Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
959402
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 54693
USSR: 33181
NSČR: 114357
NSSČR: 61120
USČR: 74304
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 412432
Krajské súdy (ČR): 37042
Posledná aktualizácia
23.01.2019 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: zmenené rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu


Približný počet výsledkov: 9 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zmenené rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu
  • zmeneny nájdené 6882 krát v 4947 dokumentoch
  • rozhodnutie nájdené 973635 krát v 53935 dokumentoch
  • prvostupnovy nájdené 82888 krát v 22348 dokumentoch
  • spravny nájdené 372802 krát v 37485 dokumentoch
  • organ nájdené 259013 krát v 25050 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument
Krajské a okresné súdy SR 20 dokumentov


Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na ust. § 52a ods. 1 OZ, z ktorého vyplýva, že o súbeh spotrebiteľských zmlúv ide v tom prípade, ak sú uzavreté viaceré spotrebiteľské zmluvy pri tom istom rokovaní alebo sú zahrnuté do jednej listiny, posudzuje sa každá z týchto zmlúv osobitne, pričom podľa ods. 2 cit. § 52a OZ, ak však z povahy zmlúv alebo stranám známeho účelu zmlúv uvedených v odseku 1 pri ich uzatváraní zrejme vyplýva, že tieto zmluvy sú od seba vzájomne závislé, vznik každej z týchto zmlúv je podmienkou vzniku ostatných zmlúv. Zánik jednej z týchto zmlúv iným spôsobom než splne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo/2/2013 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, Kežmarok, právne zastúpený Advokátskou kanceláriou Beňo & partners, s.r.o., Nám. sv. Egídia 95, Poprad, proti žalovanému: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát SOI, so ...
Súvisiace predpisy:
258/2001 - Zákon o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov účinný od 01.01.2010 do 10.06.2010
40/1964 - Občiansky zákonník
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
Uverejnené v bulletine 5/2013
Právna veta: Európsky súdny dvor vo svojej rozhodovacej činnosti vymedzil zneužitie dominantného postavenia ako ,,objektívny pojem, ktorý vystihuje spôsoby správania podniku v dominantnom postavení, ktorých podstatou je ovplyvnenie štruktúry trhu, na ktorom je na základe prítomnosti dominantného podniku stupeň súťaže oslabený, a ktorých cieľom je vytvorenie prekážok rozvoja súťaže na tomto trhu za použitia prostriedkov, ktoré sa líšia od tých, ktoré riadia normálnu súťaž výrobkov a služieb medzi súťažiteľmi“. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že koncepcia zneužitia dominantného postavenia sa neobmedzu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poriadku (ďalej len „OSP“) zrušil rozhodnutie žalovaného č. 2010/DZ/R/2/049 zo dňa 6. augusta 2010, ktorým bolo zmenené rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu (Protimonopolného úradu SR, odboru zneužívania dominantného postavenia) č. 2009/DZ/2/1/040 zo dňa 28. augusta 2009, ktorým bolo ...
Súvisiace predpisy:
136/2001 - Zákon o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
Merito § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z., vznik vecného bremena zo zákona
... č. Xo 4/2009 zo dňa 27.02.2009 a nepriznal mu náhradu trov konania. Uvedeným rozhodnutím bolo v časti zmenené rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu č. X 151/2008 zo dňa 09.12.2008. Žalovaný zamietol návrh žalobcu na opravu chyby na liste vlastníctva (ďalej ...
Súvisiace predpisy:
344/1992, 40/1964, 99/1963, 182/1993, 162/1995, 50/1976, 210/2007, 170/2004, 182/1992, 4/2009, 92/2010
Merito § 13 ods. 3 zákona č. 367/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
... uvedeného dôvodu potom je rozhodnutie druhostupňového správneho orgánu č. SLV-505/OLVS-2008 zo dňa 27.8.2008, ktorým bolo zmenené rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu zo dňa 11.11.2004, bolo vydané v lehotách určených zákonom na uloženie pokuty za zistený správny delikt (§ 13 ...
Súvisiace predpisy:
96/2007, 367/2000, 35/2010
Merito zákon o priestupkoch - § 22 ods. 1 písm. j/
... Krajského riaditeľstva PZ v Trnave, Krajský dopravný inšpektorát č.: KRP-182/DI-ODV2009 zo dňa 4.8.2009, ktorým bolo zmenené rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu Okresného riaditeľstva PZ Trnava, Okresný dopravný inšpektorát Hlohovec č.: ORP-P188/DI-HC-2009 zo dňa 11.6.2009. V ...
Súvisiace predpisy:
8/2009, 372/1990
Merito § 208 OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP
... e/ Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) rozhodnutie žalovaného č. A-2010/1593-DLD z 24. mája 2010, ktorým bolo zmenené rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu – Mestskej časti Bratislava - K. číslo SÚ2010/216/142/UR/Jak z 25. januára 2010 o umiestnení stavby: Obytný dom PANORÁMA ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 50/1976
Merito arbitrárnosť rozsudku KS
... .) zamietol žalobu žalobcov voči rozhodnutiu žalovaného č. A-2010/1721-DLD zo dňa 10. júna 2010. Uvedeným rozhodnutím žalovaného bolo zmenené rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebného úradu č. UKsSP-200910/1714-EKT zo dňa 12. januára 2010 o povolení ...
Súvisiace predpisy:
71/1967, 99/1963, 172/2010, 757/2004, 50/1976, 224/2010, 537/2010, 608/2003
... predmetom bolo preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného správneho orgánu č. SK/0017/99/2011 zo dňa 2. marca 2011, ktorým bolo zmenené rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu tak, že žalobcovi bola za porušenie povinností ust. § 7 ods. 1, ods. 2 písm. a/ a b/ zákona o ...
Súvisiace predpisy:
71/1967, 250/2007, 757/2004, 258/2001, 264/2006, 372/1990, 39/2012, 128/2002, 430/2010, 568/2007, 659/2007, 70/2008
... bolo preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. X/2 Spr 105/14/1000-1 zo dňa 07.05.2014, ktorým bolo zmenené rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu o zodpovednosti žalobkyne za škodu. Osobitná komisia na Krajskej prokuratúre v Bratislave, ako správny orgán prvého stupňa, rozhodnutím sp. zn ...
Súvisiace predpisy:
513/2003, 84/2007, 514/2003, 33/2008, 98/2010, 154/2001, 153/2001, 5/2009
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.