Nájdené rozsudky pre výraz: krádež

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 115

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2538 dokumentov
642 dokumentov
6981 dokumentov
72 dokumentov
89 dokumentov
149 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Krádež
Kľúčové slová: krádežzmocnenie sa cudzej veci trestný činzáklady trestnej zodpovednosti
R 25/1986
Právna veta: K významu dodatečného souhlasu poškozeného u trestného činu krádeže podle § 247 tr. zák. Jestliže se někdo zmocní cizí věci sice bez předchozího souhlasu vlastníka, ale se zřetelem na poměr k vlastníkovi a na okolnosti případu důvodně předpokládá, že by vlastník, kdyby byl přítomen, souhlas dal, a vlastník dodatečně skutečně souhlas dá, je stupeň nebezpečnosti činu z hlediska objektivního i subjektivního nepatrný, takže nejde o trestný čin.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek krajského soudu v Ostí nad Labem ze dne 13. března 1984 sp. zn. 4 To 668/83 ve zprošťujícím výroku ohledně trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. c) tr. zák. a dále zrušil rozsudek okresního soudu v Děčíně ze dne 18. listopadu 1983 sp. zn. 5 T 1147/83 ve výroku o vině uvedeným trestným činem, ve výroku o trestu a náhradě ško
Merito veci Krádež
Právna veta: K zisťovaniu majetkovej škody pri krádeži odberných poukazov PZO Tuzex. Výšku majetkovej škody pri krádeži odberných poukazov PZO Tuzex je treba určiť prepočtom odberných poukazov PZO Tuzex na československú menu s prihliadnutím na reláciu cien v tuzexových korunách k maloobchodným cenám jednotlivých druhov tovaru na vnútornom a zahraničnom trhu. Určiť týmto spôsobom cenu tovaru prislúcha orgánom zahraničného obchodu. Pre zistenie výšky škody bude preto spravidla potrebné vyžiadať si odborné vyjadrenie Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, prípadne iného orgánu alebo organizácie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona zistil, že uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici z 5. júna 1984 sp. zn. 8 To 220/84 bol porušený zákon v ustanovení § 256 Tr. por. a v konaní, ktoré tomuto uzneseniu predchádzalo, v ustanovení § 2 ods. 5 Tr. por. Toto uznesenie a rozsudok Okresného sudu v Prievidzi z 2. mája 1984 sp. zn. 3 T 212/84 zrušil a Okresnému súdu v Prievidzi prikázal, aby vec znovu v potrebnom rozsahu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okre
Merito veci Krádež
R 49/1974
Právna veta: Vykrádáním peněžních částek z obyčejných zásilek (dopisů) nemůže vzniknout škoda na majetku v socialistickém vlastnictví, neboť nejde o „věc“, která je ve smyslu § 139 tr. zák. v opatrování socialistické organizace nebo státního orgánu.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSSR vyslovil na podkladě stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr národní obrany ČSSR ve prospěch odsouzených S. N., V. P. a Z. A., že rozsudkem vojenského obvodového soudu ze dne 19. 12. 1973 sp. zn. 5 T 453/73 byl porušen zákon v ustanoveních § 2 odst. 5 tr. ř. a § 132 odst. 1 písm. a] tr. zák. Zároveň citovaný rozsudek, jakož i všechna další rozhodnutí na něj navazující zrušil a vojenskému obvodovému soudu uložil, aby ve věci znovu jednal a rozhodl. Z odůvodnění:
Merito veci Krádež, lúpež
R 13/1976
Právna veta: Výklad znaku "cudzia vec" vo vzťahu k výhre v karetnej hre.

