Nájdené rozsudky pre výraz: jednočinný súbeh

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

100 dokumentov
17 dokumentov
81 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 64/1978
Právna veta: Jednočinný souběh trestných činů pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 1, 2 tr. zák. a ohrožování mravní výchovy mládeže podle § 217 písm. b) tr. zák. je možný.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek krajského soudu v Ostravě ze dne 22. června 1977 sp. zn. 5 To 307/77 i rozsudek okresního soudu v Karviné ze dne 18. dubna 1977 sp. zn. 9 T 71/77 a okresnímu soudu v Karviné přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Karviné ze dne 18. 4. 1977 sp. zn. 9 T 71/77 byl J. K. uznán vinným trestným činem pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 1, odst. 2
Právna veta: Jestliže pachatel způsobil škodu na majetku v socialistickém vlastnictví jednak vloupáním a jednak poškozením věci při vloupání a celková škoda nepřevyšuje 1500 Kčs, ale nebezpečnost činu převyšuje stupeň společenské nebezpečnosti pře- činu proti majetku v socialistickém a v osobním vlastnictví podle § 3 odst. 1 zák. č. 150/1969 Sb., nelze skutek posoudit jako souběh trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák. a přečinu proti majetku v socialistickém a v osobním vlastnictví podle § 3 odst. 1 písm. d) zák. č. 150/1969 Sb. Poškození věci n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu Plzeň - město z 5. 5. 1986 sp. zn. 5 T 14/86 byl obviněný A. K. uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák. a odsouzen podle § 132 odst. 1 tr. zák. k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na šest měsíců, pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. b] tr. zák. zařazen do druhé nápravně výchovné skupiny. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost zaplatit poškozené organ
R 51/1972
Právna veta: Jestliže pachatel loupeže svou oběť úmyslně usmrtí, dopouští se trestného činu vraždy podle § 219 tr. zák. v jednočinném souběhu s trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zákona.

