Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1047744
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62956
USSR: 34402
NSČR: 119734
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419295
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
24.10.2019 05:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zmena na strane oprávneného


Približný počet výsledkov: 11 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zmena na strane oprávneného
  • zmena nájdené 69730 krát v 27379 dokumentoch
  • na nájdené 2211399 krát v 62874 dokumentoch
  • stran nájdené 62442 krát v 24951 dokumentoch
  • opravneny nájdené 154119 krát v 27185 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 15 dokumentov


Právna veta: So zmenou na strane oprávneného v dôsledku prevodu práva z exekučného titulu musí súhlasiť ten, kto má na jeho miesto nastúpiť.

Úryvok z textu:
Okresný súd Topoľčany uznesením zo 4. júna 2007 č. k. 4Er 417/2002-17 exekúciu zastavil a oprávnenú V. zaviazal na náhradu trov exekúcie. Na návrh V. vydal opravné uznesenie z 12. septembra 2007 č. k. 4Er 417/2002-32, ktorým v záhlaví rozhodnutia opravil označenie oprávnenej tak, že je ňou S. Opravu vykonal podľa § 164 O.s.p., lebo došlo k zrejmej nesprávnosti v označení oprávnenej. S poukazom na § 238 ods. 1 a 2 zákona č. 233/1995 Z.z.o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o .
Právna veta: Smrťou poškodeného zaniká jeho právo na bolestné a na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia v rozsahu, v ktorom nebolo za života poškodeného uspokojené, nezaniká ale právo na zaplatenie sumy prisúdenej poškodenému ako náhrada trov konania, v ktorom sa domohol náhrady za vytrpenú bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia.

Úryvok z textu:
... svojou komplexnosťou vylučovala použitie § 107 ods. 1 O.s.p. Predmetné ustanovenie Exekučného poriadku má na zreteli len hmotnoprávne zmeny na strane oprávneného. Na p rocesn é nástupníctv o v exekučnom konaní sa teda vzťahujú všeobecn é ustanoven ia Občianskeho súdneho poriadku (s .
Právna veta: Ustanovenie § 37 ods. 3 a 4 Exekučného poriadku v znení účinnom do 31. augusta 2005 otázku procesného nástupníctva v exekučnom konaní riešilo len čiastočne. Ustanovovalo, že exekúciu možno vykonať aj proti inému, než tomu, kto je v rozhodnutí označený ako povinný, alebo v prospech iného, než toho, kto je v rozhodnutí označený ako oprávnený, ak sa preukázalo, že na takú osobu prešla povinnosť alebo právo z exekučného titulu. Prevod alebo prechod práv alebo povinností pokiaľ nevyplýval priamo z právneho predpisu, bolo potrebné preukázať listinou vydanou alebo overenou oprávneným orgánom. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... čase (do výmazu oprávneného z obchodného registra) nepodal ani postupník spoločnosť E. . Ak potom súd prvého stupňa nepripustil zmenu na strane oprávneného, rozhodo l vecne správne a odvolací súd jeho rozhodnutie potvrdil. Proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu podala dovolanie spoločnosť E ... . 1, § 19a ods. 2, § 20a ods. 2 Občianskeho zákonníka (ďalej len „O.z.“) neprip ustil zmenu na strane oprávneného. Krajský súd v Košiciach na odvolanie spoločnosti E. , uznesením z 28. júna 2012 sp. zn. 12 CoE 71 .
Právna veta: S dôvodom vytýkaným napadnutým rozhodnutiam generálnym prokurátorom treba súhlasiť, pretože súdy nižších stupňov nevenovali pozornosť tomu, z akého dôvodu došlo ex offo k výmazu povinného z obchodného registra, ktorá skutočnosť má dopad na dôvod zastavenia exekúcie v zmysle § 57 Exekučného poriadku a následne aj na rozhodnutie o trovách exekúcie. Ak totiž dôvod zastavenia exekúcie spočíva v dôvode uvedenom v § 57 ods. l písm. h/ Exekučného poriadku, o trovách exekúcie treba rozhodnúť podľa § 203 ods. 2 Exekučného poriadku, v ktorom prípade musí uhradiť trovy exekúcie oprávnený. Dovolací súd sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“). Pre tento dôvod ani nevyhovel navrhovanej procesnej zmene na strane oprávneného, pretože nastala neodstrániteľná podmienka konania, pre ktorú nie je možné v exekúcii vôbec pokračovať. O trovách exekučného konania rozhodol s .
Merito o zaplatenie 6 638,78 eur s prísl.
... konaní, teda odňal mu, ako vlastníkovi pohľadávky, nárok na jej vymoženie. Pokiaľ odvolací exekučný súd uvádza, že hore uvedený nedostatok (zmena na strane oprávneného subjektu) nie je možné z hoji ť v exekučnom konaní, má za to, že exekučný súd vyvodzuje, že exekučný titul .
Merito o vymoženie 6 627,10 eur s prísl.
... a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“). Pre tent o dôvod ani nevyhovel navrhovanej procesnej zmene na strane oprávneného, pretože nastala neodstrániteľná podmienka konania, pre ktorú nie je možné v exekúcii vôbec pokračovať. O trovách exekučného konania rozhodol s .
Merito o vymoženie 41,49 Eur s príslušenstvom
... do výmazu oprávneného z obchodnéh o registra) nepodal ani postupník spoločnosť E. . Ak potom súd prvého stupňa nepripustil zmenu na strane oprávneného, rozhodol vecne správne a odvolací súd jeho rozhodnutie potvrdil. Proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu podala dovolanie spoločnosť E. ... ods. 1, § 19a ods. 2, § 20a ods. 2 Občianskeho zákonníka (ďalej len „O.z.“) nepripustil zmenu na strane oprávneného. Krajský súd v Košiciach na odvolanie spoločnosti E. , uznesením z 28. júna 2012 sp. zn. 12 CoE 70 .
Merito o vymoženie 41,49 eur s prísl.
... . g/, § 58 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) nepripustil zmenu na strane oprávneného, exekúciu ako neprípustnú zastavil, keď o trovách exekúcie rozhodol podľa § 196, § 197 a § 20 3 Exekučného poriadku .
Merito o vymoženie 41,49 € s príslušenstvom
... účastníka podľa § 92 ods. 2 a 3 O.s.p. Vzhľadom na to prvého stupňa rozhodol správne, pokiaľ nepripustil zmenu na strane oprávneného. Proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu podal a dovolanie obchodná spoločnosť E. , s.r.o. Navrhla, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky .
Merito o vymoženie 41,49 Eur s príslušenstvom
... § 92 ods. 2 a 3 O.s.p. Vzhľadom na to súd prvéh o stupňa rozhodol správne, pokiaľ nepripustil zmenu na strane oprávneného. Proti tomuto uzneseniu odvolacieho súdu podala dovolanie spoločnosť E. , v ktorom navrhla, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.