Nájdené rozsudky pre výraz: bezpečnosť cestnej premávky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

95 dokumentov
21 dokumentov
458 dokumentov
51 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 20 ods. 9 vyhl. č. 100/1975 Zb. vodič stojaceho vo židia smie otvoriť dvere len vtedy, ak tým nie je ohrozená bez- pečnosť cestnej premávky. Preto vodič, ktorý otvorí dvere bez toho, aby sa presvedčil, či ho neobchádza žiadne iné vozidlo, prípadne iný účastník cestnej premávky a spôsobí tým dopravnú nehodu, je za túto nehodu zodpovedný. Skutočnosť, že poškodený účastník cestnej premávky nedodržal pri obchádzaní dostatočný bočný odstup a tým nehodu spoluzavinil, iba znižuje mieru viny vodiča stojaceho vozidla.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie mestského prokurátora v Košiciach zo 16. júna 1980 sp. zn. 1 Pv 604/80 a vec vrátil mestskému prokurátorovi, aby ju znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyhľadávací orgán Mestskej správy ZNB Dopravného inšpektorátu VB v Košiciach uznesením z 29. mája 1980 sp. zn. VB 130/30 začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 223 ods. 1, 2 Tr. zák. a 30. mája
R 8/1979
Právna veta: Konanie vodiča motorového vozidla, ktorý neurobí opatrenie na odstránenie väčšieho množstva oleja vytečeného na vozovku z jeho motorového vozidla ani neupozorní vhodným spôsobom na nebezpečenstvo ostatných účastníkov cestnej premávky, v dôsledku čoho niekoľko motorových vozidiel dostane šmyk a bezprostredne je ohrozený život a zdravie viacerých ľudí, ako aj majetok, pričom jedna osoba zahynie, treba posúdiť ako trestný čin všeobecného ohrozenia podľa § 180 ods. 1, 2 písm. b), ods. 3 písm. b) Tr. zák., a nie iba ako trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, 2 Tr. zák.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvineného J. K., Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Topoľčanoch z 8. novembra 1977 sp. zn. 2 T 285/77 a vec vrátil okresnému prokurátorovi v Topoľčanoch, aby ju znova pre- jednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný súd v Topoľčanoch rozsudkom z 8. novembra 1977 sp. zn. 2 T 285/77 uznal obvineného J. K. za vinného z trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1, 2 Tr. zák. na
MENU