Nájdené rozsudky pre výraz: zmeniť rozsudok súdu prvého stupňa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 104

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10 dokumentov
605 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci 14 960,93 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4MCdo/9/2013 Identifikačné číslo spisu: 7510210813 Dátum vydania rozhodnutia: 30.09.2013 Meno a priezvisko: JUDr. Lubor Šebo Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2013:7510210813.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne K. T., bytom I., proti žalovanému S. W., bytom I.,
Merito veci zaplatenie sumy
Najvyšší súd 5Obo/158/2006-72 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členiek senátu JUDr. Aleny Priecelovej a JUDr. Zdenky Kohútovej, v právnej veci žalobcu: K. a.s., L. č. X., X. X. K., IČO: X. X. X., za
Merito veci o určenie vlastníctva
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ S. F., bývajúceho v B., 2/ E. V., bývajúcej v B., 3/ E. P., bývajúcej v Ľ., 4/ T. B., bývajúcej v B., proti odporkyni Ľ. M., bývajúcej v Ľ., zastúpenej JUDr. Ľ. B., advokátkou, so sídlom v B., o určenie vlastníctva, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 12 C 182/2006, o dovolaní odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 23. októbra 2008
Merito veci o určenie vlastníctva
Najvyšší súd 2 Cdo 3/2009 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ S. F., bývajúceho v B., 2/ E. V., bývajúcej v B., 3/ E. P., bývajúcej v Ľ., 4/ T. B., bývajúcej v B., proti odporkyni Ľ. M., bývajúcej v Ľ., zastúpenej JUDr. Ľ. B., advokátkou, so sídlom v B., o určenie vlastníctva, vedenej na Okresnom súde Ban
Merito veci o zaplatenie 170 940,- Sk s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu H., a.s. so sídlom v K., proti žalovanej J. Ď., súdnej exekútorke Exekútorského úradu so sídlom v K., zastúpenej J. K., advokátkou so sídlom v K., o zaplatenie 170.940,- Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 25 C 96/2003, o dovolaní žalovanej proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo 6. septembra 2007, sp. zn. 4 Co 46/2006, takto r o z h o d o l
Merito veci o 29 435,50 Sk s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu O., a.s., so sídlom v B., proti žalovanému A. K., bývajúcemu v S., zastúpenému JUDr. V. S., advokátom, so sídlom v S., o 29 435,50 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Senica pod sp. zn. 8 Cb 34/2006, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 18. februára 2008 sp. zn. 24 Co 138/2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky roz
Merito veci o zaplatenie 32 221,60 Sk (1 069,56 eur) s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Obdo/54/2010 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ž., a. s., so sídlom R., X. B., IČO: X. proti žalovaným: v 1./ rade Š., so sídlom X. T., IČO: X., v 2./ rade Ž., B., so sídlom K., X. B., IČO: X. a v 3./ rade S., akciová spoločnosť, so sídlom P., X. B., IČO: X., v konaní o zaplatenie 32 221,60 Sk (1 069,56 eur
Merito veci o 29 435,50 Sk s príslušenstvom
Najvyšší súd 2 Cdo 187/2008 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu O., a.s., so sídlom v B., proti žalovanému A. K., bývajúcemu v S., zastúpenému JUDr. V. S., advokátom, so sídlom v S., o 29 435,50 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Senica pod sp. zn. 8 Cb 34/2006, o dovolaní žalovanéh
Merito veci o zaplatenie 170 940,- Sk s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 51/2008 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu H., a.s. so sídlom v K., proti žalovanej J. Ď., súdnej exekútorke Exekútorského úradu so sídlom v K., zastúpenej J. K., advokátkou so sídlom v K., o zaplatenie 170.940,- Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 25 C 96/2003, o dovol
Merito veci O vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Petra Priehodu a JUDr. Rudolfa Čirča v právnej veci žalobcu Ing. S bývajúceho v Ž, zastúpeného JUDr. A, advokátkou so sídlom v Ž, proti žalovanej Mgr. E, bývajúce v Ž, o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 6 C 50/2004, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z
MENU