Úryvok z textu:
Rozsudkem krajského soudu v Plzni ze dne 13. května 1971 sp. zn. 1 T 10/71 byl obviněný uznán vinným trestným činem vraždy podle § 219 tr. zák. Podle výroku rozsudku se uvedeného trestného činu dopustil tím, že dne 18. července 1970 ve večerních hodinách v Plzni rdoušením a škrcením způsobil smrt udušením S. P. a potom její byt prohledal a odcizil na hotovosti 485 Kčs, vkladní knížku s vkladem 500 Kčs, ze které nakonec vybral 300 Kčs, dvoje náramkové hodinky, dvě propisovací tužky, kapesní zrcát
Právna veta: Ustanovení § 5 písm. a) zák. č. 150/1969 Sb. je vůči ustanovení § 124 tr. zák. ustanovením subsidiárním. Jednočinný souběh trestného činu porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou podle § 124 odst. 1 tr. zák. s přečinem proti zájmům socialistické společnosti v oblasti styku s cizinou podle § 5 písm. a) zák. č. 150/1969 Sb. je proto vyloučen. Při trestném činu porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou podle § 124 tr. zák. zboží, které pachatel nepřihlásil k celnímu řízení v úmyslu vyhnout se zaplacení cla, tedy v zištném úmyslu, je třeba zpravidla prohlásit za propadlé ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Teplicích ze dne 7. prosince 1981 sp. zn. 3 T 197/81 ve výroku o trestu ohledně obviněných J. H. a J. Ch., dále zrušil ohledně těchto obviněných usnesení krajského soudu v Ústí nad Labem z 1. dubna 1982 sp. zn. 4 To 34/82 a ve věci sám rozhodl tak, že obviněným J. H. a J. Ch. uložil peněžité tresty každému ve výměře 5000 Kčs s náhradním trestem odnětí svobody u každého v tr
Právna veta: Ustanovení § 120 tr. zák. je speciální ve vztahu k ustanovení § 117 tr. zák. Jednočinný souběh trestných činů zneužívání socialistického podnikání podle § 120 tr. zák. a spekulace padle § 117 tr. zák. je proto vyloučen. Jestliže pracovník socialistické organizace nakoupí od organizace před přeceněním zboží a po stanovení vyšší ceny prodává toto zboží v organizaci na její úkor v úmyslu obohatit se o rozdíl v ceně, dopouští se trestného činu zneužívání socialistického podnikání podle § 120 odst. 1 tr. zák. za předpokladu, že tak činí ve větším rozsahu. Jestliže jeho jednání nedosáhlo většího ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 10. května 1982 sp. zn. 2 T 82/82 u obviněných M. P., J. D. a D. B. v celém rozsahu, u obviněného B. F. ve výroku o vině trestným činem spekulace podle § 117 odst. 1 tr. zák. a v celém výroku o trestu a u obviněného S. J. v celém výroku o trestu, dále zrušil u obv. S. J. ve stejném rozsahu a u obv. J. D. v celém rozsahu usnesení městského soudu v Praze ze
Právna veta: Na zabezpečenie jednotného výkladu zákona.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Československej socialistickej republiky v päťčlennom senáte zaujal na neverejnom zasadnutí konanom 24. februára 1S83 podľa § 27 ods. 1 písm. c) zák. č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení vyhl. č. 19/1970 Zb. a zák. č. 29/1978 Zb. k otázke prípustnosti jednočinného súbehu trestného činu falšovania a pozmeňovania známok podľa § 145 ods. 1 alinea 2 Tr. zák. s trestným činom skrátenia dane podľa § 148 ods. 1 Tr. zák. toto s i a n o v i s k o : Jednočimiy súb
Meritum Lúpež
Právna veta: Konanie páchateľa, ktorý sa násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia proti inému zmocní cudzieho motorového vozidla s úmyslom prechodne ho používať, možno posúdiť len ako trestný čin lúpeže podľa § 234 ods. 1 Tr. zák. a nie aj ako trestný čin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 209a Tr. zák. Jednočinný súbeh týchto trestných činov je vylúčený.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zistil, že právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Prešove z 9. júna 1987 sp. zn. 3 T 12/87 bol porušený zákon v ustanovení § 2 ods. 5 Tr. por. v prospech i v neprospech obvineného. Tento rozsudok zrušil a okresnému prokurátorovi v Prešove prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Prešove z 9. júna 1987 sp. zn. 3 T 12/87 bol obvinený M. Š. uznaný za vinného z trestného činu lúpeže podľa § 234 ods. 1 Tr. zá
Právna veta: I. Předseda posudkové komise sociálního zabezpečení okresního (obvodního) národního výboru je při rozhodování o přidělení poukazů na lázeňskou péči veřejným činitelem. II. Jesliže předseda posudkové komise sociálního zabezpečení okresního (obvodního) národního výboru při přidělení poukazu na lázeňskou léčbu na konkrétní termín přijme úplatek, dopouští se trestného činu přijímání úplatku podle § 160 odst. 1, 3 tr. zák. Osoba, která úplatek poskytla, se dopouští trestného čimi podplácení podle § 161 odst. 1, 2 tr. zák. III. Jednočinný souběh trestného činu přijímání úplatku podle § 160 ods ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR v neprospěch obviněných V. T. a G. B., Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocný rozsudek obvodního soudu pro prahu 5 ze dne 21. října 1985 sp. zn. 2 T 191/85 i pravomocné usnesení téhož soudu ze dne 21. října 1985 sp. zn. 2 T 191/85 a obvodnímu soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Pravomocným rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 21. října 1985 sp. zn. 2 T 191/85 byla obviněná V. T. uznána v
Právna veta: Páchateľ, ktorý neoprávnene vykonáva vo väčšom rozsahu súkromnú alebo inú zárobkovú činnosť a predstiera, že ide o podnikanie socialistickej organizácie, ktorá v skutočnosti neexistuje, dopúšťa sa trestného činu nedovoleného podnikania podľa § 118 Tr. zák. Ak pri tom poskytuje služby pre socialistické organizácie a úmyselne ich predražuje tak, že niekoho uvádza do omylu alebo jeho omyl využije, ide o jednočinný súbeh uvedeného trestného činu s trestným činom rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1. písm. c) Tr. zák.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Komárne zo 14. mája 1981 sp. zn. 1 T 7/81 bol obvinený K. G. uznaný za vinného z trestného činu nedovoleného podnikania podľa § 118 ods. 1, 2 písm. a), b) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že v priebehu mesiaca septembra a októbra 1979 bez povolenia a pod vymyslenou firmou „Servis elektrovýťahy — bleskozvody v Bratislave“ vykonával revíziu elektrozariadení v blokoch Okresného stavebného bytového družstva v Komárne, za čo vyfakturoval spolu 76 019 Kčs a z tejto sumy vy
R 65/1972
Právna veta: I. Diplom o ukončení vysokej školy je verejnou listinou v zmysle § 176 ods. 1 Tr. zák. II. Jednočinný súbeh trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny podľa § 176 Tr. zák. s trestným činom rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c) Tr. zák. je možný.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR v neprospech obvinenej S. J., zrušil právoplatný rozsudok Okresného súdu v Žiari nad Hronom z 31. mája 1971 sp. zn. T 121/71 a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Žiari nad Hronom bola obvinená S. J. uznaná vinnou z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c) Tr.
MENU