Nájdené rozsudky pre výraz: znemožnenie realizácie procesných práv účastníka konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 26

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Nesprávne obsadeným súdom (§ 237 písm. g/ O.s.p.) je súd, ktorý nie je obsadený v súlade s ustanoveniami upravujúcimi zloženie súdneho orgánu, ktorý má určitú vec prejednať a o nej rozhodnúť. Súd treba považovať za nesprávne obsadený aj vtedy, ak nekoná zákonný sudca (porovnaj tiež nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 5. novembra 2008 sp. zn. II. ÚS 136/08). Zákonným sudcom (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky) je sudca určený v súlade s rozvrhom práce vecne a miestne príslušného súdu. Postavenie zákonného sudcu ako osoby, ktorá má o veci rozhodnúť, je späté so sústavou súdo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu plk. JUDr. P. , bývajúceho v P., zastúpeného P., so sídlom v P., IČO: X. , za ktorú koná Mgr. R. , proti žalovanému P. , o zaplatenie 1.478,79 Eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 21 S 3/2008, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 23. mája 2012 sp. zn. 18 CoPr 5/2012, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a. Ža
Meritum náhrada škody
Najvyšší súd 1 Cdo 176/2012 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: Mgr. I. K., bytom Ú., v dovolacom konaní právne zastúpená JUDr. V. D., advokátka, so sídlom B., proti žalovanej: Slovenská republika zast. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, Bratislava, o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Piešťany pod sp. zn. 12 C 27/2010, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 16. mája 2012 sp.
Meritum o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ J., bývajúceho v G., zastúpeného JUDr. V., advokátom so sídlom v G., 2/ I., bývajúcej v B., proti žalovanému M., o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 17 C 30/2008, na dovolanie žalobcu 1/ proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 19. mája 2009 sp. zn. 10 Co 356/2008, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a .
Meritum o zaplatenie 6 190,67 €
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S. H. K. v likvidácii, K., proti žalovanému Ing. Bc. K. M., súdnemu exekútorovi, Exekútorský úrad K., zastúpenému JUDr. A. K., advokátkou so sídlom v K., o zaplatenie 6 190,67 €, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 27 C 579/99, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 28. novembra 2007 sp.zn. 11 Co 53/2007 takto r o z h o d o l : Najvyšší
Meritum splnenie povinnosť zaplatiť sumu 1 492,81 €
Najvyšší súd 7 Cdo 5 5/20 11 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne G. P. P., s.r.o. , so sídlom v Ž. , IČO X., zastúpenej G. P. L. s.r.o ., so sídlom v B. , IČO X. , zastúpená konateľom a advokátom JUDr. P. H., proti žalovanej Slovenskej republike - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR , so sídlom v Bratislave, Špitálska 4 -6, o splnenie povinnosti zaplatiť sumu 1.492,81 eur , vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikul
Meritum o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy a o nahradenie prejavu vôle
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J., bývajúceho v S., proti žalovaným 1/ P., bývajúcemu v B. a 2/ P., bývajúcemu v B., obom zastúpeným JUDr. D., advokátkou so sídlom v B., o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy a o nahradenie prejavu vôle, vedenej na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp. zn. 9 C 37/2008, na dovolanie žalovaných proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 3. decembra 2008 sp. zn. 17 Co 266/20
Meritum o určenie, že nárok žalobkyne na náhradný byt nezanikol
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne H., bývajúcej v B., zastúpenej JUDr. K., advokátkou so sídlom v B., proti žalovanému H., bývajúcemu v B., zastúpenému JUDr. M., advokátkou so sídlom v B., o určenie, že nárok žalobkyne na náhradný byt nezanikol, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 6 C 189/2007, na dovolanie žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo 17. februára 2009 sp. zn. 14 Co
Meritum zruišenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne : M. M. , bytom B. , t.č. bytom Š., proti žalovanému : Ing. Š. M ., bytom Š., v dovolacom konaní právne zastúpené ho JUDr. J. O., advokátkou so sídlom L. , o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti , vedenej na Okresnom súde Levice pod sp. zn. 11 C 265 /200 1, o dovolaní žalo vaného proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 21 . júla 2009 sp. zn. 11
Meritum o zaplatenie 806,72 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd 5Obdo /9/2017 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : J., nar. X. , bytom V. , právne zastúp eného JUDr. L. , so sídlom M. , proti žalovanému : K. , so sídlom V. , IČO: X. , o zaplatenie 806,72 eur s príslušenstvom , vedenej ma Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 10Cb /26/2012, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 23. júna 2016, č. k. 14Cob /170/2015 -71, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd
MENU