Nájdené rozsudky pre výraz: zodpovednosť exekútora za škodu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
37 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Povinnosťou exekútora pri vykonávaní exekúcie predajom ne-hnuteľnosti je doručiť upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti oprávnenému a povinnému, ako aj spoluvlastníkom nehnuteľnosti a ďalším osobám a orgánom uvedeným v ustanovení § 135 ods. 2 Exekučného poriadku. Exekučný poriadok explicitne nestanovuje lehotu, v ktorej je exekútor povinný tak urobiť. Exekúciu predajom nehnuteľnosti vykonáva exekútor jednotlivými krokmi upravenými Exekučným poriadkom, ktoré sú predpokladom ďalšieho postupu v konaní. Z ustanovení Exekučného poriadku je možné vyvodiť, že upovedomenie o začatí exek ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžo /45/2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Gabriely Gerdovej a JUDr. Jany Zemk ovej PhD. v právnej veci žalobkyne : Bc. V. H. , súdny exekútor, so sídlom L. , P. zastúpen ej: JUDr. K. M. , advokát so sídlom L. , B. , proti žalovanému: Slovenská komora exekútorov , so sídlom Šustekova 49, Bratislava, o pres
Meritum o zaplatenie 2 046,74 € s príslušenstvom a 3 684,86 € s príslušenstvom
Najvyšší súd 3 Cdo 129/ 2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne V. H. , bývajúcej v P., proti žalovanej JUDr. B. R. , bývajúcej v S., zastúpenej JUDr. A. B. , advokátkou so sídlom v B. , o zaplatenie 2 046,7 4 € s príslušenstvom a 3 684,86 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Senica pod sp. zn. 11 C 156/2006 a sp. zn. 5 C 122/2006, o do volaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 15. októbra 2014 sp. z
Meritum o zaplatenie 6 190,67 €
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S. H. K. v likvidácii, K., proti žalovanému Ing. Bc. K. M., súdnemu exekútorovi, Exekútorský úrad K., zastúpenému JUDr. A. K., advokátkou so sídlom v K., o zaplatenie 6 190,67 €, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp.zn. 27 C 579/99, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 28. novembra 2007 sp.zn. 11 Co 53/2007 takto r o z h o d o l : Najvyšší
Meritum o zaplatenie 16 287,60 eur s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S., a.s. , so sídlom v B. , proti žalovanému JUDr. J. Š., exekútorovi v S., o zaplatenie 16 287,60 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 4 C 223/2007, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 29. septembra 2009 sp. zn. 3 Co 40/2009 v spojení s rozsudkom Okresného súdu Spiš
Meritum o zaplatenie 19 916,35 € (600 000,-- Sk) s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. H., a.s., so sídlom v B., zastúpeného JUDr. P. S., advokátom so sídlom v B., proti žalovanému JUDr. J. B., súdnemu exekútorovi, Exekútorský úrad K., o zaplatenie 19 916,35 € (600 000,-- Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 15 C 11/2007, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 20. októbra 2008 sp. zn. 2 Co 265/2007 takto r
Meritum o 4 800 000 Sk s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A.P., bývajúcej v D., zastúpenej JUDr. J.P., advokátom v D., proti žalovanému Ing. JUDr. K.M., bývajúcemu v K., zastúpenému JUDr. A.K., advokátkou v K., o 4 800 000 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 22 C 138/2000, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 28. marca 2007, sp. zn. 5 Co 417/2006 a uzneseniu Krajského súdu v
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5MCdo/12/2013 7606203109 16. 12. 2015 JUDr. Soňa Mesiarkinová ECLI:SK:NSSR:2015:7606203109.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne B. D., bývajúcej v M., zastúpenej advokátskou kanceláriou Tomášek & partners, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Rožňavská 2, proti žalovanému JUDr. W. L., súdnemu exekútorovi, so sídlom exekútorského úradu
Meritum 804,42 € s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 Cdo 60/2011 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa w. s. r. o ., so sídlom v M ., zastúpeného JUDr. J. G., advokátom v K., proti odporcovi JUDr. J. P., súdnemu exekútorovi v B., o 80 4, 42 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 17 C 82/2007, o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Brati slave z 8. decembra 2010 sp. zn. 15 Co 344/2010, takto r o z h o d o l:
Meritum o 804 ,42 eur s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S UD O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženo m z predsedníčky senátu JUDr. Oľgy Trnkovej a členov senátu JUDr. Ladislava Górásza a JUDr. Mariána Sluka, PhD., v právnej veci navrhovateľa W. ., so sídlom v M. , zastúpeného J., advo kátom v K. , proti odporcovi J., súdnemu exekútorovi v B. , o 804, 42 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 17 C 82/2007, o dovolaní navrh
MENU