Nájdené rozsudky pre výraz: zmluva o spoločenstve vlastníkov bytov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
120 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak po odpredaji bytov ich nájomcom zostali v bytovom dome niektoré byty a nebytové priestory aj vo vlastníctve obce (mesta), je táto tiež povinná platiť preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške určenej vlastníkmi bytov. Vlastníci bytov a nebytových priestorov si môžu určiť výšku mesačných preddavkov do tohto fondu aj po uzavretí zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, a to aj ústne alebo mlčky (konkludentne); pritom je potrebné, aby rovnakým spôsobom konala nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na súde 27. novembra 1997 žalobca sa domáhal na žalovanom zaplatenia 14 176 Sk s príslušenstvom titulom nedoplatku preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu s. č. 879 v S. Ľ., na O. ulici č. 46 až 56 za mesiace september a október 1997. Uviedol, že na ustanovujúcej schôdzi Spoločenstva vlastníkov bytov L. 2. júna 1997 bol schválený, okrem iného, aj povinný mesačný preddavok do uvedeného fondu vo výške 5 Sk za 1 m2 podlahovej plochy bytu. Žalovaný však napriek to
Meritum o zaplatenie 8 785,- Sk s príslušenstvom
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Jozefa Kolcuna v právnej veci navrhovateľa S., R., so sídlom v K., proti odporcovi E. N., bývajúcemu v K., o zaplatenie 8 785 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 27 C 837/2001, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Koši
Meritum o zaplatenie 26 270 Sk s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Dariny Ličkovej v právnej veci žalobcu: S. P., s.r.o., Š.X., K., IČO: X. zastúpeného advokátom JUDr. F. B., V.X., K. proti žalovanému: Mgr. I. Š., K.X., správca konkurznej podstaty úpadcu V. S., a.s., J.T., K., IČO: X., zastúpeného advokátom JUDr. L. T., M.X., K., o zaplatenie
Meritum o zaplatenie 20637 Sk s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanku a členiek JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej v právnej veci žalobcu: S. zast. JUDr. F., advokátom, Advokátska kancelária, V., proti žalovanému: Mgr. I., advokát, Advokátska kancelária, K., správca konkurznej podstaty úpadcu V., zast. JUDr. L., advokátom, Advokátska kancelária, M., o zaplatenie 20 637 Sk s prísl.,
Meritum o zaplatenie 20 637 Sk s prísl.
Najvyšší súd 2 Obo 55/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanku a členiek JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej v právnej veci žalobcu: S.p., s.r.o., Š.X., K. zast. JUDr. F.B., advokátom, Advokátska kancelária, V.X., K., proti žalovanému: Mgr. I.Š., advokát, Advokátska kancelária, K.X., K., správca konkurznej podstaty úpadcu V.s., a.s., J.X., K., zast. JUDr. L.T., ad
Meritum ochranu pred nezákonným zásahom orgánu VS
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Sžk/30/2018 1015201358 26. mája 2021 JUDr. Katarína Benczová predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:1015201358.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu (sťažovateľ 1): SVOJBYT, so sídlom Kuklovská 19, 841 04 Bratislava, IČO: 31 801 609, právne zastúpený: Okenica Šula & Co. s.r.o., so sídlom Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO: 36 866 512, proti
Meritum neplatnosť schváleného dodatku k zmluve s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/196/2016 8713209162 24.05.2017 JUDr. Edita Bakošová sudca ECLI:SK:NSSR:2017:8713209162.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne X., bývajúcej v V., zastúpenej JUDr. Borisom Bednárom, advokátom v Poprade, Štefánikova 873/9, proti žalovanému Spoločenstvu vlastníkov bytov TEKABE, so sídlom v Poprade, L. Svobodu 4742/1A, IČO: 42 088 437, o neplatn
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší správny súd SR 2Asan/18/2020 7018200022 24. 02. 2022 JUDr. Petra Príbelská ECLI:SK:NSSSR:2022:7018200022.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a členov senátu JUDr. Anity Filovej a JUDr. Juraja Vališa, LLM. (spravodajca), v právnej veci žalob
MENU