Nájdené rozsudky pre výraz: zväzok muža a ženy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
165 dokumentov
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: V podmienkach Slovenskej republiky je inštitút manželstva upravený v zákone o rodine a je definovaný (čl. 1 základných zásad, § 1, § 2) ako zväzok muža a ženy; manželstvo vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom: - ide o muža a ženu, - súhlasné vyhlásenie snúbencov (muža a ženy), - verejné súhlasné vyhlásenie pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku, alebo pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, alebo v cudzine pred orgánom Slovenskej republiky na to určený ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžo/5/2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobcov: 1) Bc. J. B., narodený X., bytom v B., J., 2) M. Ž., narod
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Najvyšší súd SR na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že žalovanú stranu nie je možné rozpustiť len preto, že kritizuje ústavný a právny poriadok štátu a že sa zúčastňuje na tvorbe verejnej debaty na politickej scéne. Aby bolo možné pristúpiť k rozpusteniu politickej strany, nestačí samé o sebe len prehlasovanie protiústavných cieľov, ale žalovaná politická strana musí skutočne vykonať úkony smerujúce proti slobodnému demokratickému poriadku alebo existencii štátu.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Volpp/1/2017 Identifikačné číslo spisu: 9017200083 Dátum vydania rozhodnutia: 29.04.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:9017200083.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 30P/534/2015 8115230720 10. 02. 2016 JUDr. Zuzana Biščáková ECLI:SK:OSPO:2016:8115230720.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prešov v právnej veci starostlivosti súdu o maloletú L. X., B.. XX.XX.XXXX, trvale bytom T. U. - K. XXX, pochádzajúcu z matky Oľgy X., G.. K. B.. X.X.XXXX a K.W. X., B.. XX.XX.XXXX, obaja trvale bytom T. U. - K. XXX v ko
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bardejov 4P/184/2015 8215207867 01. 02. 2016 JUDr. Slavomír Ivanecký ECLI:SK:OSBJ:2016:8215207867.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bardejov samosudcom JUDr. Slavomírom Ivaneckým v právnej veci navrhovateľov 1. Z. M., nar. XX.X.XXXX, bytom Q. XX, syna rodičov X. M., nar. XX.X.XXXX, bytom Q. XX a neb. L. Č., 2. Q. M., nar. XX.X.XXXX, bytom Q. XX, dc
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Cdo/270/2021 Identifikačné číslo spisu: 8318201012 Dátum vydania rozhodnutia: 24.03.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Nora Halmová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:8318201012.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci manželky G. V. (pôvodne G. D.), bývajúcej v R. U. V., H. XXX, zast
Merito veci preskúmanie zákonnosto postupu a rozhodnutia, § 1 ods. 1 zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine
Najvyšší súd 2 Sžo 82/2007 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1) I. S., 2) Bc. J. J., právne zastúpení Mgr. V. P., proti žalovaným: 1) NMV – MÚ, 2) NMV – MsÚ, 3) OÚ NMV, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí a postupu správnych orgánov, na odvolanie žalobcov proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 11. apríla 2007, č. k. 11 S 73/2006-47, t
Merito veci jednorazové odškodnenie-smrteľný pracovný úraz
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Sžsk/122/2019 Identifikačné číslo spisu: 6019200287 Dátum vydania rozhodnutia: 25.11.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Adamcová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:6019200287.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a členiek senátu JUDr. Zd
Merito veci azyl - udelenie trvalého pobytu na území SR na 5 rokov
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Sžak/8/2019 Identifikačné číslo spisu: 6018200390 Dátum vydania rozhodnutia: 19.06.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:6018200390.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyo
MENU