Nájdené rozsudky pre výraz: dohoda o osobnom užívaní pozemku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

22 dokumentov
11 dokumentov
113 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Vydržiaca doba
Právna veta: Tvrdenie držiteľa o tom, že mu vec patrí (§ 132 a § 135a O.z.) a že s ňou nakladal ako s vlastnou, musí byť podložené konkrétnymi okolnosťami, z ktorých sa dá usúdiť, že toto presvedčenie držiteľa bolo po celú vydržaciu dobu dôvodné.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou domáhal, aby súd určil, že vlastníkom nehnuteľnosti pare. č. 79/3 (o výmere 997 m2) v K. je štát, a aby vyslovil, že štát - ONV v K. je povinný uzavrieť s ním dohodu o zriadení práva osobného užívania tohto pozemku. Tvrdil, že pozemok mu daroval otec A. V. v roku 1964; odvtedy ho užíva ako svoj. So súhlasom otca a ďalšieho spoluvlastníka pozemok oplotil a postavil si na ňom rodinný domček a hospodárske budovy. Okresný súd Košice-vidiek rozsudkom žalobe v celom rozsahu v
R 2/1981
Právna veta: Zo správy o zhodnotení úrovne rozhodovania súdov Slovenskej socialistickej republiky vo veciach týkajúcich sa osobného užívania pozemkov, prejednanej a schválenej občianskoprávnym kolégiom Najvyššieho súdu SSR.

Úryvok z textu:
Dôvodová správa k Občianskemu zákonníku (zákonu č. 40/ 1964 Zb.) zdôraznila, že právo osobného užívania pozemku je charakterizované tým, že pozemok možno užívať len na účel, na ktorý má slúžiť, a že sa prideľuje určitému občanovi. Poukazovala ďalej na to, že obsah a ochrana tohto práva sa približujú obsahu a ochrane vlastníckeho práva, že toto časové neobmedzené právo prechádza rovnako ako vlastnícke právo na dedičov užívateľa, a konštatovala, že táto ustanovizeň lepšie vystihuje zmeny, ku ktorý
MENU