Nájdené rozsudky pre výraz: zmeniť rozsudok súdu prvého stupňa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 104

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10 dokumentov
605 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci o náhradu škody
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Na jvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu V. S., bývajúce ho v P. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou O. s.r.o. , so sídlom v B. , proti žal ovanej Sociálnej poisťovni , so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta č. 8 -10, o náhradu škody , vedenej na Okr esnom súde Bratislava I pod sp. zn. 10 C 104/2004, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 20. apríla 2015 sp. zn. 6 Co 37/2014, ta kto r o z
Merito veci o 130 267,01 eur s prísl.
Najvyšší súd 5 Ob do 1/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu : JUDr. J.B. , R.K. , správca konkurznej podstaty úpadcu S., s. r. o., Š.S. , IČO: X. , zastúpeného advokátom JUD r. L.S. , L.K. proti žalovanému: M.S. , S.S. , IČO: X. , zastúpené AK JUDr. R.B. , s. r. o., N.B. , IČO: X. , o zaplatenie 130 267,01 eur s prísl., vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 15Cb/109/2003 , o dovolaní žalovaného proti rozsudku Kra
Merito veci o 130 267,01 eur s prísl.
Najvyšší súd 5 Obdo 1/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. J.B., R.K., správca konkurznej podstaty úpadcu S., s. r. o., Š.S., IČO: X., zastúpeného advokátom JUDr. L.S., L.K. proti žalovanému: M.S., S.S., IČO: X., zastúpené AK
Merito veci 130 267,01 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Obdo/49/2014 Identifikačné číslo spisu: 8303899903 Dátum vydania rozhodnutia: 30.07.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Anna Marková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:8303899903.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. Juraj Biroš, Rázusova 1, Košice, správca konkurznej podstat
MENU