Nájdené rozsudky pre výraz: dopravná nehoda

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 83

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

798 dokumentov
492 dokumentov
4780 dokumentov
42 dokumentov
23 dokumentov
46 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: dopravná nehodatlmočník a prekladateľ
R 10/1990
Právna veta: I. Jestliže príčinou dopravní nehody je skutečnost, že obvinéný pŕedjíždéi osobním automobilem koňský potah jedoucí stejným smérem, ačkoli v protismeru pŕijíždél osobní automobil, a v dôsledku toho došlo k dopravní nehodé, potom samotná skutečnost, že provoz koňského potahu byl v dobé dopravní nehody zakázán, nemôže vyvinit obvinéného. II. Osoba, která vystupovala ve véci jako tlumočník, nemuže pozdéji v téže véci vystupovat jako orgán činný v trestním íízení a podílet se na rozhodování véci.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Českých Budéjovicích z 23. 6. 1988 sp. zn. 4 To 585/88 a usnesení okresního soudu v Českých Budéjovicích z 26. 5. 1988 sp. zn. 3 T 77/88. Okresnímu soudu v Českých Budéjovicích prikázal, aby véc v potŕebném rozsahu znovu projednal a rozhodí. Z oduvodnéní: Okresní prokurátor v Českých Budéjovicích podal na J. D. obžalobu pro trestný čin ublížení na zdraví podie § 224 odst. 1,
Kľúčové slová: jazda cez križovatkudaj prednosť v jazdedopravná nehoda
R 10/1986
Právna veta: Z ustanovenia § 16 ods. 1 vyhlášky č. 100/1975 Zb. vyplýva, že pre posúdenie, ktorý z vodičov je užívateľom hlavnej alebo vedľajšej cesty, nie je rozhodujúce, akou cestou križovatku opúšťa, ale akou cestou do križovatky vchádza. Vodič, prichádzajúci do križovatky po vedľajšej ceste a pokračujúci za križovatkou v jazde po hlavnej ceste, sa nestáva užívateľom hlavnej cesty v križovatke, ale až za križovatkou.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Obvodného súdu Bratislava 1 z 19. decembra 1983 sp. zn. 3 T 291/83 bol obvinený V. Š. uznaný za vinného z trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 180 ods. 1, 2 písm. b) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 8. augusta 1983 asi o 19.00 hod. v Bratislave viedol električku DPMB linky č. 8 s 15-timi cestujúcimi zo Štefanovičovej ulice na hlavnú železničnú stanicu, pričom v križovatke s Malinovského ulicou napriek dopravnej značke C la „Daj prednosť v jazde“ nedal prednosť autobusu idú
Meritum Doprava
Kľúčové slová: pravidlá cestnej premávkyvšeobecné ohrozeniedopravná nehoda
R 33/1989
Právna veta: Jestliže při srážce autobusu s protijedoucím nákladním automobilem jsou obě vozidla intenzívně brzděna a bočně stabilizována, takže se jejich nárazová rychlost sníží na 16 km/hod. a je zabráněno čelnímu střetu, nevznikne zpravidla takové nebezpečí pro život a zdraví lidí nebo takové nebezpečí škody na cizím majetku, které předpokládá ustanovení § 180 tr. zák. (obecné nebezpečí).

