Nájdené rozsudky pre výraz: zmluvná podmienka v hrubom nepomere v neprospech spotrebiteľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 44

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
1465 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci o vymoženie 1 370,35 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: P. , s. r. o., A. , IČO: X. , zastúpený: V. , s. r. o. (predtým A ., s. r. o.), K. , IČO: X. , proti povinnému: S.S. , nar. X. , P., o vymoženie 1 370,35 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn.: 15Er 518/2011, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 22. marca 2012, č. k.: 17CoE 35/2012 -64, takto r o z h o d o l :
Merito veci o vymoženie 1 592,26 € s príslušenstvom
Najvyšší súd 4 Cdo 210 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci oprávnenej P. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO : X. , zastúpenej Advokátskou kanceláriou M. , s.r.o., so sídlom v B. , proti povinn ej K. D. , bývajúce j v H. , o vymoženie 1 592,26 Eur s príslušenstvom , veden ej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 15 Er 14 /201 2, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 26. apríla 2012 sp. zn. 15 CoE
Merito veci vymoženie 458,24 €
Najvyšší súd 1 Cdo 168/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P., so sídlom v B., v dovolacom konaní právne zastúpenej A., so sídlom v B., proti povinnému T. V., bytom K., o vymoženie 458,24 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice II, pod sp. zn. 35Er/2354/2011, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Kraj
Merito veci o vymoženie 488,82 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4Co 23/2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, zastúpenej Fridrich Paľko, s. r.o., so sídlom v Bratislave, Grösslingova č. 4, v mene ktorej koná doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD., advokát a konateľ, proti povinnej Z. K. , bývajúcej v Ž. , zastúpená JUDr. L uciou Sklenárovou, advokátkou v Žiari nad Hronom, Ul. SNP č. 94, o vymoženie 488,82 Eur s
Merito veci o vymoženie 1 175,16 eur s prísl.
Najvyšš í súd 2 Cdo 34 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci oprávnenej C. , so sídlom v B. , zastúpenej Advokátskou kanceláriou A. , so sídlom v B. , proti povinnej D. M. , bývajúcej v U. , o vymoženie 1 175 ,16 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Topoľčany pod sp. zn. 11 Er 79/2011, o dovolaní oprávnenej proti uzne seniu Krajského súdu v Nitre z 2 1. júla 2011 sp. zn. 11 CoE 9 6/2011, takto r o z h o d o l : Dovolan
Merito veci vymoženie 170,21 €
Najvyšší súd 7 Cdo 90/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci oprávnenej BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Astrová 2/A, zastúpenej Advokátskou kanceláriou ADVOKÁTI s.r.o., so sídlom v Bratislave, Klariská 7, v mene a na účet ktorej koná advokát a konateľ Mgr. Ján Buocik, proti povinnej D. D., bývajúcej v B.B
Merito veci o vymoženie 994,85 eur s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6 Co 30/2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P. , so sídlom v B. , v dovolacom konaní zastúpenej spoločnosťou F.F. , so sídlom v B. , v mene a na účet ktorej koná doc. JUDr. B. F. , PhD ., advokát a konateľ, proti povinnej E. L. , bytom T., o vymoženie 994,85 Eur s prísl. , vedenej na Okresnom súde Revúca pod sp. zn. 6 Er 65/2008, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24.
Merito veci o vymoženie 331,94 € s príslušenstvom
Najvyšší súd 4 ECdo 61/201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci oprávnenej P. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO : X. , zastúpenej Advokátskou kanceláriou V. , s.r.o., so sídlom v B. , proti povinn ej B.B. , bývajúce j v H. , o vymoženie 331,94 Eur s príslušenstvom , veden ej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 9 Er 2049 /201 2, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 28. novembra 2012 sp. zn. 23 CoE 335 /20
Merito veci o vymoženie 334,60 eur s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 CoE 44/2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO: 35 807 598, zastúpenej advokátsko u kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Grösslingo va 4, IČO: 36 864 421, proti povinnej N. H. , bývajúcej v T. , o vymoženie 334,60 € s príslušenstvom, vedenej n a Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 62Er 556/2007, o odvolaní a dovolaní opráv
MENU