Nájdené rozsudky pre výraz: záverečná fáza konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
23 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o zaplatenie 8.215,49 Eur s prísl.,
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obdo 10/2010 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M. V., R., IČO: X., zast. advokátom JUDr. O. P., AK Ž. proti žalovanému S. – M., s. r. o., Z., IČO: X., zast. advokátom JUDr. D. D., AK Š., o zaplatenie 8.215,49 Eur s prísl., o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 28. októbra 2009, č. k. 8
Právna veta: Dôvod dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. vyžaduje, aby bolo zásadným spôsobom porušené právo na obhajobu. Nie je ním len všeobecné právo obvineného zvoliť si obhajcu a radiť sa s ním počas úkonov vykonávaných orgánom činným v trestnom konaní a súdom (§ 34 Tr. por.), ale aj právo na navrhovanie dôkazov priamo obvineným alebo prostredníctvom obhajcu (§ 34 ods. 1, § 44 ods. 2 Tr. por.). Ak uplatnenie práva na obhajobu spočíva aj v navrhovaní dôkazov, zodpovedá mu povinnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdu zaoberať sa každým dôkazným návrhom a najneskôr pred meritórnym rozhodnu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Tdo 1/201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. René Štepánika na neverejnom zasadnutí dňa 14 . januára 201 4 v Bratislave v trestnej veci obvinen ej L. V. pre trestný čin poškodzovania cudzej veci podľa § 257 ods. 1 Tr. zák., o dovolaní obvinenej L. V. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo 16. novembra 2010 sp. zn. 3 To 92
Meritum § 257/1 Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Tdo/1/2014 Identifikačné číslo spisu: 1307010314 Dátum vydania rozhodnutia: 14.01.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Krajčovič Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:1307010314.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora
Meritum § 188/1, 2d Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Tdo/10/2015 Identifikačné číslo spisu: 6612010623 Dátum vydania rozhodnutia: 24.02.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Krajčovič Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:6612010623.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora
Meritum § 237/1, 4a Tr.zák.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3To/3/2017 Identifikačné číslo spisu: 9516100169 Dátum vydania rozhodnutia: 26.07.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Šišková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:9516100169.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Šiškovej a členov senátu JUDr. J
Meritum § 145/1, 2e Tr. zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Tdo/35/2018 Identifikačné číslo spisu: 1108010003 Dátum vydania rozhodnutia: 04.09.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Paluda Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1108010003.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moz
Meritum § 221/1,3a Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Tdo/10/2019 Identifikačné číslo spisu: 5112010580 Dátum vydania rozhodnutia: 24.07.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Kostolanská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:5112010580.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Ivetty Mace
Meritum § 222/1 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Tdo/16/2019 6715010277 28.08.2019 JUDr. Jana Serbová sudca ECLI:SK:NSSR:2019:6715010277.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD., LL.M. a JUDr. Martina Bargela na neverejnom zasadnutí konanom 28. augusta 2019 v Bratislave, v trestnej veci obvineného X. V., pre prečin úverové
Meritum § 223/1, 3a Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Tdo/27/2020 7111011170 13.05.2020 JUDr. Jana Serbová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:7111011170.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Martina Bargela a JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD., LL.M. na neverejnom zasadnutí konanom dňa 13. mája 2020 v Bratislave, v trestnej veci obvinenej Mgr. G. Z. pre zločin poi
MENU