Nájdené rozsudky pre výraz: jednota skutku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

51 dokumentov
15 dokumentov
59 dokumentov
7 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Jednota skutku
Právna veta: Je-li obviněný stíhán proto, že jako vedoucí provozovny část zjištěného manka způsobil úmyslně rozkrádáním tržeb, popř. zboží a část z nedbalosti porušováním svých povinností, jde o dva samostatné skutky. Pravomocné zastavení trestního stíhání ohledně jednoho skutku proto nebrání, aby se pokračovalo v trestním stíhání pro skutek druhý.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Ostí nad Labem ze dne 28. října 1985 sp. zn. 7 To 599/85, rozsudek okresního soudu v Liberci ze dne 26. září 1985 sp. zn. 3 T 500/85 a okresnímu prokurátorovi v Liberci přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Liberci z 26. září 1985 sp. zn. 3 T 500/85 byl obviněný I. S. uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v socia
Meritum Jednota skutku
Kľúčové slová: marenie výkonu úradného rozhodnutia
R 13/1986
Právna veta: Jde o dva samostatné skutky, byť stejně právně kvalifikované jako přeěiny maření výkonu úředníiio rozhodnutí podle § 7 písm. c) zák. c. 150/19B9 Sb., o přecinech, jestliže obviněný uprchl z psychiatrické léčebny a tím mařil výkon ochranného léčení, které mu bylo uloženo rozsudkem soudu, a jestliže neplnil podmínky ochranného dohledu, který mu byl uložen jiným rozsudkem soudu. Následky i jednání, jimiž byly následky způsobeny, jsou v takovém případě různé, a nemůže proto jít o jeden skutek.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajskéhosoudu v Brně ze dne 28. května 1984 sp. zn. 7 To 177/84 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem městského soudu v Brně z 21. 12. 1983 sp. zn. 6 T 271/83 byl obviněný L. D. uznán vinným přecinem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 7 písm. c) zák. c. 150/ 1969 Sb., kterého se podle zjištění soudu dopustil tím, že v době od 21. 9. 1
Meritum Jednota skutku
Právna veta: Pri pokračujúcej trestnej činnosti je aj vyhlásenie oslobodzujúceho rozsudku medzníkom, ktorý pretŕha jednotu skutku. Páchateľa preto možno stíhať iba za tu časť pokračujúcej trestnej činnosti, ktorá nasleduje po vyhlásení tohto rozsudku. Ak skutok, pre ktorý se vedie trestné stíhanie, je čiastkovým útokom pokračujúceho trestného činu alebo prečinu, o ktorom súd rozhodol oslobodzujúcim rozsudkom, prichádza do úvahy zastavenie trestného stíhania pre prekážku rei iudicatae (§ 11 ods. 1 písm. f/ Tr. por.).

Úryvok z textu:
Okresný prokurátor v Senici podal proti obvinenej M. O. obžalobu pre trestný čin príživníctva podľa § 203 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že v čase od 11. septembra 1982 do 15. apríla 1983, hoci je zdravá a práceschopná, nikde nepracovala, zdržiavala sa v obci Čáry a v Brne, nechávala sa vydržiavať občanmi Š. M., I. M., ako aj sestrou J. O., ktorí jej poskytovali stravu a ubytovanie. Právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Senici z 29. novembra 1983 sp. zn. 2 T 122/83 bola obvinená M. O. u
Meritum Jednota skutku
Kľúčové slová: podklad na rozhodnutieobžalobný skutokobžalobný návrh
R 8/1984
Právna veta: Je-li pachatel stíhán obžalobou proto, že jako řidič motorového vozidla při dopravní nehodě způsobil jinému z nedbalosti újmu na zdraví a potom této osobě neposkytl potřebnou pomoc, jde o dva samostatná skutky. O každém z těchto skutků je nutno rozhodnout samostatným výrokem (§ 220 odst. 1 tr. ř.).

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR doplnil pravomocný rozsudek okresního soudu v Karlových Varech ze dne 31. srpna 1982 sp. zn. 7 T 146/82 tak, že obviněného P. H. zprostil podle § 226 písm. b] tr. ř. obžaloby pro trestný čin neposkytnutí pomoci podle § 208 tr. zák., který měl spáchat tak, že dne 15. 5. 1982 v Karlových Varech po dopravní nehodě, při níž smrtelně zranil chodce P. D., z místa nehody odjel, aniž zraněnému poskytl potřebnou pom
Meritum Jednota skutku
R 40/1980
Právna veta: Ak páchateľ dvoma alebo viacerými samostatnými útokmi postupne úmyselne spôsobí jednej osobe ujmu na zdraví a druhej osobe ťažkú ujmu na zdraví, treba konanie páchateľa právne posúdiť ako dva samostatné trestné činy, teda ako trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 221 ods. 1 Tr. zák. a ako trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 222 ods. 1 Tr. zák., a nie ako jeden pokračujúci trestný čin. Ak súd v takomto prípade zistí, že páchateľ niektorý z trestných činov nespáchal, musí obvineného oslobodiť z obžaloby pre tento trestný čin podľa § 226 písm. c) Tr. por.

