Nájdené rozsudky pre výraz: marenie výkonu úradného rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

19 dokumentov
18 dokumentov
160 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: marenie výkonu úradného rozhodnutia
R 17/1989
Právna veta: Závažným jednáním směřujícím ke zmaření účelu koluzní vazby ve smyslu znaků skutkové podstaty trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. není jednání, jímž se obviněný s porušením režimu vazby snažil zajistit výpovědi svědků, kteří měli podle pravdy potvrdit, že se obviněný v době, kdy se měl dopustit trestné činnosti, pro kterou byl ve vazbě, zdržoval na jiném místě, tedy měli vypovídat pravdu o jeho nevině. Porušením režimu vazby se obviněný dopustil pouze kázeňského přestupku.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR k odvolání obžalovaného L. P. zrušil napadený rozsudek podle § 258 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř. ve výroku, jímž byl tento obžalovaný uznán vinným přípravou k trestnému činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 7 odst. 1, § 175 odst. 1 písm. a) tr. zák. a pokusem trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 8 odst. 1, § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. a v důsledku toho ve výroku o souhrnném trestu odnětí svobody. Podle § 259 odst. 3 tr. ř. zn
Právna veta: K naplnění znaků přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 7 písm. b) zák. č. 150/1969 Sb., o přečinech je třeba, aby pachatel řídil motorové vozidlo v době, kdy rozhodnutí, jímž mu byla tato činnost zakázána, je pravomocné a vykonatelné. Jednání záležející v řízení motorového vozidla v době, kdy pachateli bylo odňato řidičské oprávnění rozhodnutím dopravního inspektorátu Veřejné bezpečnosti podle § 14 odst. 2 vyhl. č. 87/1964 Sb., nelze nikdy posoudit jako trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., protože odnětí řidičského oprávnění podle ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 8. ledna 1980 sp. zn. 5 T 247/79 ve spojení s usnesením městského soudu v Praze ze dne 26. března 1980 sp. zn. 8 To 149/80 a obvodnímu soudu pro Prahu 2 přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Obžalobou obvodního prokurátora dopravní prokuratury pro území hlavního města Prahy byl obviněný M. W. stíhán proto, že dne 14. 10. 1979 ve 13.15 ho
R 48/1981
Právna veta: Konanie páchateľa, ktorý nasťahuje späť svoj nábytok do bytu, z ktorého bol tento nábytok vyprataný pri výkone rozhodnutia súdu a uskladnený do náhradného bytu, nezakladá ani znaky prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podfa § 7 zák. e. 150/1969 Zb., ani znaky trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 171 Tr. zák.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Trnave zo 14. novembra 1979 sp. zn. 6 T 674/79 v spojení s uznesením Krajského súdu v Bratislave zo 14. februára 1980 sp. zn. 6 To 45/80 a okresnému prokurátorovi v Trnave prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Trnave zo 14. novembra 1979 sp. zn. 6 T 674/79 bol obvinený J. B. uznaný za vinného z prečinu marenia výk
R 19/1980
Právna veta: Jednání spočívající v tom, že odsouzený, jemuž byl pravomocně uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, trest nenastoupil a skrýval se až do svého zadržení příslušníky VB, nelze považovat za závažné jednání směřující ke zmaření účelu trestu ve smyslu § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. Takového jednání se může dopustit pouze ten odsouzený, který již trest odnětí svobody nastoupil.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR k stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Táboře ze dne 16. 11. 1978 sp. zn. 2 T 453/78 ve spojení s rozsudkem krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. ledna 1979 sp. zn. 2 To 1080/78 a obviněného O. P. zprostil podle § 226 písm. b] tr. ř. obžaloby pro trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c] tr. zák. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Táboře ze dne 16. 11. 1978 sp. z
R 29/1980
Právna veta: Konanie vodiča motorového vozidla, ktorý vedie motorové vozidlo v čase, keď mu bol vodičský preukaz zadržaný podľa § 15 vyhl. č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch, nezakladá trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 171 ods. 1 písm. c) Tr. zák. ani prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 7 písm. b) zák. č. 150/1969 Zb. Takéto konanie možno posúdiť len ako priestupok podľa § 10 písm. a) zák. č. 60/1961 Zb.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Prešove z 19. decembra 1978 sp. zn. 2 T 243/ 78 a Okresnému súdu v Prešove prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Prešove z 19. decembra 1978 sp. zn. 2 T 243/78 bol obvinený A. K. okrem iného uznaný za vinného z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 171 ods. 1 písm. c] Tr. zák. na tom skutkovom
R 50/1980
