SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1346313
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
18.04.2021 02:27

Nájdené rozsudky pre výraz: zriadená záhradková osada


Približný počet výsledkov: 26 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zriadená záhradková osada
  • zriadeny nájdené 8721 krát v 4615 dokumentoch
  • zahradkova nájdené 240 krát v 60 dokumentoch
  • osada nájdené 1649 krát v 198 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 11 dokumentov
Krajské súdy SR 17 dokumentov


Meritum § 18 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vporiadaní vlastníctva k nim
... o zverejnených podkladoch ani o samotnom konaní, nie je zrejmé, v akom rozsahu a na základe akého právneho aktu bola zriadená záhradková osada, v rozhodnutí nie je zdokumentované splnenie podmienok § 7 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z.z., vlastníci pozemkov nie .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... ich pôvodným pozemkom v obvode pozemkových úprav alebo či súhlasia s poskytnutím náhrady v peniazoch (§ 11). 5 Ak sa zriadená záhradková osada nachádza v zastavanom území obce, môže vlastník žiadať náhradný pozemok v zastavanom území obce. Ak ide o pozemky, s ktorými .
Meritum navrátenie vlastníctva v zmysle § 5 ods. 1 zák.č. 503/2003 Z.z.
... ovi 1/ a 2/ za uvedenú časť pôvodného pozemku , ku ktorej sa nevrátilo vlastníctvo z dôvodu, že na pozemku bola zriadená záhradková osada, čo je podľa § 6 ods. 1 písm. e/ zákona č. 503/2003 Z.z. zákonnou prekážkou navrátenia vlastníctva, sa .
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... -Sž20/02, ktoré bolo dôvodom, prečo podali tento návrh. V tomto rozhodnutí je venovaný osobitný priestor výkladu pojmu zriadená záhradková osada. Je v ňom uvedené, že druhý pojmový znak zriadenej záhradkárskej osady, ktorým je uzavretie zmluvy o dočasnom užívaní sa ... súdu a jeho rozhodnutie považuje za vecne správne. Poukázal na to, že zákon taxatívne vymenúva akým spôsobom môže byť zriadená záhradková osada, aby vlastnícke pomery bolo možno vyporiadať v zmysle zákona. V zmysle zákona č. 64/1997 Z.z. .
Meritum návrh na začatie konania o vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v zriadených záhradkových osadách - § 7 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z.z.
... podľa § 7 ods. 1 zákona zamietnutý. Napriek tomu preskúmal rozhodnutie žalovaného aj v časti týkajúcej s a naplnenia pojmov zriadená záhradková osada a užívatelia podľa § 2 ods. 2 zákona. Prot i rozsudku krajského súdu podali včas odvolanie žalob covia v 1 .
Meritum zák. č. 162/1995 § 31 ods. 1,2,3, § 79 písm. i/, zák. č. 229/1991 § 5 ods. 3, § 9 ods. 1,4,7, zák. č. 330/1991 § 42a ods. 2
... bolo vydané celkovo 360 906 m2. Čiže nevydaná časť PK p. č . X. , 10Sž r/75 /2012 na ktorej bola zriadená záhradková osada o výmere 25 672 m 2 ostala vo vlastníctve R. v zmysle § 42a ods. 2 druhá veta. Krajský súd .
Meritum záhradkári - § 9 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z.z.
... na dobu určitú, dobu 25 rokov, k ukončeniu dočasného užívania prenechaných pozemkov dôjde dňa 30.09.2008. Po tomto dni zriadená záhradková osada stráca akýkoľvek právny nárok a opodstatnenie dočasného užívania pozemkov v osade L. a týmto momentom nastávajú všetky základné a všeobecné .
Meritum nesplnenie podmienok § 2 ods. 2 zákona č. 64/1997 Z. z.
... súdu na ustanovujúcej členskej schôdzi 29. marca 1974 síce mohla vzniknúť organiza čná zložka SZZ, ale nemohla byť týmto spôsobom zriadená záhradková osada, pretože jednotliví nájomcovia pôdy mali užívacie práva upravené individuálnymi zmluvami s Družstvom ako vlastníkom predmetných pozemkov, ktoré ich neoprávňovali odovzdať .
Meritum § 30 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb., § 32 zákona č. 50/1976 Zb., § 2,3,6 zákona č. 64/1977 Zb., § 7 ods. 1 zákona č. 64/1977 Zb.
... pozemkov zo dňa 22.10.1985, ktorého nedeliteľnou súčasťou je aj zoznam príslušných užívateľov. Krajs ký súd ďalej konštatoval, že zriadená záhradková osada v sebe zahŕňa jednak predmet slúžiaci na záhradkárske účely, t. j. vyčlenenú časť územia (pôdy) a súčasne subjekt, ktorý ... /2 až 15771/38 o výmere 16 693 m2 nachádzajúce s v katastrálnom území B. – T. , na ktorých je zriadená záhradková osada „Hydinári“ sú dočasne určené na základe výkazov plôch ku geometrickému plánu č. 0032 -501 -761 -69 zo dňa 04. .
... vlastníctva k pozemkom v týchto osadách. Celý systém usporiadania pozemkov v záhradkovej osade je vybudovaný na princípe pozemkových úprav. Pojem zriadená záhradková osada je definovaný v ust. § 2 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z. z. Len záhradková osada, ktorá spĺňa definičné .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.