Nájdené rozsudky pre výraz: zmena spoločenskej zmluvy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 60

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

32 dokumentov
143 dokumentov
6 dokumentov
20 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. V konaniach vo veciach obchodného registra nie je registrový súd oprávnený prejudiciálne posudzovať otázku neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, o ktorej môže rozhodnúť len súd v civilnom sporovom konaní na základe žaloby podľa ustanovenia § 131 Obchodného zákonníka. II. Sfalšovaná listina nepredstavuje spôsobilý podklad pre vykonanie zápisu údajov do obchodného registra. Ak registrový súd vykonal zápis údajov do obchodného registra na podklade sfalšovanej listiny, je tento zápis nesprávny a v konaniach vo veciach obchodného registra je registrový súd povinný zosúladiť zapísaný sta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1VObdo/1/2021 4111214693 24. júna 2021 JUDr. Katarína Pramuková predseda senátu ECLI:SK:NSSR:2021:4111214693.3 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veľkom senáte obchodnoprávneho kolégia zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Pramukovej a členiek senátu JUDr. Beáty Miničovej, JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD., JUDr. Gabriely Mederovej, Mgr. Sone Pekarčíkov
Právna veta: Právna ochrana proti rozhodnutiam valného zhromaždenia obsiahnutá v ustanovení § 131 Obchodného zákonníka predstavuje taký právny inštitút, ktorým sa aj spoločníkovi obchodnej spoločnosti bez ohľadu na výšku jeho vkladu, umožňuje podať na súd návrh na určenie neplatnosti takého rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré je v rozpore so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo stanovami a ktoré týmto rozporom mohlo obmedziť jeho práva. (...) V súvislosti s právnou otázkou, či je možné domáhať sa určenia neplatnosti rozhodnutia spoločníka spoločnosti pri výkone valného zhromaždenia, ktoré je v rozpore s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obdo/52/2019 5116221566 17. marca 2021 JUDr. Beáta Miničová predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:5116221566.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Bc. A. E., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom J. Y. P. XXXX/X, XXX XX L., zastúpeného Advokátska kancelária Mrázovský & partners, s.r.o., so sídlom Mariánske námestie 2, 010 01 Žilina, IČO: 36 855 278, pro
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Obo/10/2019 1000899913 28. 01. 2021 JUDr. Ivana Izakovičová ECLI:SK:NSSR:2021:1000899913.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Ivany Izakovičovej a členiek JUDr. Beaty Miničovej a Mgr. Soni Pekarčíkovej v spore žalobcu: JUDr. Ing. Dušan Ďurďovič, stavebnoobchodná firma, so sídlom Mešťanská
Meritum určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obdo/72/2020 4116215404 28. januára 2021 JUDr. Beáta Miničová predseda senátu ECLI:SK:NSSR:2021:4116215404.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: T. N., nar. XX.XX.XXXX, bytom H. XXX, XXX XX H. Q., zastúpeného advokátskou kanceláriou REKEN & PARTNERS Law Firm s. r. o., so sídlom Tichá 45, 811 02 Bratislava, IČO: 36 783 188, v mene ktorej koná JUD
Meritum určenie vlastníctva a vypratanie nehnuteľnosti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/186/2020 1012897626 14.10.2020 JUDr. Ladislav Górász sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1012897626.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu A.. P.. M. Ď. - Stavebno-obchodná firma Hodonín, so sídlom v Hodoníne, Mešťanská 9, Hodonín, proti žalovaným 1/ ARTEMA, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave, Vajnorská 89, 2/ P.. Q. Z., bývajúcemu v C., N. XX,
Meritum určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Obdo/20/2020 3717208816 29. apríla 2020 JUDr. Katarína Pramuková ECLI:SK:NSSR:2020:3717208816.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov: 1/ Ing. L. R., nar. XX. J. XXXX, bytom K., 2/ Ing. D.D., nar. XX. J. XXXX, bytom J., zastúpených ADVOKÁTSKOU KANCELÁRIOU ŠTRBÁŇ, s. r. o., so sídlom Dvory 1932, 020 01 Púchov, IČO: 36 867 454, proti žalovanému: MES
Meritum určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obdo/53/2018 4116202225 17.07.2019 JUDr. Anna Marková sudca ECLI:SK:NSSR:2019:4116202225.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: G. B., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom K., K., zastúpeného: REKEN & PARTNERS Law Firm, s. r. o., Bratislava, Tichá 45, IČO: 36 783 188, proti žalovanému: PIAL - AGRO, s. r. o., Nitra, Cabajská 28, IČO: 34 105 794,
Meritum určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obdo/38/2018 8114224734 31.05.2019 JUDr. Alena Priecelová sudca ECLI:SK:NSSR:2019:8114224734.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. E., nar. XX. XX. XXXX, bytom U., zast. Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r. o., so sídlom Puškinova 16, Prešov, IČO: 36 855 928 proti žalovanému: Štrkopiesky Batizovce, s. r. o., so sídlom Batiz
Právna veta: I. Lehota na vyjadrenie sa spoločníka k predloženému návrhu uznesenia, prijímanému mimo valného zhromaždenia (§ 130 Obchodného zákonníka), musí byť primeraná s prihliadnutím na obsah návrhu uznesenia, jeho závažnosť a naliehavosť jeho prijatia tak, aby poskytovala spoločníkovi primeraný časový priestor na vyjadrenie sa k návrhu uznesenia prijímaného mimo valného zhromaždenia. II. Nevyvrátiteľná zákonná domnienka, že spoločník, ktorý sa v stanovenej lehote k predloženému návrhu uznesenia nevyjadrí, s ním nesúhlasí sa neaplikuje v prípade, ak poskytnutá lehota na vyjadrenie je neprimerane krá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: 1. Okresný súd Košice I (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 9Cb/18/2015-201 z 1. decembra 2016 rozhodol, že rozhodnutie spoločníkov žalovanej spoločnosti, prijaté mimo valného zhromaždenia spoločnosti, obsiahnuté v uznesení zo dňa 5. decembra 2014, ktorým bol odvolaný z funkcie konateľa Ing. M. H., bytom H., je neplatné a súčasne rozhodol, že žalovaná je povinná nahradiť žalobcovi trovy konania v rozsahu 100%. 2. V odôvodnení rozsudku súd prvej inštancie uviedol,
Meritum 209 121,69 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obdo/52/2018 5715200123 29.11.2018 JUDr. Gabriela Mederová sudca ECLI:SK:NSSR:2018:5715200123.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: G., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom R., právne zast. HRONČEK & PARTNERS, s. r. o., advokátska kancelária so sídlom Národná 10, Žilina, IČO: 47 248 327 proti žalovanému: G., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom G., prá
MENU