Právna veta: Ustanovení § 171 odst. 1 písm. b) tr. zák. je ve vztahu k ustanovení § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. ustanovením speciálním. Pachatelem trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. b) tr. zák. může být jen osoba, která je střežena nebo je ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. Spoluodsouzený, který pomáhá pachateli uprchnout z výkonu trestu odnětí svobody, se dopouští pomoci k trestnému činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 10 odst. 1 písm. c), § 171 odst. 1 písm. b) tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v České Lípě ze dne 6. června 1979 sp. zn. 4 T 323/79 i usnesení krajského soudu v Ostí nad Labem ze dne 20. července 1979 sp. zn. 7 To 313/79 ohledně obviněného J. Z. a ve věci sám rozhodl tak, že obviněného J. Z. uznal vinným pomocí k pokusu trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 10 odst. 1 písm. c), § 8 odst. 1, § 171 odst. 1 písm. b) tr. zák. a odsoudil jej k
R 51/1980
Právna veta: Z ustanovení § 67 tr. ř. o důvodech vazby plyne, že jednáním ke zmaření účelu vazby ve smyslu § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. není odmítání stravy, resp. jiné úmyslné sebepoškozování obviněného. Takové jednání může být postiženo pořádkovým opatřením náčelníkem nápravněvýchovného ústavu, resp. věznice.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Ostí nad Labem jako soud odvolací k odvolání obviněného J. J. zrušil napadený rozsudek okresního soudu v Litoměřicích ze 17. října 1979 sp. zn. 3 T 669/79 a podle § 222 odst. 2 tr. ř. postoupil věc náčelníkovi nápravněvýchovného ústavu k projednání jako přestupek proti řádu výkonu vazby. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem byl obžalovaný J. J. uznán vinným trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., kterého se dopustil tím, že ve výkon
Kľúčové slová: marenie výkonu úradného rozhodnutia trest odňatia slobody
R 17/1987
Právna veta: Porušení nebo nesplnění přiměřených omezení uložených pachateli na dobu trestu nápravného opatření (§ 44 odst. 4 tr. zák.) lze postihnout pouze rozhodnutím, že uložený trest nápravného opatření, popřípadě jeho nevykonaný zbytek, se přeměňuje v trest odnětí svobody (§ 45 odst. 2 tr. zák.). Takové jednání nenaplňuje skutkovou podstatu přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 7 zák. č. 150/1969 Sb.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu Plzeň-město z 28. 1. 1985 sp. zn. 2 T 250/84 a ve věci rozhodl. Z odůvodnění: Citovaným rozsudkem okresního soudu Plzeň-město byl obviněný Z. Ž. uznán vinným přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 7 písm. a) zák. č. 150/1969 Sb., jehož se podle zjištění uvedeného v tomto rozsudku dopustil tím, že od 20. 4. 1984 „do současné doby“ docházel do různých restaurací v Pl
Meritum Jednota skutku
Kľúčové slová: marenie výkonu úradného rozhodnutia
R 13/1986
Právna veta: Jde o dva samostatné skutky, byť stejně právně kvalifikované jako přeěiny maření výkonu úředníiio rozhodnutí podle § 7 písm. c) zák. c. 150/19B9 Sb., o přecinech, jestliže obviněný uprchl z psychiatrické léčebny a tím mařil výkon ochranného léčení, které mu bylo uloženo rozsudkem soudu, a jestliže neplnil podmínky ochranného dohledu, který mu byl uložen jiným rozsudkem soudu. Následky i jednání, jimiž byly následky způsobeny, jsou v takovém případě různé, a nemůže proto jít o jeden skutek.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajskéhosoudu v Brně ze dne 28. května 1984 sp. zn. 7 To 177/84 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem městského soudu v Brně z 21. 12. 1983 sp. zn. 6 T 271/83 byl obviněný L. D. uznán vinným přecinem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 7 písm. c) zák. c. 150/ 1969 Sb., kterého se podle zjištění soudu dopustil tím, že v době od 21. 9. 1
Právna veta: Osoba, ktorá nastúpila výkon ochranného liečenia uloženého súdom, sa dopúšťa prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 7 písm. c) zákona č. 150/1969 Zb., ak svojvoľným konaním narušuje liečebný režim v zdravotníckom zariadení tak, že tým podstatne sťažuje výkon tohto ochranného opatrenia. Formy podstatného sťažovania výkonu ochranného liečenia však musia mať približne rovnaký stupeň závažnosti, akým je útek z liečebného zaradenia, ktorý ustanovenie § 7 písm. c) zákona č. 150/1969 Zb. uvádza ako jednu z foriem podstatného sťažovania výkonu ochranných opatrení. Ojedinelý poklesok ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Rožňave zo 14. marca 1983 sp. zn. 3 T 687/82 bol obvinený V. K. uznaný za vinného z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 7 písm. c) zákona č. 150/1969 Zb. na tom skutkovom základe, že dňa 28. augusta 1982 nastúpil v psychiatrickej liečebni v Plešivci do výkonu ústavného psychiatrického ochranného liečenia, ktoré mu bolo uložené rozsudkom Mestského súdu v Košiciach z 12. septembra 1979 sp. zn. 2 T 789/79 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach z
MENU