Nájdené rozsudky pre výraz: zodpovednosť dediča za dlhy poručiteľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
77 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Občiansky zákonník vychádza pri úprave zodpovednosti dedičov podľa ustanovenia § 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka zo zásady zodpovednosti v rozsahu ceny zdedeného majetku a nie zo zásady zodpovednosti výlučne zdedeným majetkom. Z toho vyplýva, že dedič zodpovedá za poručiteľove dlhy aj svojím vlastným majetkom, príp. aj príjmom z práce za situácie, ak majetkové hodnoty zanechané poručiteľom nie sú speňažiteľné. Obmedzenie zodpovednosti za dlhy poručiteľa nie sú závislé od dôkazných prostriedkov, ktoré boli použité v dedičskom konaní pri súpise aktív a pasív a pri určení všeobecnej ceny majetk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. E. a sudcov JUDr. E. a JUDr. A. , v právnej veci žalobkyne O. , bývajúcej v L. , zastúpenej JUDr. M. , advokátom v B. , proti žalovanému J., bývajúcemu v Ž. , zastúpenému JUDr. Z. , advokátkou v Ž. , o zaplatenie 1.500 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 14 C 79/2013, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 26. mája
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Kompetenčný senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ako súd príslušný na rozhodnutie sporov o právomoc podľa § 11 ods. 1 C.s.p. po prejednaní veci bez nariadenia pojednávania dospel k záveru, že rozhodovanie o uplatnenom nároku patrí do právomoci súdu. Na odôvodnenie uvádza nasledovné: 6. Zjednotenie výkladu v otázke kompetenčného konfliktu o prejednanie a rozhodnutie sporu o uspokojenie dlhu voči dedičovi - poistné na zdravotné postenie - uskutočnilo správne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v Stanovisku z 26. apríla 2016 sp. zn. Snj 39/2014. V stanovisku sa uvádza: „Ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1KO/18/2019 Identifikačné číslo spisu: 2717204492 Dátum vydania rozhodnutia: 03.12.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Nora Halmová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:2717204492.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Cisárovej a sudcov JUDr. M
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak k vyporiadaniu dlhu dohodou medzi dedičmi a veriteľom nedôjde, spôsob, akým zodpovedajú za poručiteľove dlhy vyplýva priamo z ustanovenia § 470 ods. 2 OZ. Ide o delenú zodpovednosť, podľa ktorej zodpovedajú za dlhy v pomere k hodnote, v akej nadobudli dedičstvo (zodpovednosť má iba ten dedič, ktorý skutočne dedičstvo nadobudol). Pre určenie pomeru, v akom dedič zodpovedá za každý dlh poručiteľa je preto postačujúce, ak rozhodnutie o dedičstve obsahuje rozdelenie majetkových práv poručiteľa medzi dedičmi a hodnotu týchto práv. Inak povedané, skutočnosť, v akom rozsahu dedič zodpov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej J. K. , bývajúce j v D. , zastúpenej JU Dr. J. G. , advokát kou , so sídlom v B. , proti povinnej J. W. , bývajúce j v P., pre vymoženie peňažného plnenia v sume 19 401 ,48 Eur (584 489 ,-- Sk) , vedenej na Okresnom súde Pezinok pod sp.zn. 16 Er 1587/2008 , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 5. fe
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Právo (účastníka) a povinnosť (súdu) na náležité odôvodnenie súdneho rozhodnutia vyplýva z potreby transparentnosti služby spravodlivosti, ktorá je esenciálnou náležitosťou každého jurisdikčného aktu (rozhodnutia). Citované zákonné ustanovenie sa totiž chápe aj z hľadiska práv účastníka na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorého imanentnou súčasťou je aj právo na súdne konanie, spĺňajúce garancie spravodlivosti a toto ustanovenie treba vykladať a uplatňovať aj s ohľadom na príslušnú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, porovnaj napr. rozsudok vo veci Gar ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Obo/44/2013 Identifikačné číslo spisu: 1095899638 Dátum vydania rozhodnutia: 15.08.2013 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Veselá Zemaníková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2013:1095899638.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Slovenská konsolidačná, a. s., Cintorínska 21, 81
Merito veci o zaplatenie 192 360 Sk s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členov senátu JUDr. Petra Dukesa, JUDr. Juraja Semana, JUDr. Margity Fridovej a JUDr. Anny Markovej, v právnej veci žalobcu: C.C.C., a.s., M.X., B., zast. advokátom JUDr. Ľ.N., P.X., B., proti žalovanému v 1. rade: I.Č., ml., naposledy bytom B., a žalovanému v 2. rade: I.Č., st., V.X., L. zastúpených advokátom JUDr.
Merito veci o zaplatenie 192 360 Sk s prísl.
Najvyšší súd 1 M Obdo V 8/2007 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a členov senátu JUDr. Petra Dukesa, JUDr. Juraja Semana, JUDr. Margity Fridovej a JUDr. Anny Markovej, v právnej veci žalobcu: C., a.s., M.X., B., zast. advokátom JUDr. Ľ.N., P.X., B., proti
Merito veci Odmietajúce podanie
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 1Cdo/42/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6719200153 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 11. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Peter Melicher ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:6719200153.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne: Ľ. M., rodená J., narodená XX.XX.XXXX, bytom XXX XX O., T. Š. XXX
Merito veci vymoženie 1 602,04 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Oboer/12/2022 Identifikačné číslo spisu: 3197893710 Dátum vydania rozhodnutia: 19.12.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hullová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:3197893710.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hullovej a členiek senátu JUDr
Merito veci 5 050,81 eur s prísl.
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Obdo/45/2015 Identifikačné číslo spisu: 8708211165 Dátum vydania rozhodnutia: 05.05.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Anna Marková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:8708211165.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr.
MENU