Úryvok z textu:
Okresnému súdu v Topoľčanoch bola podaná obžaloba voči obvinenému V. K. za trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 221 ods. 1 Tr. zák, a za trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 222 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 23. apríla 1976 v Bánovciach nad Bebravou v podnapitom stave prišiel medzi bijúce sa osoby cigánskeho pôvodu a najprv poriskom sekery, ktorú mal v ruke, udrel poškodeného Ľ. P. po ústach, vyrazil mu jeden zub a spôsobil mu tržnozmliaždenú ranu na vnútornej strane dolnej
Meritum Jednota skutku
Právna veta: K otázce jednoty skutku. Jde-li o více způsobených následků významných z hlediska trestního práva hmotného, jde o jeden skutek tehdy, jestliže všechny následky byly způsobeny alespoň zčásti jedním jednáním, rovněž významným z hlediska trestního práva hmotného. U přečinu příživnietví podle § 10 zák. č. 150/1969 Sb. a u pře- činu proti pracovní kázni podle § 8 písni, c) zák. č. 150/1969 Sb. spáchaného soustavným vynecháváním pracovních směn bez závažného důvodu nejsou ani následky ani jednání ani zčásti totožná, a proto nemohou být spáchány jedním skutkem, ale jde vždy o skutky dva.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil dvě pravomocná usnesení okresního soudu v Ostravě ze dne 2. října 1985 sp. zn. 14 T 252/85 a tomuto soudu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: U okresního soudu v Ostravě podal prokurátor obžalobu na obviněného Z. H. pro trestný čin příživnietví podle § 203 tr. zák., pro přečin proti pracovní kázni podle § 8 písm. c] zák. č. 150/1969 Sb. a pro přečin prot
Právna veta: K otázce jednoty skutku. Momentem, který dělí pachatelovo jednání na různé skutky, je následek závažný z hlediska trestního práva, který pachatel způsobil nebo chtěl způsobit. Za jeden skutek lze považovat jen ty projevy vůle pachatele navenek, které jsou pro tento následek kauzální, pokud jsou zahrnuty jeho zaviněním. K otázce totožnosti skutku.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocný rozsudek krajského soudu v Plzni ze dne 28. listopadu 1983 sp. zn. 3 To 392/83 a tomuto soudu přikázal, aby věc obviněného J. K. znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením vyšetřovatele Okresní správy SNB v Sokolově ze dne 1. 2. 1983 sp. zn. ČVS — VV 57/83 bylo podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno trestní stíhání a usnesením vyšetřovatele odboru vyšetřování VB Krajské správy SNB
Meritum Jendota skutku
Právna veta: Při pokračování v přečinu, při přečinoch hromadných, trvajících a takových, jejichž znakem je soustavnost páchání, se jednota skutku přetrhuje vyhlášením odsuzujícího rozsudku soudu prvního stupně (§ 35 odst. 2 tr. zák.), a byl-li vydán trestní příkaz, doručením trestního příkazu obviněnému, nikoliv dnem vydání trestního příkazu (§ 314e odst. 4 tr. ř.)

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení městského soudu v Praze ze dne 19. srpna 1982 sp. zn. 8 To 415/82 a sám ve věci rozhodl tak, že zamítl stížnost obvodního prokurátora pro Prahu 5 podanou proti usnesení obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 24. června 1982 sp. zn. 3 T 79/82. Z odůvodnění: Obvodnímu soudu pro Prahu 5 podal prokurátor dne 26. 5. 1982 návrh na potrestání obviněného P. N. pro přečin maření výkonu úředního rozh
Právna veta: I. K otázce jednoty skutku u pokračujícího trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 tr. zák. Jestliže pachatel soustavně rozkrádá knihy a je při tom veden stejným záměrem, např. vytvořit si tak vlastní knihovnu, není překážkou jednoty skutku, že rozkrádání provádí ke škodě různých socialistických organizací a různými formami jednání uvedenými v § 132 odst. 1 písm. a) až c) tr. zák. II. Jednota skutku u pokračující trestné činnosti je přetržena též vyhlášením oprošťujícího rozsudku. Pachatele pak lze stíhat jen za část pokračující trestné činnosti spadající ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení městského soudu v Praze ze dne 3. února 1982 sp. zn. 4 To 8/82 a rozsudek obvodního soudu pro Prahu 1 z 21. července 1981 sp. zn. 3 T 116/81 a obvodnímu prokurátorovi pro Prahu 1 přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 1 z 21. července 1981 sp. zn. 3 T 116/81 byl obviněný ing. J. K. uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v s
MENU