Nájdené rozsudky pre výraz: zmluvná podmienka v hrubom nepomere v neprospech spotrebiteľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 44

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
1465 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci o vymoženie 795,26 eur s prísl.
Najvyšší súd 2 Oboer 1/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: P., s. r. o., so sídlom v B., IČO: X., zastúpeného Advokátskou kanceláriou V., s. r. o., so sídlom K., IČO: X., proti povinnému: M. S., nar. X., P., o vymoženie pohľadávky 795,26 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 38Er/102/
Merito veci o vymoženie 2 172,02 eur s prísl.
Najvyšší súd 2 Oboer 43/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: P., s. r. o., so sídlom v B., IČO: X., zastúpeného Advokátskou kanceláriou V., s. r. o., so sídlom K., IČO: X., proti povinnému: G. T., nar. X., bytom D., o vymoženie pohľadávky 2 172,02 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice-okolie pod sp. zn
Merito veci o vymoženie 1 592,26 € s príslušenstvom
Najvyšší súd 4 Cdo 210/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci oprávnenej P., s.r.o., so sídlom v B., IČO : X., zastúpenej Advokátskou kanceláriou M., s.r.o., so sídlom v B., proti povinnej K. D., bývajúcej v H., o vymoženie 1 592,26 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 15 Er 14/2012, o dovolan
Merito veci o vymoženie 1 592,26 € s príslušenstvom
Najvyšší súd 4 Cdo 210 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci oprávnenej P. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO : X. , zastúpenej Advokátskou kanceláriou M. , s.r.o., so sídlom v B. , proti povinn ej K. D. , bývajúce j v H. , o vymoženie 1 592,26 Eur s príslušenstvom , veden ej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 15 Er 14 /201 2, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 26. apríla 2012 sp. zn. 15 CoE
Merito veci o vymoženie 331,94 € s príslušenstvom
Najvyšší súd 4 ECdo 61/201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci oprávnenej P. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO : X. , zastúpenej Advokátskou kanceláriou V. , s.r.o., so sídlom v B. , proti povinn ej B.B. , bývajúce j v H. , o vymoženie 331,94 Eur s príslušenstvom , veden ej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 9 Er 2049 /201 2, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 28. novembra 2012 sp. zn. 23 CoE 335 /20
Merito veci o vymoženie 331,94 € s príslušenstvom
Najvyšší súd 4 ECdo 61/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci oprávnenej P., s.r.o., so sídlom v B., IČO : X., zastúpenej Advokátskou kanceláriou V., s.r.o., so sídlom v B., proti povinnej B.B., bývajúcej v H., o vymoženie 331,94 Eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 9 Er 2049/2012, o dovola
Merito veci o vymoženie 233,02 eur
Najvyšší súd 5 Cdo 381/2012-81 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej: P., s. r. o. so sídlom v B., v dovolacom konaní zastúpenej spoločnosťou F., s. r. o. so sídlom v B., v mene a na účet ktorej koná doc. JUDr. B., PhD, advokát a konateľ, proti povinnej: J., bytom L., o vymoženie 233,02 eur, o dovolaní oprávnenej
Merito veci o vymoženie 1 081,83 eur
Najvyšší súd 6 Cdo 411/2012-73 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej: P., s. r. o., so sídlom v B., v dovolacom konaní zastúpenej spoločnosťou F., s. r. o., so sídlom v B., v mene a na účet ktorej koná doc. JUDr. B., PhD, advokát a konateľ, proti povinnej: B., bytom R., o vymoženie 1 081,83 eur, o dovolaní oprávne
Merito veci o vymoženie 404,47 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P., so sídlom v B., zastúpenej v., so sídlom v B., proti povinn ému M. H. , bývajúce mu v Ď. , o vymoženie 404,47 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Košice - okolie pod sp. zn. 17 Er 2995 /201 1, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 28 . septembr a 2012 , sp. zn. 1 CoE 16/2012, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a .
Merito veci vymoženie 458,24 €
Najvyšší súd 1 Cdo 168/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P., so sídlom v B., v dovolacom konaní právne zastúpenej A., so sídlom v B., proti povinnému T. V., bytom K., o vymoženie 458,24 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice II, pod sp. zn. 35Er/2354/2011, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Kraj
MENU