranu osobnosti, vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 7 C 106/2004, o dovolaní žal
Meritum o obnovu konania
Najvyšší súd 2 Obo 30/2008 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: G., IČO: X., M., zast. JUDr. E., advokátom, B., proti odporcovi: S., IČO: X., P., zast. JUDr. M., advokátom, Advokátska kancelária L., o obnovu konania právoplatne skončenej veci na Krajskom súde v Bratislave pod sp.zn. 3 Cbm 67/2004, na odvolanie navrhovateľa
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sžr/144/2014 Identifikačné číslo spisu: 2009200164 Dátum vydania rozhodnutia: 20.04.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:2009200164.3 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JU
Meritum zaplatenie primeraného finan. zadosťučinenia
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 7Cdo/92/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3818204886 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 06. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Brňák ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:3818204886.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu L. T., bývajúceho v M., F. XXX/X, zastúpeného spoločnosťou Sidor a par
Meritum Iná povaha rozhodnutia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Cdo/37/2018 Identifikačné číslo spisu: 7213221575 Dátum vydania rozhodnutia: 28.02.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Mária Trubanová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:7213221575.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne G. E., bývajúcej v H., zastúpenej JUDr. Jarmilou Machovou, adv
Meritum zrušenie uznesenia MZ vo Vrútkach č. 57/2012 z 19.6.2012
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Sžk/1/2017 Identifikačné číslo spisu: 5013200335 Dátum vydania rozhodnutia: 30.05.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5013200335.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Okresná prokuratúra v Martine, Vajanského námestie 1, Martin, proti
Meritum náhradu škody vo výške 48 156,82 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Cdo/267/2020 Identifikačné číslo spisu: 4412228104 Dátum vydania rozhodnutia: 27.10.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Svetlovská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:4412228104.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne SYMPATIA, s. r. o., so sídlom v Nových Zámkoch, Považská 89
MENU