Nájdené rozsudky pre výraz: zodpovednosť exekútora za škodu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
79 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Povinnosťou exekútora pri vykonávaní exekúcie predajom ne-hnuteľnosti je doručiť upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti oprávnenému a povinnému, ako aj spoluvlastníkom nehnuteľnosti a ďalším osobám a orgánom uvedeným v ustanovení § 135 ods. 2 Exekučného poriadku. Exekučný poriadok explicitne nestanovuje lehotu, v ktorej je exekútor povinný tak urobiť. Exekúciu predajom nehnuteľnosti vykonáva exekútor jednotlivými krokmi upravenými Exekučným poriadkom, ktoré sú predpokladom ďalšieho postupu v konaní. Z ustanovení Exekučného poriadku je možné vyvodiť, že upovedomenie o začatí exek ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžo /45/2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Jany Zemk ovej PhD. v právnej veci žalobkyne : Bc. V. H. , súdny exekútor, so sídlom L. , P. zastúpen ej: JUDr. K. M. , advokát so sídlom L. , B. , proti žalovanému: Slovenská komora exekútorov , so sídlom Šustekova 49, Bratislava, o pres
Meritum o zaplatenie 3 478 €
Najvyšší súd 3 Cdo 75/2015 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. H., bývajúceho v S., zastúpeného JUDr. J. A., advokátom so sídlom v B., proti žalovanému JUDr. V. S., súdnemu exekútorovi so sídlom v B., zastúpenému advokátskou kanceláriou S., s.r.o., so sídlom v B., IČO: X., o zaplatenie 3 478 €, vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 13 C 41/2011, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 21. októbra 2014
Meritum 2 046,74 eur s prísl. a o 3 684,86 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/129/2015 2606207542 22.06.2016 JUDr. Emil Franciscy sudca ECLI:SK:NSSR:2016:2606207542.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Q. M., bývajúcej v F., proti žalovanej JUDr. W. H., bývajúcej v X., zastúpenej JUDr. Alenou Bábikovou, advokátkou so sídlom v Bratislave, Michalská č. 2, o zaplatenie 2 046,74 € s príslušenstvom a 3 684,86 € s
Meritum o zaplatenie 2 046,74 € s príslušenstvom a 3 684,86 € s príslušenstvom
Najvyšší súd 3 Cdo 129/ 2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne V. H. , bývajúcej v P., proti žalovanej JUDr. B. R. , bývajúcej v S., zastúpenej JUDr. A. B. , advokátkou so sídlom v B. , o zaplatenie 2 046,7 4 € s príslušenstvom a 3 684,86 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Senica pod sp. zn. 11 C 156/2006 a sp. zn. 5 C 122/2006, o do volaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 15. októbra 2014 sp. z
Meritum o zaplatenie 6 190,67 €
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S. H. K. v likvidácii, K., proti žalovanému Ing. Bc. K. M., súdnemu exekútorovi, Exekútorský úrad K., zastúpenému JUDr. A. K., advokátkou so sídlom v K., o zaplatenie 6 190,67 €, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 27 C 579/99, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 28. novembra 2007 sp.zn. 11 Co 53/2007 takto r o z h o d o l : Najvyšší
Meritum 10 582,27 eur (318 814 Sk) s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6MCdo/4/2011 7607209839 08.08.2012 JUDr. Ivan Machyniak sudca ECLI:SK:NSSR:2012:7607209839.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom v Bratislave, Cintorínska 21, proti žalovanému JUDr. V. O., bývajúcemu v M. I. O., X. X, o zaplatenie 10 582,69 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves
Meritum o zaplatenie 16 287,60 eur s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S., a.s. , so sídlom v B. , proti žalovanému JUDr. J. Š., exekútorovi v S., o zaplatenie 16 287,60 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 4 C 223/2007, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 29. septembra 2009 sp. zn. 3 Co 40/2009 v spojení s rozsudkom Okresného súdu Spiš
Meritum o zaplatenie 19 916,35 € (600 000,-- Sk) s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. H., a.s., so sídlom v B., zastúpeného JUDr. P. S., advokátom so sídlom v B., proti žalovanému JUDr. J. B., súdnemu exekútorovi, Exekútorský úrad K., o zaplatenie 19 916,35 € (600 000,-- Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 15 C 11/2007, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 20. októbra 2008 sp. zn. 2 Co 265/2007 takto r
Meritum 763,41 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/73/2017 7614206682 14.06.2017 JUDr. Oľga Trnková sudca ECLI:SK:NSSR:2017:7614206682.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkýň 1/ P. V., bývajúcej v K., 2/ B. U. bývajúcej v B., 3/ Z. B., bývajúcej v E., zastúpených Advokátskou kanceláriou Taragel a Počubayová, s.r.o., so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Starosaská 11, za ktorú koná JUDr. Natália Poč
MENU