Nájdené rozsudky pre výraz: dokonaný trestný čin

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 49

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

104 dokumentov
32 dokumentov
83 dokumentov
19 dokumentov
17 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 49/1978
Právna veta: Ukládá-li soud trest odnětí svobody za více trestných činů podle zásad uvedených v § 35 odst. 1, 2 tr. zák., z nichž nejpřísnější je trestný čin spáchaný formou přípravy (§ 7 tr. zák.), může za použití § 40 odst. 2 tr. zák. uložit trest odnětí svobody pod dolní hranici nepřísnější trestní sazby i bez podmínek § 40 odst. 1 tr. zák., nikoli však pod dolní hranici trestní sazby nejpřísnějšího sbíhajícího se trestného činu, který byl dokonán nebo o který se pachatel pokusil; pod dolní hranici sazby stanovené za tento trestný čin lze uložit trest jen za splnění podmínek uvedených v § 40 odst. 1 tr. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl podle § 256 tr. ř. odvolání obžalovaných Z. S. a ml. V. H. proti rozsudku krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. května 1977 sp. zn. 1 T 18/77. Z odůvodnění: Obžalovaný Z. S. byl rozsudkem krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 5. 1977 sp. zn. 1 T 18/77 uznán vinným účastenstvím na přečinu proti majetku v socialistickém a osobním vlastnictví podle § 10 odst. 1 písm. b] tr. zák. a § 3 odst. 1 písm. a) zák. č. 150/1969 Sb., a dále přípravou k trestnému činu o
Kľúčové slová: zatajenie vecinedokonaný trestný čin
R 10/1989
Právna veta: Jednání pachatele, který si ponechá nalezenou vkladní knížku proto, aby vybral vklad, může být jen přípravou k trestnému činu zatajení věci podle § 7 odst. 1? § 254 tr. zák. O pokus uvedeného trestného činu nebo o dokonaný trestný čin může jít pouze tehdy, jestliže se pachatel pokusil vklad vybrat, popř. jej vybral.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Českých Budějovicích z 24. března 1987 sp. zn. 5 T 55/87 ve výrocích týkajících se obviněné D. M. a tomuto soudu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 24. března 1987 sp. zn. 5 T 55/87 byla obviněná D. M. uznána vinnou trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák. a odsouze
Právna veta: Účastenství podle § 10 odst. 1 tr. zák. je možné jen na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu. Nepřekročí-li pachatel stadium přípravy k trestnému činu, posoudí se i jednání účastníka jen jako příprava k trestnému činu podle § 7 odst. 1 tr. zák. Zapůjčení peněz vedoucímu prodejny k nákupu zboží určeného po přecenění k prodeji v prodejně na vlastní účet vedoucího a uschování tohoto zboží, jestliže trestná činnost vedoucího zůstala ve stadiu přípravy, je přípravou k trestnému činu zneužívání socialistického podnikání podle § 7 odst. 1, § 120 odst. 1 tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR vyslovil, že rozsudkem okresního soudu v Gottwaldově ze dne 4. května 1982 sp. zn. 4 T 44/82 byl porušen zákon v ustanovení § 10 odst. 1 písm. c), § 117 odst. 1 tr. zák. ve prospěch obviněného J. K. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Gottwaldově ze 4. května 1982 sp. zn. 4 T 66/82 byl obviněný J. K. uznán vinným pomocí k trestnému činu spekulace podle § 10 odst. 1 písm. c), § 117 odst. 1 tr. zák.
Právna veta: K otázke postupného spolupáchateľstva pri tzv. predčasne dokonaných trestných činoch. Ak pri takomto trestnom čine pristúpi páchateľ k trestnej činnosti inej osoby po dokonaní trestného činu v štádiu jeho dokončovania, treba jeho konanie kvalifikovať ako pomoc podľa § 10 ods. 1 písm. c) Tr. zák., a nie ako spolupáchateľstvo podľa § 9 ods, 2 Tr. zák. Ak však páchateľ samostatným konaním sám naplní znaky dokonaného trestného činu a potom v štádiu dokončovania trestného činu koná spoločne s inými páchateľmi, treba jeho konanie kvalifikovať ako spolupáchateľstvo podľa § 9 ods. 2 Tr. zák., preto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Dolnom Kubíne z 26. novembra 1980 sp. zn. 2 T 213/80 boli obvinení D. G., A. G. a J. G. uznaní za vinných z trestného činu porušovania domovej slobody podľa § 238 ods. 1 al. druhá Tr. zák. v podstate na tom skutkovom základe, že 29. ’júna 1980 vo večerných hodinách v Tvrdošíne neoprávnene vnikli do bytu M. G. a jeho družky Š. B. s úmyslom ich zbiť, čo aj uskutočnili a oboch rukami nabili. Za to boli obvinenému D. G. a J. G. uložené nepodmienečné tresty odňatia slob
Právna veta: I. K rozlišování přípravy a pokusu u trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c) tr. zák. Jestliže obviněný učiní vše pro to, aby uvedl socialistickou organizaci v omyl (předloží nepravdivý znalecký posudek o ocenění nemovitosti v úmyslu obohatit osobu, která nemovitost prodává socialistické organizaci), začal jíž uskutečňovat jednání, které je znakem trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c) tr. zák., tj. jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu ve smyslu § 8 odst. 1 tr. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSSR, Nejvyšší soud ČSSR zrušil usnesení Nejvyššího soudu SSR ze dne 20. září 1983 sp. zn. 3 To 62/83 ve výroku, jímž byla trestní věc obviněného S. M. vrácena k došetření prokurátorovi podle § 260 tr.ř. a přikázal krajskému soudu v Košicích, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem krajského soudu v Košicích ze dne 1. června 1983 sp. zn. 2 T 9/83 byl obviněný Š. M. uznán vinným přípravou k trestnému činu ro