Úryvok z textu:
Pětičlenný senát Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky zaujal v neveřejném zasedání konaném dne 18. února 1976 podle § 27 odst. 1 písm. c) zák. č. 36/1964 Sb. o organizaci soudů a o volbách soudců ve znění zák. č. 156/ 1969 Sb. k otázce, zda peníze z výhry v karetní hře jsou ve vztahu k tomu, kdo prohrál a plnil, cizí věcí ve smyslu ustanovení § 234 odst. 1, § 247 odst. 1 tr. zák. toto stanovisko: Peníze z předané výhry v karetní hře jsou ve vztahu k tomu, kdo prohrál a plni
R 28/1971
Právna veta: Pri rozkrádaní, krádeži a iných majetkových deliktoch treba pri ustaľovaní výšky škody vychádzať z tržnej (maloobchodnej) ceny veci, ktorá je predmetom útoku, a to v čase spáchania činu. Pokiaľ je hodnota veci alebo výška škody znakom skutkovej podstaty trestného činu (prečinu), nemožno prihliadať na ďalšie škodlivé následky činu, napr. na náklady na dopravu odcudzenej veci na miesto činu a pod. Túto ďalšiu majetkovú škodu, pokiaľ je v príčinnej súvislosti so skutkom, ktorý je predmetom konania, však hodnotí súd pri stanovení stupňa nebezpečnosti činu pre spoločnosť (§3 ods. 4 Tr. zák.) a p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, zrušil Najvyšší súd SSR rozsudok Okresného súdu v Lučenci z 31. októbra 1969 sp. zn. 1 T 157/69, ktorým bol obvinený J. K. uznaný vinným z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podlá § 132 ods. 1 písm. a) Tr. zák. a odsúdený na trest nápravného opatrenia v trvaní dvoch mesiacov so zrážkou 10% odmeny za prácu. Vec prikázal Okresnému súdu v Lučenci na nové prejednania a rozhodnutia. Z odôvod
R 51/1976
Právna veta: I. Trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák. a trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák. je dokonán, když pachatel si cizí věc přivlastní tím, že se jí zmocní. Za dokonané zmocnění se věci lze považovat, když pachatel po násilném vniknutí do místnosti pomocí klíčů vnikne do skříní a stolů, odcizí z nich věci a uloží do připraveného zavazadla, i když pak za dalším účelem v místnosti setrvá. II. Pachatel, který se bezprostředně po krádeži podle § 247 odst. 1 tr. zák. resp. rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 13 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Po částečném zrušení rozsudku krajského soudu v Brně ze dne 14. 11. 1975 sp. zn. 2 T 39/75 ohledně obžalovaných J. Š. a F. F. uznal Nejvyšší soud ČSR oba obžalované vinnými, že a) dne 11. srpna 1975 kolem 17.00 hod. po předchozí vzájemné dohodě vnikli za účelem odcizení peněz a jiných věcí do budovy ZDŠ pro nevidomé a slabozraké v Brně, Veveří ul. č. 15, a zde odcizili aa) elektrický magnetofon se zesilovačem v ceně 440 Kčs, mikrofon v ceně 260 Kčs, 2 krabice s magnetofonovými páskami v ce
Právna veta: Vzhledem k tomu, že Národní divadlo v Praze určilo k odkládání oděvních svršků návštěvníků představení šatny divadla, neodpovídá za škody způsobené na věcech, resp. oděvních svršcích odložených návštěvníky ve vozidlech zaparkovaných v garážích divadla (§ 433 odst. 2 obč. zák.). Takové věci nejsou proto věcmi v opatrování socialistické organizace ve smyslu § 139 tr. zák. a jejich odcizení, jsou-li v osobním vlastnictví, je možno posoudit jako trestný čin krádeže podle § 247 tr. zák., nikoli jako trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písni, a) tr. zák.

