Nájdené rozsudky pre výraz: zmluva o vstavbe

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 30

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
105 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o určenie neplatnosti zmluvy o vstavbe bytu a o určenie neplatnosti darovacích zmlúv
Najvyšší súd 7 Cdo 139 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ P. M. , bývajúce ho v K. , 2/ M. M. , bývajúceho v X.K. , 3/ A. M. , bývajúcej v X.K. , 4/ MUDr. R. P. , bývajúceho v N. , 5/ M. Š., bývajúceho v K. , 6/ E. H. , bývajúcej v X.K. , 7/ I. B. , bývajúcej v X.K. , zastúpen ých Advokátskou kanceláriou JUDr. Milan Chovanec , s.r.o. , so sídlom v Žiline, Vojtecha Tvrdého 17, IČO : 36 436 640, proti žalovaným 1/ M.
Meritum o určenie neplatnosti zmluvy o vstavbe bytu a o určenie neplatnosti darovacích zmlúv
Najvyšší súd 7 Cdo 139/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ P. M., bývajúceho v K., 2/ M. M., bývajúceho v X.K., 3/ A. M., bývajúcej v X.K., 4/ MUDr. R. P., bývajúceho v N., 5/ M. Š., bývajúceho v K., 6/ E. H., bývajúcej v X.K., 7/ I. B., bývajúcej v X.K., zastúpených Advokátskou kanceláriou JUDr. Milan Chovanec, s.r.o., so sídlom v Žiline, Vojtecha Tvrdého 17, IČO: 36 436 640, proti žalovaným 1/ M. T., bývajúcemu v K., 2/ A. S., býv
Meritum katastrálne veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Sžo/243/2015 7110212118 31.05.2018 Mgr. Peter Melicher sudca ECLI:SK:NSSR:2018:7110212118.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte, zloženom z predsedu senátu Mgr. Petra Melichera a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Eriky Šobichovej, v právnej veci žalobkyne: G. X., bytom X., S. XX, zastúpená advokátom JUDr. Tiborom Sásfaiom, AK Ruskov, Ďurkovsk
Meritum zákon č. 182/1993 Z.z. - vklad vlastníckeho práva na základe zmluvy o stavbe bytu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: MUDr. J. O. , trvale bytom D. , zastúpenej advokátkou: JUDr. D. H. , Advokátska kancelária so sídlom v K. , proti žalovanému: Katastrálny úrad Košice, Správa katastra Košice , Južná trieda č. 72, za účasti: 1/ MUDr. J. A. a 2/ Ing. M. A. , obaja bytom M. , 3/ Mgr. M. M. , bytom M. , 4/ E. K. , bytom M. , zastúpená opatrovníkom JUDr. R. T. , zamestnan com Krajského súdu v Koš
Meritum stavebné konanie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Sžo/10/2016 1014200749 21.06.2017 JUDr. Ivan Rumana sudca ECLI:SK:NSSR:2017:1014200749.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a z členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Soni Langovej v právnej veci žalobcov: 1/ Mgr. Q. D., bytom J., 2/ N. D., bytom J., obaja zastúpení: JUDr. Iveta Balalová, advokátka so
Meritum Potvrdené
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžp/8/2012 1010201965 28.03.2013 JUDr. Jana Baricová ECLI:SK:NSSR:2013:1010201965.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobkyne F., nar. XX.XX.XXXX, bytom G., zastúpenej JUDr. Jurajom Hadrb
Meritum Zmenené
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžp/30/2013 1010201418 26.11.2014 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2014:1010201418.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcu : H., so sídlom E., právne zastúpený: JUDr. Andrej Gara, advokát, so
Meritum vklad do katastra v zmysle § 21, 22 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Ing. Miroslava Gavalca a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD., v právnej veci žalobcu: V., s.r.o., B., zastúpeného advokátom JUDr. M., M., proti žalovanému: Katastrálny úrad v Košiciach, Správa katastra Košice, Južná trieda č. 82, Košice, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. V 10724/
Meritum určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/233/2016 7111207905 07.08.2018 JUDr. Elena Siebenstichová sudca ECLI:SK:NSSR:2018:7111207905.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v spore žalobkyne C. X., bývajúcej v T., zastúpenej spoločnosťou Vojčík & Partners, s.r.o., so sídlom
MENU