Právna veta: Konanie vedúcej pošty, ktorá zúčtovala na dve poštové poukážky sumy 11 000 Kčs a 24 700 Kčs pre Slovenskú štátnu sporiteľňu ako splátky na pôžičku svojho manžela, tieto sumy však do pokladne nevložila, naplňuje znaky dokonaného trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. c) Tr. zák., a nie pokusu trestného činu poškodzovania majetku v socialistikom vlastníctve podľa § 8 ods. 1, § 136 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. a) Tr. zák.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil právoplatný rozsudok Okresného súdu v Žiari nad Hronom z 20. júna 1983 sp. zn. 3 T 250/83 a tomuto okresnému súdu prikázal, aby vec znovu prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Žiari nad Hronom z 20. júna 1983 sp. zn. 3 T 250/83 bola obvinená M. B. uznaná za vinnú z pokusu trestného činu poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 8 od
Právna veta: Omisívny trestný čin je dokonaný až márnym uplynutím lehoty danej na splnenie povinnosti. To platí aj pre neplatenie jednotlivých mesačných dávok výživného. Preto kým neprešla márne lehota na zaplatenie výživného na bežný mesiac, znaky trestného činu zanedbania povinnej výživy sú naplnené a tento trestný čin je dokonaný márnym uplynutím lehoty na zaplatenie splátky výživného na predchádzajúci meciac. Trestný čin je však dokončený až posledným dnom tohto mesiaca. Tento deň je rozhodujúci pre začatie lehoty stanovenej na premlčanie trestného stíhania, pre použitie amnestie ap.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil odsudzujúcu časť rozsudku Mestského súdu v Bratislave z 2. marca 1983 sp. zn. 2 To 84/83 a sám rozhodol vo veci tak, že podľa § 11 ods. 1 písm. a) Tr. por. s použitím čl. IV písm. a) rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z 8. mája 1980 zastavil trestné stíhanie proti obvinenému L. B. pre trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, že od 1.
R 16/1979
Právna veta: Při řešení otázky, zda trestnost pokusu trestného činu zanikla proto, že pachatel dobrovolně upustil od dalšího jednání potřebného k dokonání trestného činu a odstranil nebezpečí, které vzniklo zájmu chránenému trestním zákonem z podniknutého pokusu (§ 8 odst. 3 písm. a/ tr. zák.), popř. proto, že dobrovolně učinil o pokusu trestného činu oznámení v době, kdy nebezpečí, které vzniklo zájmu chráněnému trestním zákonem z podniknutého pokusu, mohlo být ještě odstraněno (§ 8 odst. 3 písm. b/ tr. zák.), je třeba rozlišovat pokus ukončený a pokus neukončený. O neukončený pokus jde, jestliže pacha ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem Československé socialistické republiky Nejvyšší soud Československé socialistické republiky vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. ř., že rozsudkem Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 14. května 1976 sp. zn 3 To 9/76 byl porušen zákon v ustanoveních § 8 odst. 3 písm. a), § 222 odst. 1 tr. zák. ve prospěch obviněného J. J. Z odůvodnění.: Rozsudkem krajského soudu v Plzni ze dne 26. února 1976 sp. zn. 1 T 5/76 byl obv
Meritum Vydírání
R 10/1979
Právna veta: Jestliže pachatel pohrůžkou násilí jiného nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, napadený však v důsledku svého zdravotního stavu (bezvědomí) nemůže pohrůžku vnímat, jde jen o pokus trestného činu vydírání podle § 8 odst. 1, § 235 tr. zák. a nikoli o dokonaný trestný čin vydírání podle § 235 tr. zák.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR k stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR vyslovil, že pravomocným rozsudkem okresního soudu v Šumperku ze dne 22. 12. 1977 sp. zn. 2 T 229/77, jímž byl obviněný Š. J. uznán vinným trestným činem násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 197a tr. zák., trestným činem vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák. a trestným činem vydírání podle § 235 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák. a odsouzen podle § 235 odst. 2 a § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrn
R 62/1978
Právna veta: Užije-li pachatel proti jinému násilí nebo hrozby bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se klíčů od motorového vozidla proto, aby vozidlo neoprávněně užíval, dopustí se dokonaného trestného činu loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák., i když od zmocnění se klíčů pak upustí proto, že poškozený pod vlivem násilí, popř. hrozby bezprostředního násilí pachatele sveze na žádané místo.

Úryvok z textu:
K odvolání městského prokurátora v Praze a obžalovaných A. B. a J. P. Nejvyšší soud ČSR zrušil kromě jiných též výrok o vině jmenovaných v bodě III/2 rozsudku městského soudu v Praze ze dne 29. června 1977 sp. zn. 2 T 10/77 a věc vrátil městskému soudu, aby ji v rozsahu zrušení znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: V bodě III/2 napadeného rozsudku byli obvinění A. B. a J. P. uznáni vinnými, že společně s J. T. v přesně nezjištěné době počátkem ledna 1977 v Praze 7, v Letenských sadech, vy
MENU