Nájdené rozsudky pre výraz: zrušenie tuzemského rozhodcovského rozsudku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

16 dokumentov
484 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Exekučný súd nedisponuje právomocou rušiť či meniť rozhodnutie, ktoré je exekučným titulom, v exekučnom konaní je však zo zákona oprávnený a povinný preskúmať rozhodcovský rozsudok z hľadísk, ktoré sú vymedzené vustanovení § 45 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Naj vyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného P. , s.r.o. , so sí dlom v B. , proti povinnému M. P. , bývajúcemu v P., zast úpenému JUDr. A. C. , advokátkou so sídlom v B. , o vymoženie 344,55 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp. zn. 6 Er 212/2008, o dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresného súdu Žiar nad Hronom z 24. augusta 2009 č.k. 6 Er 212 /20
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z ustanovenia § 73 ods. 2 ale vyplýva, že na trvanie a plynutie lehoty na podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku, ktorá začala plynúť pred 1. januárom 2015, sa použijú predpisy účinné do 31. decembra 2014. Vyplýva teda z neho, že na konanie o zrušenie rozhodcovského rozsudku, začaté na súde pred 1. januárom 2015, ako je to v danom prípade, sa aplikujú ustanovenia nového zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, ale okrem lehoty na podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku, ktorú treba posudzovať podľa doterajších predpisov. Gramatickým, jazykovým a logickým výkladom toh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Cdo/73/2018 Identifikačné číslo spisu: 4415894600 Dátum vydania rozhodnutia: 28.05.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Oľga Trnková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:4415894600.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu G. E., bývajúceho v M., zastúpeného JUDr. Romanom Juríkom, advokátom v Novýc
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vzhľadom na to, že právoplatný rozhodcovský rozsudok má rovnaké účinky ako rozsudok všeobecného súdu, účinky rozhodcovského rozsudku majú ten dôsledok, že exekučný súd musí s takýmto rozsudkom nakladať rovnako ako s rozsudkom všeobecného súdu. V opačnom prípade by porušil zásadu rovnocennosti a neprípustne uplatnil rozdielny procesný postup v prípade, ak oprávnený uplatňuje svoje právo na základe exekučného titulu vydaného všeobecným súdom a iný prístup, ak oprávnený uplatňuje svoje právo na základe exekučného titulu vydaného v rozhodcovskom konaní. Konkrétne to teda znamená, že rozsudkom rozh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 210 /2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej B. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej Advokátskou kanceláriou A. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , p roti povinnému T. P. , bývajúcemu v Š., o vymoženie 605,42 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 14 Er 91 /2010, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 28. jún a 2011 sp. zn. 41 CoE 1
Merito veci o zrušenie rozhodcovského rozsudku
Najvyšší súd 5 Obdo 17/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: T., s. r. o., B., IČO: X., zast. JUDr. R. A., advokátom so sídlom L., proti žalovanému: R. pri S., s. r. o., N., zast. JUDr. M. V., advokátom so sídlom M., o zrušenie rozhodcovského rozsudku, vedenej na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp. zn. 6 Cb 38/2010, na dovo
Merito veci o zrušenie rozhodcovského rozsudku
Najvyšší súd 3MObdo/5/2013 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemaníkovej, JUDr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Kataríny Pramukovej, v právnej veci navrhovateľa 1/ R., s. r. o., so sídlom N., IČO: X., navrhovateľa 2/ R., nar. X., bytom O., obaja
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Dovolací súd dospel k záveru, že preskúmateľnosť odôvodnenia rozhodcovského rozsudku je možné subsumovať pod zásadu rovnosti účastníkov rozhodcovského konania. Aj tu však musí prevažovať materiálny prístup súdu k ochrane práv nad formálnym, a preto z hľadiska nevyhnutného rešpektovania charakteru a špecifík rozhodcovského konania, jeho zmyslu a účelu, požiadavky kladené na odôvodenie rozhodcovského rozsudku (rozsah, podrobnosť, kvalitu) nemusia a ani nemajú byť totožné s tými, aké sú štandardne kladené na rozsudky všeobecných súdov. Dôležité je, či vo výsledku z hľadiska odôvodnenia rozsudku r ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Obdo/52/2021 Identifikačné číslo spisu: 1113201443 Dátum vydania rozhodnutia: 27.04.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Ivana Nemčeková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:1113201443.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivany Nemčekovej a členiek senátu JUDr.
Merito veci o preskúmanie a zrušenie rozhodcovského rozsudku
Najvyšší súd 2 Cdo 228/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobcu : Nitriansky samosprávny kraj, so sídlom Rázusova 2A, Nitra, zastúpený JUDr. M. Ď., advokát, B., proti žalovanej : G., so sídlom v B., zastúpený JUDr. P. M., advokát, D., o preskúmanie a zrušenie rozhodcovského rozsudku, vedenej na Okresnom súde Brat
Merito veci o vymoženie 344,55 € s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 M Cdo 11/2010 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného P., s.r.o., so sídlom v B., proti povinnému M. P., bývajúcemu v P., zastúpenému JUDr. A. C., advokátkou so sídlom v B., o vymoženie 344,55 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp. zn. 6 Er 212/2008, o dovolaní generálneho prokuráto
Merito veci o vymoženie 605,42 € s príslušenstvom
Najvyšší súd 3 Cdo 210/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej B., s.r.o. so sídlom v B., IČO: X., zastúpenej Advokátskou kanceláriou A., s.r.o. so sídlom v B., IČO: X., proti povinnému T. P., bývajúcemu v Š., o vymoženie 605,42 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 14 Er 91/2010, o dovola
MENU