Nájdené rozsudky pre výraz: zmenené rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
35 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci § 250d ods. 3 OSP
Najvyšší súd 6Sžo 138/2008 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1. M., bytom R., 2. Mgr. Z., bytom R., obaja zastúpení JUDr. Z., advokátkou so sídlom K. proti žalovanému: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, so sídlom Prievozská 2/B, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo
Merito veci § 13 ods. 3 zákona č. 367/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3 Sžf 35/2010 Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Gabriely Gerdovej, v právnej veci žalobcu : S. T., a.s., právne zastúpeného JUDr. Ľ. M., advokátkou, so sídlom v ,
Merito veci § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z., vznik vecného bremena zo zákona
Najvyšší súd 3 Sžo 9 2/2010 Slovenskej republiky RO ZS U DO K V M E N E S L O VE N SK E J RE P UB L IK Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. J. Zemkovej PhD . a sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu: M. BB , Č. , B. B. , proti žalovanému: Katastrálny úrad v Banskej Bystrici , Nám. Ľ. Štúra č. 1, Banská Bystrica, za účasti ďalších účastníkov konania: J. M. , bytom V. , B. B. , M. M. , bytom V. , B. B. J.
Merito veci § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z., vznik vecného bremena zo zákona
Najvyšší súd 3 Sžo 92/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. J. Zemkovej PhD. a sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu: M. BB, Č., B. B., proti žalovanému: Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra č. 1, Ban
Merito veci zákon o priestupkoch - § 22 ods. 1 písm. j/
Najvyšší súd 10Sžd/3/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcu: M. K., bytom N., zastúpeného advokátom JUDr. J. J., so sídlom D., proti žalovanému: Kra
Merito veci § 208 OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP
Najvyšší súd 5Sžp/5/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Univerzity Komenského v Bratislave, so sídlom Šafárikovo námestie 6, Bratislava, IČO: 00397865, proti žalovanému Krajskému stavebnému úradu v Bratislave, so sídlom Lamačská cesta 8, Bratislava, za účasti obchodnej spoločnosti WIGRO TRADE CENTER, a
Merito veci arbitrárnosť rozsudku KS
Najvyšší súd 8Sžp/2/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: v 1. rade: P.. J. P., K., B., a v 2. rade: P.. V. P., bytom detto, obaja zastúpení advokátom M.. K. R., AK so sídlom T., B., proti žalovanému: Krajský stavebný úrad Bratislava, Lamačská cesta 8, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ž
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Európsky súdny dvor vo svojej rozhodovacej činnosti vymedzil zneužitie dominantného postavenia ako ,,objektívny pojem, ktorý vystihuje spôsoby správania podniku v dominantnom postavení, ktorých podstatou je ovplyvnenie štruktúry trhu, na ktorom je na základe prítomnosti dominantného podniku stupeň súťaže oslabený, a ktorých cieľom je vytvorenie prekážok rozvoja súťaže na tomto trhu za použitia prostriedkov, ktoré sa líšia od tých, ktoré riadia normálnu súťaž výrobkov a služieb medzi súťažiteľmi“. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že koncepcia zneužitia dominantného postavenia sa neobmedzu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžhpu/1/2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc., a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: E.-P., A., G., X. B., IČO: X., právne zastúpený Advokátskou kan
Merito veci preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sžo/48/2012 Identifikačné číslo spisu: 7010234142 Dátum vydania rozhodnutia: 26.09.2013 Meno a priezvisko: CSc., JUDr. Eva Babiaková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2013:7010234142.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov s
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 6Sžo/21/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8011200696 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 11. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2013:8011200696.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr
MENU