Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1045622
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62899
USSR: 34389
NSČR: 119619
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419017
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
18.10.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: žiadosť o odročenie hlavného pojednávania


Približný počet výsledkov: 11 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: žiadosť o odročenie hlavného pojednávania
  • ziadost nájdené 77148 krát v 16195 dokumentoch
  • o nájdené 2730383 krát v 62689 dokumentoch
  • odrocenie nájdené 4310 krát v 1010 dokumentoch
  • hlaven nájdené 13479 krát v 4542 dokumentoch
  • pojednavanie nájdené 106453 krát v 43049 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 4 dokumenty
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Ak je obžalovaný, jeho obhajca alebo svedok riadne a včas upovedomený o hlavnom pojednávaní, je potrebné takéto upovedomenie považovať za príkaz podľa Trestného poriadku. Trestný poriadok nedefinuje pojem „dostatočné ospravedlnenie“. Z obsahu tohto pojmu však vyplýva, že pôjde o vážny dôvod, ktorý bránil v účasti na úkone. Za takýto dôvod treba považovať taký dôvod, ktorý je porovnateľný s významom úkonu, s následkami jeho nevykonania, a potrebu jeho opätovného nariadenia. Sledujúc účel trestného konania, zásadu rýchlosti konania a práva na spravodlivý proces, Trestný poriadok len výnimočne um ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3 Tost 4/201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Burgera a sudcov J UDr. Milana Lipovského a JUDr. Aleny Šiškovej , v trestnej veci proti ob žalovanému Ing. V. V. , pre pokus trestného činu vraždy podľa § 8 ods. 1 k § 219 ods. 1 zák. č. 140/1961 Zb. účinného do 31. decembra 2005 (Trestný zákon) a iné , na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave 12 . februára 2014 prerokoval sťažnosť ob .
Právna veta: I. Ustanovenia § 252 ods. 4 Tr. por. a § 293 ods. 9 a ods. 10 Tr. por. sú vo vzťahu k ustanoveniu § 36 ods. 4 Tr. por. osobitným ustanovením (lex specialis). II. V prípade povinnej obhajoby môže súd vykonať hlavné pojednávanie, len ak je obhajca (alebo náhradný obhajca - § 42 ods. 1 Tr. por.) prítomný. Ak nejde o prípad povinnej obhajoby a obžalovaný už má obhajcu, možno hlavné pojednávanie vykonať aj vtedy, ak s jeho vykonaním v neprítomnosti obhajcu obžalovaný súhlasí (§ 252 ods. 4 Tr. por.). Pre verejné zasadnutie sa vo vzťahu k možnosti vykonania tohto úkonu v neprítomnosti obhajcu ( ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ods. 6 Trestného poriadku. V preskúmavanej veci obžalovaný s vykonaním hlavného pojednávania bez prítomnosti zvoleného obhajcu nesúhlasil. Okresný súd, ktorý žiadosť o odročenie hlavného pojednávania ne akceptoval, však tento úkon vykonal n apriek neúčasti obhajcu. Tým po rušil zákonný zákaz, respektíve podmienku vykonania hlavného pojednávania .
Zbierka NS 6/2012
R 120/2012
Uznesenie
Kľúčové slová: viazanosť dovolacieho súdu dôvodmi dovolania, dôvody dovolania, obsah dovolania
Právna veta: I. Viazanosť dovolacieho súdu dôvodmi dovolania, ktoré sú v ňom uvedené v zmysle § 385 ods. 1 Tr. por. sa týka vymedzenia chýb napadnutého rozhodnutia a konania, ktoré mu predchádzalo (§ 374 ods. 1 Tr. por.) a nie právnych dôvodov dovolania uvedených v ňom v súlade s § 374 ods. 2 Tr. por. Z hľadiska ich hodnotenia podľa § 371 Tr. por. II. Ak chybám, vytýkaným v podanom dovolaní v zmysle § 374 ods. 1 Tr. por. nezodpovedá dovolateľom označený dôvod dovolania podľa § 371 ods. 1 Tr. por., ani iný dôvod dovolania uvedený v tomto (naposledy uvedenom) ustanovení, dovolací súd dovolanie odmietne po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... hlavného pojednávania odmietol osobne poradiť s náhradnou obhajkyňou . Je teda hypotetické uvažovať o tom, či by výsledkom porady bola eventuálna žiadosť o odročenie hlavného pojednávania za účelom ďalšej prípravy obhajoby. Ako navyše dôvodí aj krajský súd, iná je situácia pri prevzatí ob hajoby v trestnej .
Merito šťažnosť náhradného obhajcu
... a tým , že náhradný obhajca sa i napriek riadnemu predvolaniu na hlavné pojednávanie nedostavil, pričom súd neakceptoval jeho ospravedlnenie a žiadosť o odročenie hlavného pojednávania ; obhajca nemal ani snahu od doby, kedy prevzal predvolanie na hlavné pojednávanie , preštudovať spis. Proti vyššie uvedenému r ozhodnutiu krajského .
Merito dovolanie obvineného
... na to , že zo strany obhajoby, či už zo subjektívnyc h alebo objektívnych dôvodov, bola súdom obidvoch stupň ov doručená žiadosť o odročenie hlavného pojednávania, resp. verejného zasa dnutia spolu 13 (trinásť) – krát a podľa dovolacieho súdu tieto zasadn utia boli odročované nie vždy v .
Merito staznost obzalovaneho
... dôvodu vypovedania plnej moci obhajcovi . Obžalovaný R. A. vypovedal plnú moc obhajcovi JUDr. M. M. 11. apríla 2011 a svoju žiadosť o odročenie hlavného pojednávania podal na pošte (ako vyplýva z podacej pečiatky pošty na poštovej obálke) 11. apríla 2011, teda v ten istý deň .
Merito dovolanie obvineného
... poriadku. " Teda z mojej s trany nebol daný súhlas, aby sa hlavné pojednávanie vykonalo v mojej neprítomnosti, ale bola to žiadosť o odročenie hlavného pojednávania v dôsledku zlého zdravotného stavu. Čiže hlavné pojednávanie bolo vykonané v mojej neprítomnosti, hoci na to neboli sp lnené zákonné .
Merito odňatie a prikázanie veci
... Mgr. A. na Okresný súd Dunajská Streda predložila 28. apríla 2015 námietku voči uzneseniu , sp. zn. 3Nto 3/2015 , so žiadosťou o odročenie hlavného pojednávania. Podľa názoru obžalovanej súdy postupovali nezákonne, keď nepredložili vec na rozhodnutie Najvyššiemu sú du Slovenskej republiky. Okresný súd Dunajská Streda .
Merito dovolanie obvineného
... činných v trestnom konaní a súdu na uplatnenie každého obhajovacieho práva. Obvinený, trvajúc na tom, že nedošlo k zaprotokolovaniu jeho žiadosti o odročenie hlavného pojednávania za účelom zvol enia si obhajcu, oprel uplatnený dovolací dôvod o tvrdenia, v podstate smerujúce k spochybneniu správnosti a pravdivosti .
Merito § 422/1 Tr.zák.
... specialis) vo vzťahu k § 36 ods. 4 Tr. por. (R 53/2014). To znamená, že ak súd nemieni vyhovieť žiadosti o odročenie hlavného pojednávania podanej z dôvodov, ktoré sa týkajú obhajcu obžalovaného, môže hlavné pojednávanie vykonať, len ak je obhajca (alebo náhradný obhajca) prítomný .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.