Nájdené rozsudky pre výraz: peněžitá náhrada

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 435

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Smyslem zákonné úpravy bezdůvodného obohacení je poskytnout ochranu (za zákonem stanovených podmínek) tomu, kdo pozbyl určitou majetkovou hodnotu. Zákon však nepočítá s tím, že by ji měl dostat zpět v plném rozsahu, ale pouze v takové výši, o kterou se jí obohatil jiný subjekt. Není tedy rozhodující, jakou hodnotu pozbyl oprávněný (z bezdůvodného obohacení), ale o kolik se tím zvýšil majetek povinného.

Úryvok z textu:
Kľúčové slová: peněžitá náhradabezdůvodné obohacení obvyklé nájemné
C
Právna veta: Při stanovení výše peněžité náhrady, jež má představovat ekvivalent majetkového prospěchu nabytého jako bezdůvodné obohacení, je třeba vycházet z ceny, která je v daném místě a čase obvyklá, a kterou je možno pokládat za objektivní kritérium vyhovující zákonným požadavkům. Doplnil však, že byť nelze vyloučit, že tato cena může odpovídat ceně uvedené v neplatností stižené smlouvě, žádá si takovýto závěr náležitou oporu ve skutkových zjištěních i právním hodnocení. Nelze vyloučit, že výše plnění bude odpovídat částce předpokládané neplatnou smlouvou, tento závěr však lze učinit pouze, dospěje-li ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: Ustanovení § 458 odst. 1 obč. zák., stanovící pro případy bezdůvodného obohacení spočívajícího ve výkonech povinnost obohaceného poskytnout peněžitou náhradu, nelze vykládat tak, že peněžitá náhrada odpovídá výši plnění, jež by byl obohacený povinen poskytnout v případě platně uzavřené smlouvy, ale pro stanovení výše bezdůvodného obohacení je třeba vyjít z obvyklé ceny vynakládané v daném místě a čase za služby téhož druhu

Úryvok z textu:
Právna veta: V posuzovaném případě (jak vyplývá ze skutkových závěrů soudů nižšího stupně) v poměrech předmětného letiště existuje omezený počet subjektů na straně pronajímatelů i nájemců a z důvodu zastavění pozemků stavbami nájemců není pravděpodobné, aby na tento trh vstoupil nový subjekt. Je tudíž těžko představitelné, že by nájemcům pozemků pod letištěm konkuroval jiný subjekt, který by nabízel vlastníkům pozemků lepší podmínky. Rovněž absurdní je představa, že by vlastníkům pozemků pod letištěm mohl být reálnou konkurencí vlastník pozemků sousedících s areálem letiště. Protože se na pozemcích nacháze ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: Povinnost vydat vše, co bylo neoprávněně získáno, je tedy třeba splnit tak, aby se buď obnovil původní stav nebo aby vznikl stav, který je ekonomicky rovnocennou náhradou původního stavu. Výše peněžité náhrady ve smyslu § 458 obč. zák. v posuzovaném případě proto nepředstavuje ani náklady vynaložené na zprostředkovatelkou činnost, ovšem ani procentní sazbu z kupní ceny nemovitosti, o níž jako o odměně strany jednaly (jak nesprávně dovozoval odvolací soud). Za peněžitou náhradu v daném případě je třeba považovat pouze tu částku, která by odpovídala odměně obvykle poskytované za obdobné zprostře ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: K absolutní neplatnosti právního úkonu se přihlíží z úřední povinnosti. Vzhledem k tomu, že předmětná smlouva o pronájmu a provozování zařízení pro rozvod a odkanalizování a čištění odpadních vod nebyla dne 1. 4. 2000 platně uzavřena, je nutno vycházet z § 457 obč. zák., podle něhož je-li smlouva neplatná nebo byla-li zrušena, je každý z účastníků povinen vrátit druhému vše, co podle ní dostal. U neplatnosti absolutní je plnění poskytnuté na základě neplatné smlouvy bezdůvodným obohacením již od samého počátku (ex tunc). „V případě neplatné nájemní smlouvy spočívá obohacení pronajímatele v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: Z pohledu shora naznačených úvah lze uzavřít, že okolnost spočívající v tom, že u sekundární oběti v důsledku úmrtí osob jí blízkých došlo k prohloubení jejího citového utrpení do té míry, že přerostlo ve vznik duševního onemocnění, by mělo být vyjádřeno právě ve výši náhrady nemajetkové újmy přiznané podle § 2959 občanského zákoníku. Vznik duševního onemocnění svědčí o míře zásahu do práv této sekundární oběti, zejména o mimořádné intenzitě tohoto zásahu. Vzhledem ke shora naznačeným závěrům shledal Nejvyšší soud, že pokud poškozená doložila v rámci svých uplatněných nároků, že v důsledku sm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: Odvolací soud pominul, že výši bezdůvodného obohacení je nutno posuzovat s ohledem na dobu jeho vzniku (tj. dodání počítače a zaplacení kupní ceny). Zastarání počítače vlivem času a rozvojem technologií pro posouzení výše bezdůvodného obohacení je nerozhodné. Skutečnost, že v době rozhodnutí odvolacího soudu nebyla hodnota počítače ekonomicky ekvivalentní částce 68 087 Kč, nemůže jít k tíži žalobce, stejně tak délka soudního řízení, která byla příčinou opotřebení počítače v čase za situace, kdy žalobce chtěl počítač vrátit ještě v nezastaralém stavu, ale žalovaná odmítla mu poskytnout v tomto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: Z ustanovení § 712a obč. zák. vyplývá, že tzv. právo na bydlení trvá, dokud neuplynula lhůta k vyklizení bytu, tedy v zásadě do doby, dokud není zajištěna odpovídající bytová náhrada nebo přístřeší. Po tuto dobu je osoba v bytě bydlící povinna platit úhradu za užívání bytu ve výši odpovídající výši nájemného za trvání nájemního poměru. Po zajištění odpovídající bytové náhrady a uplynutí lhůty k vyklizení se však další užívání bytu stává neoprávněným; od tohoto okamžiku se vztah účastníků již neřídí ustanovením § 712a obč. zák. Užíváním bytu bez právního důvodu pak vzniká uživateli majetkový pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
MENU