Nájdené rozsudky pre výraz: záväznosť rozhodnutia súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
40 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol, že právo obvineného priznané Ústavou Slovenskej republiky bolo rozhodnutím všeobecného súdu porušené a vysloví, že úlohou orgánov činných v trestnom konaní je zosúladiť svoj postup so zisteniami Ústavného súdu Slovenskej republiky a odstrániť neústavný stav, je toto rozhodnutie pre tieto orgány záväzné.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Uznesením zo 17. októbra 2000, sp. zn. 1 T 47/2000, Krajský súd v B. podlá §188 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku, z dôvodov uvedených v ustanovení § 172 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku a § 11 ods. 1 písm. g) Trestného poriadku^ zastavil trestné stíhanie obvinených S. C. a V. O. pre skutok, ktorý bol posúdený ako spolupáchateľstvo trestného činu skrátenia dane podlá § 9 ods. 2, § 148 ods. 1, ods. 5 Trestného zákona, ktorého sa mali dopustiť v podstate na tom skutkovom základe
Právna veta: Nárok na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci (nesprávnym úradným postupom orgánu verejnej moci), môže byť v občianskom súdnom konaní úspešne uplatnený až vtedy, ak žalobca nemohol dosiahnuť uspokojenie svojej pohľadávky z titulu bezdôvodného obohatenia voči tomu, kto tento prospech získal, a je povinný ho vydať. Pokiaľ má účastník pohľadávku na vydanie bezdôvodného obohatenia voči osobe odlišnej od štátu, škoda mu ešte nevznikla, a preto nemôže byť daná zodpovednosť štátu za škodu podľa zákona č. 514/2003 Z. z. Existencia pohľadávky na vydanie bezdôvodného oboh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Cdo/184/2018 7211208395 28. mája 2020 JUDr. Ivan Machyniak ECLI:SK:NSSR:2020:7211208395.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne TRANSKONTAKT spol. s r. o., so sídlom v Bratislave, Rybničná 40, IČO: 17 309 182, v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. Alenou Bábikovou, advokátkou so sídlom v Bratislave, Vyšehradská 4, proti žalovanej Slovenskej republi
Právna veta: Postup súdu nižšej inštancie spočívajúci v nerešpektovaní záväzného právneho názoru, vysloveného v zrušujúcom uznesení súdu vyššej inštancie, a to len na základe vlastného uváženia, je neprípustným postupom, ktorý narúša princíp právnej istoty.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 12/2016 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. B., bývajúceho v J., zastúpeného Advokátskou kanceláriou Mgr. M. B., s.r.o. so sídlom v B., proti žalovaným 1/ Národnej banke Slovenska, so sídlom v Bratislave, Imricha Karvaša č. 1, 2/ Slovenskej republike – Národnej banke Slovenska, so sídlom v Bratislave, Imricha Karvaša č. 1, o ochranu osobnosti, vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 7 C 106/2004, o dovolaní žal
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenske j republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a Mgr. Petra Melichera , v právnej veci žalobcov: 1/ P. V. , nar. X. , bytom B. , X.X. P., 2/ P. V. , rod. V. , nar. X. , bytom B. , X. P., 3/ MUDr. L. V. , rod. V. , nar. X. , bytom B. , X. P., zastúpení advokátom JUDr. Romanom Kvasnicom, s.r.o., Sad A.
Meritum zrušenie uznesenia MZ vo Vrútkach č. 57/2012 z 19.6.2012
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5013200335 Dátum vydania rozhodnutia: 30. mája 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5013200335.3 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Okresná prokuratúra v Martine, Vajanského námestie 1, Martin, proti žalovanému (sťažovateľ 1/): Mesto Vrútky , Matušovičovský rad 4, Vrútky, zastúpený: JUDr. Tomáš Zboja, advokát, Kuzmányho 4, Martin, za účasti (sťaž
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší správny súd SR 31D/3/2021 9621200060 03. 05. 2022 Mgr. Michal Novotný ECLI:SK:NSSSR:2022:9621200060.1 Rozhodnutie Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v disciplinárnom senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Zdenky Reisenauerovej, sudcov Mgr. Michala Novotného (sudca spravodajca) a prof. JUDr. Juraja Vačoka, PhD., prísediacej sudkyne JUDr. Zuzany Čížovej a prísediac
Meritum 4 000 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/122/2018 2209212768 11.09.2019 JUDr. Branislav Král sudca ECLI:SK:NSSR:2019:2209212768.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne G. S., bývajúcej v Š., T.. Q. XXX/XX, zastúpenej JUDr. Andrejom Garom, advokátom so sídlom v Bratislave, Štefánikova 14, proti žalovanej Q. O., bývajúcej v Š., F. Y. XX/XX, zastúpenej JUDr. Petrom Bilkovičom, advokáto
Meritum ochranu osobnosti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/12/2016 2304899967 31.03.2016 JUDr. Emil Franciscy sudca ECLI:SK:NSSR:2016:2304899967.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu PhDr. Ing. M. J.. E. L., PhD., bývajúceho v E., Y. č. XXXX/XX, zastúpeného Advokátskou kanceláriou Mgr. Marek Benedik, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Rudnayovo námestie č. 1, proti žalovaným 1/ Národnej banke Slov
Meritum určenie práva vydržaním a zriadenie vecného bremena
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/42/2020 5906200762 09.09.2021 JUDr. Alena Svetlovská sudca ECLI:SK:NSSR:2021:5906200762.4 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ B.. O. K., bývajúceho v V. C., Q. A. XXXX/XX, 2/ M.. A. K., bývajúceho v J. X, zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. ŠKERDA, s.r.o., so sídlom v Dolnom Kubíne, Radlinského 1727/49, proti žalovaným 1/ B. K., 2/
MENU