Nájdené rozsudky pre výraz: zbavenie mlčanlivosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

27 dokumentov
43 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Výsluch svedkov viazaných povinnosťou mlčanlivosti, od ktorej neboli oslobodení, hoci predstavuje podstatné porušenie zákona, je odstrániteľná. Na rozdiel od iných závažných procesných chýb majúcich za následok relatívnu neúčinnosť dôkazu, toto konkrétne pochybenie nie je v právnej praxi ojedinelé a nič nebráni kedykoľvek ho v priebehu procesu zreparovať. V posudzovanom prípade opomenutie súdu oslobodiť svedkov od ich povinnosti mlčanlivosti, ktorí dobrovoľne poskytli svoje svedectvo, predstavuje primárne zásah do práva účastníka na spravodlivý proces, iné práva (napr. právo na súkromie) účas ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 984 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyš ší súd Slovenskej republiky v sp ore žalob cu I. B. , bývajúceho v P., zastúpeného JUDr. Vojtechom Agnerom , advokátom so sídl om v Bratislave, Špitálska 10, proti žalovanému Ústav pamäti národa , so sídlo m v Bratislave, Námestie slobody 6, zastúpené mu POLÁČEK & PARTNERS , s.r.o., advokátsk ou kancelári ou so sídlom v Bratislave, Vajnorská 100/A , o ochranu osobnosti , vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod
Právna veta: I. Trestný čin prijímania úplatku podľa § 329 Tr. zák., spočívajúci v prijatí, požadovaní alebo prijatí sľubu úplatku v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu nemusí byť spojený s porušením povinnosti páchateľa, ktorá vyplýva z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, ako je tomu pri trestnom čine prijímania úplatku podľa § 328 Tr. zák. II. Súvislosť s obstarávaním veci všeobecného záujmu v zmysle § 329 ods. 1 Tr. zák. je daná vždy vtedy, ak páchateľ bez právneho titulu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť materiálnu alebo inú protislužbu za svoje predc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Ing. Anton a Jakubíka v trestnej veci obžalovaného JUDr. O. M. a spol . pre zločin prijímania úplatku podľa § 329 ods. 1, ods . 2 Trestného zákona a iné , na verejnom zasadnutí 25. februára 2014 v Bratislave takto r o z h o d o l : Podľa § 321 ods. 1 písm. b/, písm. c/, ods.
Právna veta: Organizovanou skupinou podľa § 129 ods. 2 Tr. zák. sa na účely tohto zákona rozumie spolčenie najmenej troch osôb na účely spáchania trestného činu, s určitou deľbou určených úloh medzi jednotlivými členmi skupiny, ktorej činnosť sa v dôsledku toho vyznačuje plánovitosťou a koordinovanosťou, čo zvyšuje pravdepodobnosť úspešného spáchania trestného činu. Spolčením sa rozumie spiknutie, splynutie, spojenie, spolupráca, stmelenie, zjednotenie, zlúčenie sa. Činnosť organizovanej skupiny je charakteristická určitým rozdelením úloh medzi jednotlivých členov a prejavuje sa určitou plánovitosťou (pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí 26. októbra 2016 v Bratislave v trestnej veci vedenej proti obžalovanému G. Z. a spol. , pre spolupáchateľstvo na obzvlášť závažnom zločine podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 3 písm. c), s poukazom na § 138 písm. i), ods. 4 písm. a) Tr. zák. a iné, o odv
Meritum sťažnosť prokurátora
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Daniela Hudáka v trestnej veci proti obvin enému T. P. , pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. b /, písm. d/ Tr. zák. , s poukazom na § 139 ods. 1 písm. h/ Tr. zák., v štádiu prípravy podľa § 13 ods. 1 Tr. zák. a iné, na neverej nom zasadnutí konanom dňa 19. augusta 2010 v Br
Meritum § 296 Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9517100067 Dátum vydania rozhodnutia: 20. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Paluda Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9517100067.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Patrika Príbelského PhD. a JUDr. Dany Wänkeovej v trestnej vec i obvineného H. E. a spol. pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa §
Meritum o zaplatenie 170 940,- Sk s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu H., a.s. so sídlom v K., proti žalovanej J. Ď., súdnej exekútorke Exekútorského úradu so sídlom v K., zastúpenej J. K., advokátkou so sídlom v K., o zaplatenie 170.940,- Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 25 C 96/2003, o dovolaní žalovanej proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo 6. septembra 2007, sp. zn. 4 Co 46/2006, takto r o z h o d o l
Meritum o určenie neplatnosti uznesení VZ
Najvyšší súd 5 Ob o 91 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Z.S. , P.S. , IČO: X. , právne zastúpenému Mgr. Z.B. , advokátkou, M.M.B. proti žalovanému: C.S. v likvidácii, M.B. , IČO: X. , právne zastúpeného A.P. , s. r. o., Š.K. , IČO: X. , o určenie neplatnosti uznesení valného zhromaždenia, o odvolaní právnej zástupkyne žalobcu Mgr. Z.B. , advokátky , M.M.B. proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 7. septem
Meritum odvolanie krajskej prokuratorky
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obžalovaného J. G., pre trestný čin nedovoleného ozbrojovania podľa § 185 ods. 1 Tr. zák. a iné na verejnom zasadnutí 27. mája 2008 o odvolaní krajskej prokurátorky proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 9. marca 2006, sp. zn. 3 T 8/99, rozhodol t a k t o : Podľa § 256 zákona č. 141/1961 Zb. v znení zmien a doplnkov účinného do 31. decembra 2005 (Tr. por.) odvolanie kra
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Petra Paludu v trestnej veci proti obvinenému H. K. a spol. , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 1 T 29/2012 na neverejnom zasadnutí 27. januára 2016 v Bratislave o dovolaní obvineného H. K. proti uz neseniu Krajského súdu v Trenčíne z 18. októbra 2012, sp. zn. 3 To 97/2012 takto r o z h o d o l
MENU