Nájdené rozsudky pre výraz: nedovolené ujednaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Spotřebitelské právo dosahuje zvýšené ochrany spotřebitele zpravidla zákazem určitých typových smluvních ujednání, která jsou nejčastěji se vyskytujícími nekalými podmínkami. Za takové ujednání je nutno považovat i předmětné ujednání účastníků o místní příslušnosti Okresního soudu v Českých Budějovicích pro případ řešení sporů.

Úryvok z textu:
Právna veta: Při vzniku vlastnického práva k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí na základě smlouvy je třeba rozlišovat právní důvod nabytí vlastnického práva (titulus adquirendi) a právní způsob jeho nabytí (modus adquirendi). Smlouva o převodu nemovitostí (zde kupní smlouva) představuje tzv. titulus adquirendi. I když z takové smlouvy vznikají jejím účastníkům práva a povinnosti, ke vzniku vlastnického práva podle ní ještě nedochází; ten nastává (modus adquirendi) až vkladem (intabulací) vlastnického práva do katastru nemovitostí (srov. § 133 odst. 2 obč. zák.). Jinak řečeno, kupní smlouva, kt ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: Z hlediska dovoleného obsahu smlouvy o zajišťovacím převodu práva je neplatné (podle § 39 obč. zák.) ujednání o zajišťovacím převodu vlastnického práva, podle kterého sice byla sjednána rozvazovací podmínka (pro případ řádného a včasného splnění zajištěné pohledávky), avšak prodlení dlužníka s řádným a včasným splněním zajištěné pohledávky má přivodit ten následek, že se věřitel bez dalšího stane (při současném zániku zajištěné pohledávky) trvalým vlastníkem převedeného majetku. Uvažováno z obsahového hlediska vykazuje taková smlouva všechny znaky nepřípustného ujednání o propadné zástavě, jak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: Dohodly-li se smluvní strany, že pokud dlužník půjčku řádně a včas neuhradí, k přechodu vlastnického práva k nemovitostem zpět z věřitele na dlužníky nedojde, ze zajišťovacího převodu práva se stane převod trvalý a věřitel je oprávněn s nemovitostmi disponovat, jedná se obsahově o nedovolené ujednání o tzv. propadné zástavě, které je neplatné podle § 39 obč. zák.

Úryvok z textu:
Hesla Dovolací důvody Neplatnost právního úkonu Zajištění závazku převodem práva
E
Hesla Bezdůvodné obohacení Smlouva o dílo Odstoupení od smlouvy
C
E
MENU