Nájdené rozsudky pre výraz: zrušujúce rozhodnutie dovolacieho súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Odvolací súd poukázal na ust. § 57 ods. 1, 2, § 63 ods. 2 ZKR a uviedol, že následky podľa § 57 a nasl. ZKR neúčinných právnych úkonov rieši vo vzťahu k povinnej osobe ust. § 63 ZKR. Odvolací súd má za to, že právo na plnenie podľa § 63 ods. 3 ZKR je právom, ktoré vzniká neúčinnosťou právneho úkonu týkajúceho sa majetku dlžníka voči veriteľom. K tejto neúčinnosti pritom dôjde v zmysle § 57 ods. 1 ZKR až momentom kedy oprávnená osoba – správca konkurznej podstaty, úkonu odporuje. Účelom odporovania právnemu úkonu je uviesť veci do stavu, v akom boli predtým, než sa odporovateľný úkon urobil. Le ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Obdo 46/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobcu: Ing. L.B. , M.N. , správca konkurznej podstaty úpadcu: P.V., V. , IČO: X. , zastúpený: JUDr. R.S. , D.B. , proti ža lovanému: P. , s.r.o., B. , IČO: X. , zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. S., s.r. o., N.T. , IČO: X. , o vyslovenie neúčinnosti právnych úkonov a zaplatenie 8 7611,26 eur , vedenej na Okre snom súde Nitra pod sp. zn.: 23 Cbi 10/2009, o dovolaní
Meritum o zapl. 3 422 293,04 Eur s prísl.
Najvyšší súd 1 Obo 94/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štefanka a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej v právnej veci žalobcu: JUDr. M.N. , správkyňa konkurznej podstaty úpadcu L.M. , a. s., so sídlom T. , M. , IČO: X. , zast. Mgr. R.K. , advokátom, Advokátska kancelária D. , Ž. proti žalovanému: M esto M. , V. , M. , IČO: X. , zast. Advok
Meritum § 250/1, 4 Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2TdoV/9/2019 1005010011 5. októbra 2020 JUDr. Martin Bargel ECLI:SK:NSSR:2020:1005010011.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Aleny Šiškovej, JUDr. Pavla Farkaša, JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Martina Piovartsyho na neverejnom zasadnutí konanom 5. októbra 2020 v Bratislave v trestnej veci obvineného
Meritum zdržanie sa nekalosúťažného konania, náhradu škody a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obo/20/2018 1011899472 13. augusta 2019 JUDr. Andrea Moravčíková ECLI:SK:NSSR:2019:1011899472.3 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD., a členiek senátu JUDr. Jany Hullovej a JUDr. Miroslavy Janečkovej, v spore žalobcu: 1/ FIVE X a. s. v konkurze, so sídlom Poľnohospodárska 24, Bratislava, IČO:
MENU