Nájdené rozsudky pre výraz: zmenené rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
34 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Európsky súdny dvor vo svojej rozhodovacej činnosti vymedzil zneužitie dominantného postavenia ako ,,objektívny pojem, ktorý vystihuje spôsoby správania podniku v dominantnom postavení, ktorých podstatou je ovplyvnenie štruktúry trhu, na ktorom je na základe prítomnosti dominantného podniku stupeň súťaže oslabený, a ktorých cieľom je vytvorenie prekážok rozvoja súťaže na tomto trhu za použitia prostriedkov, ktoré sa líšia od tých, ktoré riadia normálnu súťaž výrobkov a služieb medzi súťažiteľmi“. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že koncepcia zneužitia dominantného postavenia sa neobmedzu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžhpu/1/2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc., a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: E.-P., A., G., X. B., IČO: X., právne zastúpený Advokátskou kan
Merito veci § 208 OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP
Najvyšší súd 5Sžp/5/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Univerzity Komenského v Bratislave, so sídlom Šafárikovo námestie 6, Bratislava, IČO: 00397865, proti žalovanému Krajskému stavebnému úradu v Bratislave, so sídlom Lamačská cesta 8, Bratislava, za účasti obchodnej spoločnosti WIGRO TRADE CENTER, a
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Asan/24/2018 Identifikačné číslo spisu: 1015200581 Dátum vydania rozhodnutia: 12.09.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Petra Príbelská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:1015200581.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petry Príbelskej, PhD a členov senátu JUDr. J
Merito veci preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžo/48/2012 Identifikačné číslo spisu: 7010234142 Dátum vydania rozhodnutia: 26.09.2013 Meno a priezvisko: CSc., JUDr. Eva Babiaková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2013:7010234142.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov s
Merito veci § 250d ods. 3 OSP
Najvyšší súd 6Sžo 138/2008 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1. M., bytom R., 2. Mgr. Z., bytom R., obaja zastúpení JUDr. Z., advokátkou so sídlom K. proti žalovanému: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, so sídlom Prievozská 2/B, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo
Merito veci § 13 ods. 3 zákona č. 367/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3 Sžf 35/2010 Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Gabriely Gerdovej, v právnej veci žalobcu : S. T., a.s., právne zastúpeného JUDr. Ľ. M., advokátkou, so sídlom v ,
Merito veci arbitrárnosť rozsudku KS
Najvyšší súd 8Sžp/2/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: v 1. rade: P.. J. P., K., B., a v 2. rade: P.. V. P., bytom detto, obaja zastúpení advokátom M.. K. R., AK so sídlom T., B., proti žalovanému: Krajský stavebný úrad Bratislava, Lamačská cesta 8, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ž
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžak/5/2019 Identifikačné číslo spisu: 1016200816 Dátum vydania rozhodnutia: 30.04.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:1016200816.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členo
Merito veci zdravotné poistenie - nedoplatok na poistnom z roč. zúčt.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Sžsk/75/2017 1015201395 03.12.2020 JUDr. Viera Nevedelová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1015201395.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Judity Kokolevskej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobkyne: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislav
MENU