Úryvok z textu:
K odvolání obžalovaného P. V. Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek městského soudu v Praze z 26. 3. 1987 sp. zn. 3 T11/86 a ve věci znovu rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem městského soudu v Praze z 26. 3. 1987 sp. zn. 3 T 11/86 byl obžalovaný P. V. uznán vinným mimo jiné trestnými činy rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák. za použití § 139 tr. zák. Trestná činnosti spočívala v tom, že v několika případech v Praze 1 na parkovišti v garážích Národníh
R 3/1976
Právna veta: I. Dopustí-li se pachatel loupeže ke škodě majetku v socialistickém vlastnictví za okolností uvedených v § 132 odst. 3 nebo 4 tr. zák., je třeba posoudit jeho skutek jako trestný čin loupeže podle § 234 tr. zák. v jednočinném souběhu s trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1, odst. 3 nebo 4 tr. zák. V takovém případě je třeba také u trestného činu loupeže podle § 234 tr. zák. vyjádřit, že pachatel způsobil loupeží značnou škodu, tedy posoudit skutek za podmínek § 88 tr. zák. též podle § 234 odst. 2 písm. b) tr. zák. Zákon nevylučuje, aby v případě jed ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkem krajského soudu v Brně z 13. února 1975 sp. zn. 1 T 12/74 byli kromě jiných trestných činů uznáni vinnými: 1. Obvinění J. T., J. N. a V. P. tím, že obv. J. T. navrhl způsob a místo provedení loupeže a dohodl se s obv. J. N. a V. P. o provedení loupeže, kterou pak skutečně provedli tak, že dne 22. 11. 1973 v Jihlavě v Palackého ul. kolem 19.45 hod. obv. J. T. udeřil V. K., která odnášela tržbu z prodejny Textil č. 071-063, do zad a současně jí vykopl z ruky tašku, v které byla kazeta
R 15/1974
Právna veta: I. K výkladu znaku „výdělečně“ v ustanovení § 89 odst. 3 tr. zák. V ustanovení § 89 odst. 3 tr. zák. se klade důraz na soustavnost trestné činnosti, kterou si pachatel opatřuje po delší dobu zdroj příjmů, přičemž je nerozhodné, zda tato trestná činnost naplňuje znaky jednoho nebo více trestných činů. Vyšší trestní sazba se zřetelem na znak „výdělečně“ se tedy použije zásadně u všech trestných činů, jimiž si pachatel soustavně a po delší dobu opatřoval alespoň zčásti zdroj příjmů, jestliže je u všech trestných činů splněna i materiální podmínka ve smyslu § 88 tr. zák. II. Odcizení vkladní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základě stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSSR proti rozsudku krajského soudu v Praze ze dne 4. května 1973 sp. zn. 2 T 17/72 ve spojení s usnesením Nejvyššího soudu ČSR ze dne 16. srpna 1973 sp. zn. 1 To 17/73, Nejvyšší soud zrušil shora uvedená rozhodnutí ohledně obviněného J. Ž. ve výroku o vině trestnými činy rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák. a krádeže dílem dokonané, dílem nedokonané podle § 247 odst. 1, o
Právna veta: Stejný způsob provedení činů (dílčích aktů) časově souvislé trestné činnosti nečiní z nich jeden pokračující skutek, jestliže každý z dílčích aktů zakládá znaky jiného trestného činu, tj. jeden znaky trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák. a druhý znaky trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák. Odcizení věcí z majetku v socialistickém vlastnictví i z majetku v osobním vlastnictví by snGhlo tvořit jeden pokračující skutek jen tehdy, kdyby celou trestnou činnost bylo možno posoudit jako přečin proti majetku v socialistické ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil dvě pravomocná usnesení okresního prokurátora v Pardubicích ze dne 30. května 1985 sp. zn. Pv 887/84, jimiž v prvním případě podle § 172 odst. 1 písm. d) tr. ř. z důvodu § 11 odst. 1 písm. a) tr. ř. a ve druhém případě podle § 172 odst. 2 písm. a) tr. ř. zastavil trestní stíhání proti obviněné R. K. pro přečin proti majetku v socialistickém a v osobním vlastnictví podle § 3 odst. 1 písm. a) zák. o př
MENU