Nájdené rozsudky pre výraz: medzinárodná zmluva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4263 dokumentov
33208 dokumentov
12436 dokumentov
170 dokumentov
441 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Pri skúmaní zavinenia dopravnej nehody, ktorej účastníkom bol československý občan v cudzine, sa použijú pravidlá cestnej premávky toho štátu, kde bol spáchaný trestný čin. Obvinený československý občan, vodič motorového vozidla, sa nemôže zbaviť trestnej zodpovednosti tým, že tieto pravidlá nepoznal, lebo pred cestou je povinný sa s týmito pravidlami zoznámiť. II. Skutočnosť, že svedok je cudzím štátnym občanom a má trvalý pobyt v cudzine, sama osebe nemôže viesť k záveru, že svedok nemôže byť vypočutý osobne pred československým súdom pre nedosiahnuteľnosť a že sú preto splnené podmien ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil právoplatný rozsudok Okresného súdu v Žiline z 25. júna 1986 sp. zn. 2 T 207/86 a tomuto súdu prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Žiline z 25. júna 1986 sp. zn. 2 T 207/86 bol obvinený j. V. uznaný za vinného z trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že dňa 1. augusta 1985 v popoludňajších
Merito veci Medzinárodné zmluvy
Kľúčové slová: medzinárodné zmluvyštátne občianstvo
R 31/1989
Právna veta: Při rozhodování o sporech, jež se týkají návrhů státních příslušníků USA vůči čs. státu a čs. státním organizacím ohledně majetku a majetkových práv, s nimiž bylo uvedenými čs. subjekty nakládáno před 2.2.1982, musí čs. soud posoudit případný dopad ustanovení Dohody mezi vládou ČSSR a vládou USA z 29. 1. 1982 o vypořádání určitých otevřených nároků a finančních otázek na právní vztahy mezi uvedenými účastníky.

Úryvok z textu:
Navrhující státní hospodářská organizace se domáhala, aby bylo zrušeno a vypořádáno podílové spoluvlastnictví čs. státu a odpůrkyně k rodinnému domku čp. 710 v P.-K. se stavebním pozemkem pare. č. 2034 o výměře 509 m2 a zahradou pare. č. 2035 o výměře 4 510 m2 v P.-K. Navrhovala, aby spoluvlastnický podíl odpůrkyně, která je státní občankou USA, kde také bydlí, byl přikázán do výlučného vlastnictví státu za náhradu ve výši 140 004,35 Kčs do 15 dnů od právní moci rozsudku. Návrh odůvodnila tí
Právna veta: Ak Československá socialistická republika prevezme na žiadosť cudzieho štátu a základe medzinárodnej zmluvy trestné stíhanie svojho občana, treba dôkazy, ktoré boli pripojené k žiadosti o prevzatie trestného stíhania, na hlavnom pojednávaní vykonať podľa predpisov Trestného poriadku. Zápisnice o výpovediach osôb pripojené k žiadosti o prevzatie trestného stíhania preto nemožno prečítať ako listinné dôkazy podľa § 213 Tr. por.; tieto osoby treba spravidla vypočuť osobne {§ 2 ods. 11 Tr. por.) a zápisnice o ich výpovediach spísané orgánmi cudzieho štátu možno prečítať len za podmienok § 207 ods. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvinenných Ž. B. a K. B., Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Rimavskej Sobote z 10. júla 1981 sp. zn. 2 T 150/81 i uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 15. decembra 1981 sp. zn. 8 To 575/81 a Okresnému súdu v Rimavskej Sobote prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Rimavskej Sobote z 10. júla 1981 sp. zn. 2 T 150/81 boli obvinen
R 35/1975
Právna veta: Zápisnicu o výpovedi spoluobvineného v prípravnom konaní, voči ktorému nebola podaná obžaloba, možno na hlavnom pojednávaní prečítať podľa § 211 ods. 2 písm. a) Tr. por. per analogiam.

Úryvok z textu:
Okresný prokurátor v Komárne podal proti obvinenému D. M., juhoslovanskému štátnemu občanovi, obžalobu za trestný čin porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou podľa § 124 ods. 1, 2 písm. b) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 7. decembra 1973 ako ekonóm podniku Inox-Pro- dukt Belehrad, po príchode na územie ČSSR si na nezistenom mieste zadovážil 800 kusov rôznych automobilových ložísk v celkovej ŠMC 29 200 Kčs, ktoré na svojom osobnom aute zn. Audi ŠPZ SM 267 — 29 (YU) prepravil
MENU