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Praze z 27. prosince 1986 sp. zn. 8 To 777/86 a rozsudek okresního soudu v Nymburce z 14. října 1986 sp. zn. 1T 498/86 a obviněné B. Š. a J. H. podle § 226 písm. b) tr. ř. zprostil obžaloby, že dne 13. února 1986 kolem 15.20 hod. na silnici č. 24515 v obci Černíky, okres Nymburk, se obviněný B. Š. při projíždění pravotočivé zatáčky při řízení autobusu ČSAD Kolín střetl s pr
Právna veta: I. Vodič motorového vozidla sa nemôže spoliehať na to, že chodec veľmi vysokého veku sa bude správať v cestnej premávke s potrebnou opatrnosťou a že bude primerane reagovať na dopravnú situáciu. Na takéto osoby treba brať osobitný ohľad (§ 2 ods. 2, § 4 ods. 1 pfem. e/ vyhl. č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky]. II. Skutočnosť, že poškodený značnou mierou spoluzavinil dopravnú nehodu, môže viesť k záveru, že nie je splnená materiálna podmienka pre použitie vyššej trestnej sadzby, hoci obvinený formálne porušil dôležitú povinnosť uloženú podľa zákona.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zamietol podľa § 268 ods. 1 Tr. por. sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR proti právoplatnému uzneseniu okresného prokurátora pre Bratislavu-vidiek z 31. mája 1985 sp. zn. Pv 31/84. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ Oddelenia vyšetrovania VB Okresnej správy ZNB Bratislava-vidiek začal 30. decembra 1983 trestné stíhanie a 16. januára 1984 vzniesol obvinenie proti K. T. pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 Tr. zák., ktorý mal spáchať
Kľúčové slová: dopravná nehoda osobitné ustanovenia o cyklistochsmer jazdyjazda vozidlami
R 26/1988
Právna veta: Ustanovení § 8 odst. 5 vyhl. č. 100/75 Sb., o pravidlech silničního provozu, podle kterého smí řidič motorového vozidla na silnici s vozovkou o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy užívat k jízdě kteréhokoli jízdního pruhu, se ani s ohledem na ustanovení § 47 cit. vyhl. nevztahuje na cyklisty. Tito účastníci silničního provozu jsou povinni i v obci dodržovat ustanovení § 44 odst. 1 cit. vyhl., která jim ukládá jet na jízdním kole nebo vést jízdní kolo při pravém okraji vozovky. Na vozovce o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy je však cyklista povinen jet před odbočením v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Ostravě z 14. března 1986 sp. zn. 6 To 589/85 a rozsudek okresního soudu v Karviné z 29. října 1985 sp. zn. 6 T 215/85 a okresnímu prokurátorovi v Karviné přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Karviné ze dne 29. 10. 1985 sp. zn. 6 T 215/85 byl obviněný O. K. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, 2
Kľúčové slová: jazda vozidlamijazda v jazdných pruhochublíženie na zdravídopravná nehoda
R 33/1990
Právna veta: Jízda vozidla jedoucího v protisměru může být zvláštní okolností podle § 8 odst. 1 vyhl. ě. 100/1975 Sb., jež opravňuje řidiče, který jede proti tomuto vozidlu ve svém jízdním pruhu, k vybočení od pravého okraje vozovky, příp. k vjetí do protisměru.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek krajského soudu v Ostravě z 8. 9. 1987 sp. zn. 6 To 375/87 a rozsudek okresního soudu ve Vsetíně z 9. 6. 1987 sp. zn. 3 T 87/87 v částech týkajících se obviněného MUDr. J. H. Okresnímu soudu ve Vsetíně přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu ve Vsetíně z 9. 6. 1987 sp. zn. 3 T 87/87 byli obvinění ing. R. V. a MUDr. J. H. uznáni
Právna veta: Výpočet časových údajů souvisejících s dopravní nehodou je objasněním skutečnosti důležité pro trestní řízení, ke kterému je třeba odborných znalostí ve smyslu § 105 odst. 1 věta první ír. ř. Soud je povinen přibrat znalce, i když sám má takové znalosti, které by mu umožňovaly výpočet provést.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek krajského soudu v Ostravě z 4. 11. 1986 sp. zn. 6 To 437/86 a rozsudek okresního soudu v Olomouci z 12. 9. 1986 sp. zn. 3 T 207/86 a okresnímu prokurátorovi v Olomouci přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Olomouci ze dne 12. 9. 1986 sp. zn. 3 T 207/86 byla obviněná J. Z. uznána vinnou trestným činem ublížení na zdraví podle § 223 odst. 1, 2 tr
Meritum Doprava
Právna veta: Jestliže provozovatel motorového vozidla (§ 6 odst. 2 vyhl. č. 100/1975 Sb., o pravidlech silničního provozu), popřípadě řidič motorového vozidla (§ 3 odst. 2 cit. vyhl.) svěří řízení motorového vozidla osobě, o níž ví, že její schopnost k řízení je snížena v důsledku požití alkoholických nápojů, za okolností, že v důsledku toho může dojít k dopravní nehodě, odpovídá za následky dopravní nehody, ke které došlo proto, že schopnosti osoby, jíž bylo vozidlo svěřeno k řízení, byly sníženy.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 28. dubna 1982 sp. zn. 17 T 83/82 i rozsudek městského soudu v Praze ze dne 19. srpna 1982 sp. zn. 8 To 335/82 v části týkající se obviněného M. V. a obvodnímu soudu pro Prahu 2 přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 28. 4. 1982 sp. zn. 17 T 83/82 byl obviněný JUDr. J.
Meritum Arbitráž
Právna veta: Spory vyplývající z odpovědnosti dopravce z přepravní smlouvy (§ 340 hospodářského zákoníku) projednává a rozhoduje o nich hospodářská arbitráž, i když jde o náhradu škody související s provozem dopravních prostředků.

Úryvok z textu:
Žalující vojenská správa se žalobou domáhala na žalovaném dopravním podniku zaplacení částky 21 295 Kčs s přísl. jako náhrady škody, která mu vznikla zničením buňky přepravované žalovanou organizací pro žalobce. Buňka nebyla na vozidle upevněna, spadla a při pádu zasáhla protijedoucí nákladní automobil. Usnesením obvodního soudu pro Prahu 9 bylo řízení zastaveno s tím, že po právní moci bude věc postoupena k vyřízení krajské arbitráži v Pzni. K odvolání žalobce bylo toto usnesení změněno u
Právna veta: Podľa § 20 ods. 9 vyhl. č. 100/1975 Zb. vodič stojaceho vo židia smie otvoriť dvere len vtedy, ak tým nie je ohrozená bez- pečnosť cestnej premávky. Preto vodič, ktorý otvorí dvere bez toho, aby sa presvedčil, či ho neobchádza žiadne iné vozidlo, prípadne iný účastník cestnej premávky a spôsobí tým dopravnú nehodu, je za túto nehodu zodpovedný. Skutočnosť, že poškodený účastník cestnej premávky nedodržal pri obchádzaní dostatočný bočný odstup a tým nehodu spoluzavinil, iba znižuje mieru viny vodiča stojaceho vozidla.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie mestského prokurátora v Košiciach zo 16. júna 1980 sp. zn. 1 Pv 604/80 a vec vrátil mestskému prokurátorovi, aby ju znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyhľadávací orgán Mestskej správy ZNB Dopravného inšpektorátu VB v Košiciach uznesením z 29. mája 1980 sp. zn. VB 130/30 začal trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 223 ods. 1, 2 Tr. zák. a 30. mája
MENU