Nájdené rozsudky pre výraz: bezdôvodné obohatenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1622 dokumentov
505 dokumentov
12909 dokumentov
39 dokumentov
44 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Prepadnutie majetku
Právna veta: Pachateli trestných činů opuštění republiky podle § 109 odst. 1 a podle § 109 odst 2 tr. zák. lze i za účinnosti ustanovení § 453a obč. zák. uložit trest propadnutí majetku.

Úryvok z textu:
Na gremiálních poradách některých krajských soudů vznikly pochybnosti v tom směru, zda za účinnosti ustanovení § 453a obč. zák. je možno uložit za trestné činy opuštění republiky podle § 109 tr. zák. trest propadnutí majetku. Proto k uvedené problematice zaujímá trestní kolegium Nej- vyššího soudu ČSR k návrhu jeho předsedy podle § 21c odst. 2 zák. č. 36/1964 Sb. v úplném znění vyhlášeném pod ě. 19/1970 Sb. toto stanovisko: Podle § 453a obč. zák. dopustí-li se vlastník věci takového protipr
Právna veta: Rodič, kterému bylo nezletilé dítě svěřeno do výchovy, odpovídá za škodu vzniklou druhému z rodičů v důsledku zmaření styku s dítětem i tehdy, když tohoto rodiče včas neinformoval o objektivní překážce (např. o onemocnění dítěte) bránící uskutečnění styku s nezletilcem ve stanovenou dobu. Potřebu použití vlastního motorového vozidla rodiče k uskutečnění styku s nezletilým dítětem ve výchově druhého z rodičů je třeba posoudit jednak z hlediska přepravy rodiče do místa styku a jednak i z hlediska účelnosti využití vozidla v průběhu styku s dítětem. Při vyčíslení nákladů spojených s tímto použ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobce v žalobě uvedl, že na základě rozsudku okresního soudu pro Prahu-východ ze 6. 11. 1979 sp. zn. P 195/79 je oprávněn ke styku se svým nezletilým desetiletým synem vždy každou sudou sobotu v měsíci tak, že si dítě vyzvedne v 9 hod. ráno v bydlišti matky, kam jej opět v 16 hod. odpoledne předá matce. Protože matka nezletilého postupně zmařila žalujícímu otci větší počet styků s nezletilým synem, domáhal se vůči ní náhrady škody, která mu vznikla v souvislosti s jeho cestami do bydliště matk
Právna veta: K otázke vlastníctva náhrobných kameňov odcudzených z cintorína.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie vyšetrovateľa Okresnej prokuratúry v Lučenci z 28. septembra 1984 sp. zn. Vp 63/84 a vyšetrovateľovi Okresne] prokuratúry v Lučenci prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ Okresnej prokuratúry v Lučenci uvedeným uznesením postúpil trestnú vec obvinených J. S. a L. K. ako priestupok proti socialistickému spolužitiu podľa § 19 zákona č. 60/1961 Zb
Právna veta: Nároky pracovníků, které vyplývají z právní úpravy podle ustanovení vyhlášky č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách o hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání, nejsou závislé na uzavření dohody podle ustanovení § 143 odst. 1 a 2 zák. práce. Pokud organizace poskytla pracovníkovi plnění v rozporu s ustanoveními uvedené vyhlášky, je třeba posuzovat její nárok na vrácení neprávem vyplacených částek podle ustanovení § 243 odst. 3 zák. práce o neoprávněně získaném majetkovém prospěchu. Při posuzování platnosti dohody podle ustanovení § 143 zák. práce je třeba posoudit také to, zda n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalující organizace se domáhala vůči žalovanému vydání neoprávněného majetkového prospěchu v částce 8123 Kčs. V žalobě zejména uvedla, že její právní předchůdkyně uzavřela se žalovaným 6. 4. 1976 dohodu, v níž se zavázala žalovanému umožnit studium při zaměstnání na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a poskytovat mu pracovní úlevy a hospodářské zabezpečení podle ustanovení § 4 vyhlášky č. 140/1968 Sb. Žalovaný se zavázal setrvat v organizaci 3 roky po ukončení studia a pro případ n
Právna veta: Jestliže jednotná zemědělské družstvo uhradilo stavebnímu bytovému družstvu členský podíl v tomto družstvu za clena JZD, a to za předpokladu, že clen JZD bude po určitou dohodnutou dobu pracovat v JZD, potom nebyl-li tento předpoklad splněn, je tu třeba právní vztah mezi jednotným zemědělským družstvem a tímto členem, týkající se uvedené úhrady členského podílu, posoudit především podle dohody uzavřené mezi jednotným zemědělským družstvem a jeho členem. Nebyla-li dohoda uzavřena, je třeba vycházet z ustanovení občanského zákoníku) o neoprávněném majetkovém prospěchu.

Úryvok z textu:
Žalující jednotné zemědělské družstvo požadovalo na žalovaném zaplacení částky 23 750 Kčs s tím, že tuto částku vyplatilo žalovanému okresní stavební bytové družstvo T. po vyklizení družstevního bytu v domě č. 93 v P. jako zůstatkovou hodnotu členského podílu. Členské podíly na výstavbu družstevních bytů v domě č. 93 v P. uhradilo okresnímu stavebnímu bytovému družstvu T. žalující JZD. Žalovaný se stal členem bytového družstva a byl mu přidělen družstevní byt v uvedeném domě, a to vzhledem k
Merito veci Náklady konania
Kľúčové slová: náhrada trov konaniabezdôvodné obohatenietrovy konania podľa § 137 OSP
R 13/1991
Právna veta: Za náklady řízení ve smyslu ustanovení § 137 o.s.ř. nelze již považovat částky, které byly zaplaceny na náhradu nákladů řízení podle pravomocného soudního rozhodnutí, jež pak bylo zrušeno na podkladě stížnosti pro porušení zákona. Povinnost soudu rozhodnout podle ustanovení § 243 odst. 2 o.s.ř. v novém rozhodnutí znovu i o nákladech původního řízení zahrnuje jen rozhodnutí o skutečných nákladech původního řízení a nikoli o tom, co bylo na tyto náklady již zaplaceno.

Úryvok z textu:
Žalobci se domáhali vůči žalovaným vydání neoprávněného majetkového prospěchu ve výši 4 944 Kčs s odůvodněním, že žalovaným zaplatili v rámci soudního výkonu rozhodnutí nařízeného podle pravomocných rozhodnutí, která byla později Nejvyšším soudem Slovenské republiky zrušena (celkem 4 944 Kčs); žalobci bylo sraženo 2 672 Kčs a žalobkyni 2 272 Kčs. Okresní soud v Teplicích rozsudkem z 24. 5. 1985 č.j. 18 C 91/85-13 žalobu o 4 944 Kčs zamítl a zároveň vyslovil, že žalobci jsou povinni společně a
MENU