Nájdené rozsudky pre výraz: záverečná fáza konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
21 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Dôvod dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. vyžaduje, aby bolo zásadným spôsobom porušené právo na obhajobu. Nie je ním len všeobecné právo obvineného zvoliť si obhajcu a radiť sa s ním počas úkonov vykonávaných orgánom činným v trestnom konaní a súdom (§ 34 Tr. por.), ale aj právo na navrhovanie dôkazov priamo obvineným alebo prostredníctvom obhajcu (§ 34 ods. 1, § 44 ods. 2 Tr. por.). Ak uplatnenie práva na obhajobu spočíva aj v navrhovaní dôkazov, zodpovedá mu povinnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdu zaoberať sa každým dôkazným návrhom a najneskôr pred meritórnym rozhodnu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Tdo 1/201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. René Štepánika na neverejnom zasadnutí dňa 14 . januára 201 4 v Bratislave v trestnej veci obvinen ej L. V. pre trestný čin poškodzovania cudzej veci podľa § 257 ods. 1 Tr. zák., o dovolaní obvinenej L. V. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo 16. novembra 2010 sp. zn. 3 To 92
Meritum § 223/1, 3a Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Tdo/27/2020 7111011170 13.05.2020 JUDr. Jana Serbová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:7111011170.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Martina Bargela a JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD., LL.M. na neverejnom zasadnutí konanom dňa 13. mája 2020 v Bratislave, v trestnej veci obvinenej Mgr. G. Z. pre zločin poi
Meritum o zaplatenie 8.215,49 Eur s prísl.,
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obdo 10/2010 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : M. V. , R. , IČO: X. , zast . advokátom JUDr. O. P., AK Ž . proti žalovanému S. – M. , s. r. o., Z. , IČO: X. , zast . advokátom JUDr. D. D. , AK Š ., o zaplatenie 8.215,49 E ur s prísl. , o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 28. októbra 2009 , č. k. 8 Cíb/55/2009 -459 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky
Meritum zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Cdo/131/2019 7210219521 29. apríla 2021 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:NSSR:2021:7210219521.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne VSŽ a. s., so sídlom v Košiciach, Južná trieda 97, zastúpenej JUDr. Jolanou Fuchsovou, advokátkou v Košiciach, Štúrova 20, proti žalovanej L.. G. C., trvale bytom v G., F. XX, zastúpenej JUDr. Annou Lacovou, advokátkou v Ko
Meritum § 222/1, 3a Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Tdo/64/2020 2117010794 28.10.2020 JUDr. Dana Wänkeová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:2117010794.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedníčky JUDr. Dany Wänkeovej a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Martina Piovartsyho v trestnej veci proti obvinenému H. B. pre pokračovací zločin úverového podvodu podľa § 222 ods. 1, ods. 3 písm. a) Trestn
Meritum § 208/1a, 3c,d Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/32/2020 1217010299 25.08.2020 JUDr. Alena Šišková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1217010299.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Martiny Zeleňakovej na neverejnom zasadnutí konanom 25. augusta 2020 v Bratislave v trestnej veci obvineného Q. V., pre zločin týrania blízkej oso
Meritum § 145/1, 2e Tr. zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Tdo/35/2018 1108010003 04.09.2018 JUDr. Peter Paluda sudca ECLI:SK:NSSR:2018:1108010003.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Martina Piovartsyho na neverejnom zasadnutí konanom dňa 4. septembra 2018 v Bratislave v trestnej veci obvinených Y. K. a spol. pre obzvlášť z
Meritum § 221/1,3a Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Tdo/10/2019 5112010580 24.07.2019 JUDr. Jana Serbová sudca ECLI:SK:NSSR:2019:5112010580.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD., LL.M. a JUDr. Martina Bargela na neverejnom zasadnutí 24. júla 2019 v Bratislave v trestnej veci obvineného Ing. O. E. pre zločin podvodu podľa §
Meritum § 207/1, 3b,c Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Tdo/30/2020 2518010136 09.11.2021 JUDr. Martin Piovartsy sudca ECLI:SK:NSSR:2021:2518010136.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Dany Wänkeovej v trestnej veci obvineného Ing. F. B. pre prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. b), písm. c)
MENU