Nájdené rozsudky pre výraz: zlúčenie spoločnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 22

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14 dokumentov
358 dokumentov
11 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ustanovenie § 218h ods. 2 Obchodného zákonníka z hľadiska akcionárov má všeobecnú povahu, pretože nešpecifikuje, ktorých konkrétnych akcionárov sa toto obmedzenie týka. Akcionári majú právo domáhať sa určenia neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia o zlúčení podľa § 183v spojení s § 131Obchodného zákonníka, ale nie z dôvodov, ktoré vylučuje ustanovenie §218h ods. 2 Obchodného zákonníka.

Úryvok z textu:
Na odvolanie navrhovateľov Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom z 21. februára 2006, č. k. 1 Obo 234/2004-343, rozsudok súdu prvého stupňa, ktorým bol návrh zamietnutý, potvrdil a vo veci pripustil dovolanie. Odvolací súd v odôvodnení rozsudku k námietke odvolateľov uviedol: Predmetom sporu je určenie neplatnosti valného zhromaždenia o zlúčení a schválení zmluvy o zlúčení spoločnosti, o zvýšení základného imania spoločnosti a o zmene stanov prijatých na mimoriadnom valnom zhromaždení
Právna veta: I. V prípade, že daňové orgány oprávnene a dôvodne spochybnia existenciu a pôvod tovaru, ktorý mal byť predmetom obchodovania, je dôvodne namieste otázka, s akou odbornou starostlivosťou daňový subjekt pristupoval k realizácii zdaniteľného obchodu, keď obchodoval s niečím, čo neexistovalo. Obchod, o ktorom svedčí len existencia formálnych dokladov, nevystihuje reálnu podstatu a ekonomický účel podnikania, naopak, dá sa hovoriť o podieľaní sa na zneužití práva vyplývajúceho zo zásady neutrality dane z pridanej hodnoty všetkými zúčastnenými článkami v obchodnom reťazci. II. Správca dane je o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1016200846 Dátum vydania rozhodnutia: 31. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Milučký Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1016200846.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a členiek senátu JUDr. Soni Langovej a JUDr. Moniky Vala šikovej, PhD. v právnej veci sťažovateľa (pôvodne žalobca): JAZO s.r.o., IČO: 35 820 535, Rebarborová 1,
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5916205159 Dátum vydania rozhodnutia: 4. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemaníková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5916205159.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ružomberský papier, občianske združenie, so sídlom Židovská 4716/5, 811 01 Bratislava - Staré Mesto, IČ O: 50 440 721, proti žalovanému: ECO -INVEST, a.s., so sídlom Bystrická cesta 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 3
Meritum o určenie neprimeranosti výmenného pomeru akcií a poskytnutie vyrovnania
Najvyšší súd 2 Obo 148/2008 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: D.G., nar. X., H.T., zastúpený Š.N., bytom B. proti žalovanému: J.S.T., zastúpený advokátkou JUDr. E.S.B., o určenie neprimeranosti výmenného pomeru akcií a poskytnutie vyrovnania, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Trnave zo dňa 19. júna 2008, č. k. 20 Cbs 45/03-313, takto r o z h o d o l: Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajsk
Meritum o zaplatenie 24 640 124,50 Sk s príslušenstvom
Najvyšší súd 1MObdoV/ 8/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. P. M. , správca konkurznej podstaty úpadcu A. B. , a. s. v konkurze, so sídlom: C. , N. , IČO: X. , zast. advokátkou JUDr. D. J. D. , so sídlom: D. , Š. proti žalovanému: G. H. L. , so sídlom: X. , X. S., N. , C. (pôvodne S. I. H. , s. r. o., so sídlom: O. , B. , IČO: X. ), zast. A. spol. s . r. o., sídlom: D. , E. , B. , IČO: X. , Š. & P. s. r. o., so sí
Meritum určenie neplatnosti kúpnych zmlúv a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2316220328 Dátum vydania rozhodnutia: 7. decembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ľubomíra Kúdelová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:2316220328.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Česká sporiteľňa, a.s., so sídlom Olbrachtova 1929/62, Praha, Česká republiky, IČO: 45 244 782, zastú pený JUDr. Vladimírom Ivančom, advokátom, so sídlom Hlavné námestie 5, Bratislava, proti žalovanému: Mly
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8113207598 Dátum vydania rozhodnutia: 26. júna 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Janka Cisárová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8113207598.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne T., bývajúcej v M., zastúpenej Mgr. Marcelom Kandrikom, advokátom so sídlom v Prešove, Grešova 7, proti žalovan ej BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Boulevard Haussmann 1, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná v pa
Meritum o zaplatenie 2 747 422 Sk s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: D., a.s. Administratívna budova, ev. č. X., IČO: X., zast. AK A., Š.,X., B., proti žalovanému v 1. rade: U., Z.X., B., IČO: X., žalovanému v 2. rade: Ing. Ľ.H., J.X., B., zast. JUDr. RNDr. P.K., advokát, K.X., B., žalovanému v 3. rade: Ing. I.T., R.X., B., zast. JUDr. M.F., Ž.X., B., o zaplatenie 2.747.422,- Sk s prísl., o odvolaní žalovaného v 2. rade proti rozsudku Krajského
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžfk/89/2019 2018200191 27. 05. 2021 JUDr. Ivan Rumana ECLI:SK:NSSR:2021:2018200191.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu (spravodajca) a sudkýň JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a JUDr. Eriky Čanádyovej v právnej veci sťažovateľa (pôvodne žalobcu): 4ware media s.
MENU