Nájdené rozsudky pre výraz: náhrada škody v adhéznom konaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

26 dokumentov
29 dokumentov
58 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: K zjišťování výše skutečné škody vzniklé neoprávněným pokácením nebo jiným poškozením vzrostlých stromů rostoucích mimo les.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR proti usnesení krajského soudu v Hradci Králové z 8. 10. 1987 sp. zn. 6 To 1302/87 Nejvyšší soud ČSR vyslovil, že tímto rozhodnutím, jakož i v řízení, které mu předcházelo, byl porušen zákon v § 2 odst. 5, 6, § 254 odst. 1 a § 256 tr. ř. ve prospěch obviněného. Z odůvodnění: U okresního soudu v Pardubicích podal prokurátor na obviněného Z. M. obžalobu pro trestný čin poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 13
Právna veta: Nárok organizace - plátce daně ze mzdy - na úhradu nesražené daně ze mzdy proti pracovníkovi-pachateli trestného činu zkrácení daně podle § 148 tr. zák. není nárokem na náhradu škody způsobené trestným činem zkrácení daně. Uplatní-li organizace v trestním řízení takový nárok a přes poučení soudu na něm setrvá, rozhodne soud usnesením podle § 44 odst. 3, § 206 odst. 4 tr. ř. per. anal., že organizace nemůže uplatňovat tento nárok v adhézním řízení; tato organizace však má v trestním řízení postavení a práva poškozeného uvedená v § 43 odst. 1 tr. ř.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nej vyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Sokolově z 22. 10. 1987 sp. zn. 5 T 173/87 ve výroku o trestu a ve výroku o náhradě škody. Okresnímu soudu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Pravomocným rozsudkem okresního soudu v Sokolově z 22. října 1987 sp. zn. 5 T 173/87 byl obviněný ing. J. S. uznán vinným trestným činem zkrácení daně podle § 148 odst. 1 tr. zák. a odsouzen
Kľúčové slová: náhrada škody v adhéznom konanínáhrada nákladov spojených s pohrebom
R 7/1989
Právna veta: K rozhodování v adhezním řízení o náhradě nákladů spojených s pohřbem poškozeného.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nej vyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Karviné z 23. 8.1985 sp. zn. 6 T 156/85 ve výroku o náhradě škody. Podle § 265 tr. ř. se zřetelem k ustanovení § 271 odst. 2 tr. ř. odkázal poškozenou E. K. s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Karviné z 23. srpna 1985 sp. zn. 6 T 156/85 byl obviněný J. S. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví po
Kľúčové slová: náhrada škody v adhéznom konanísplnenie dlhuúroky z omeškania podľa OZ
R 50/1986
Právna veta: I. Oprávněný nárok na náhradu škody je třeba snížit o částku, která byla v průběhu trestního řízení u obžalovaného zjištěna jako pocházející z trestné činnosti a poškozenému pravomocně v řízení podle § 80 odst. 1 tr. ř. vydána, třebaže ji poškozený ještě nepřevzal. II. Úroky z prodlení jsou příslušenstvím nároku poškozeného na náhradu škody. Uplatněný nárok na náhradu škody lze upřesnit do doby, než se soud odebere k závěrečné poradě. Proto i odvolací soud přizná úroky z prodlení, jestliže poškozený řádně a včas uplatnil nárok na náhradu škody a úroků z prodlení se domáhal až v odvolacím ří ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K odvolání poškozeného B. P. Nejvyšší soud ČSR podle § 258 odst. 1 písm. f), odst. 2 tr. ř. částečně zrušil rozsudek městského soudu v Praze z 27. 6. 1985 sp. zn. 1 T 11/85 ve výroku, jímž byl tento poškozený odkázán s uplatněným nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. Ve smyslu § 259 odst. 3 tr. ř. uložil odsouzenému M. H. podle § 228 odst. 1 tr. ř. povinnost zaplatit poškozenému B. P. částku 31 678,30 Kčs s 3 % úrokem od 28. 6. 1985. Podle § 229 odst. 2 tr. ř. odkázal po
Meritum Náhrada škody
Právna veta: Uložiť obžalovanému povinnosť nahradiť spôsobenú škodu podľa § 228 ods. 1 Tr. por. môže súd len j v odsudzujúcom rozsudku, t. j. len vtedy, keď uzná obžalovaného za vinného z trestného činu alebo prečinu. Takúto povinnosť mu nemôže uložiť v uznesení, ktorým postúpil vec na prerokovanie komisii národného výboru na ochranu verejného poriadku. V takom prípade nemôže súd ani odkázať poškodeného s nárokom na náhradu škody na konanie o veciach občianskoprávnych, prípadne na konanie pred iným príslušným orgánom podľa § 229 Tr. por.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zrušil na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, právoplatné uznesenie Okresného súdu v Lučenci z 28. januára 1980 sp. zn. 3 T 114/79 a tomuto súdu prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Lučenci podal obžalobu na J. R. pre trestný čin ublíženia na zdraví podlá § 221 ods. 1 Tr. zák., ktorého sa mal dopustiť tak, že 16. júna 1979 vo večerných hodinách v spoločnom byte na Družstevnej ulici č. 4
Právna veta: Škoda způsobená devizovému hospodářství trestným činem ohrožení devizového hospodářství podle § 146 tr. zák. není majetkovou škodou, a proto nemůže být předmětem rozhodnutí v adhezním řízení.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR Nej vyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Jičíně ze 14. 11.1986 sp. zn. 2 T 441/86 ve výroku o náhradě škody. Současně zrušil všechna další rozhodnutí na zrušenou část rozsudku obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Jičíně ze 14. 11. 1986 sp. zn. 2 T 441/86 byl obviněný J. Z. uznán vinným trestným činem ohrožení devizového hosp
Právna veta: Organizace odpovídající za odložené věci podle § 433 odst. 2 obc. zák., které byly odcizeny, může uplatnit v trestním řízení nárok na náhradu škody proti pachateli trestného činu {§ 43 odst. 2 tr. ř.) pouze za předpokladu, že škodu nahradila tomu, komu byly věci odcizeny, a tím na ni přešel nárok na náhradu škody proti škůdci, tj. pachateli trestného činu.

Úryvok z textu:
K odvolání zákonné zástupkyně poškozené L. L., její matky M. R., Nejvyšší soud ČSR podle § 258 odst. 1 písm. f), odst. 2 tr. ř. částečně zrušil rozsudek krajského soudu v Ostravě z 16. 4. 1985 sp. zn. 2 T 4/85 ve výroku o náhradě škody, jímž ve smyslu § 228 odst. 1 a § 229 odst. 2 tr. ř. bylo rozhodnuto o nároku uplatněném Severomoravským krajským národním výborem v Ostravě, a dále ve výroku o náhradě škody, jímž byla s uplatněným nárokem podle § 229 odst. 1 tr. ř. poškozená M. R. odkázána na ří
Právna veta: Přiznal-li soud v trestním řízení soudním poškozenému náhradu škody nižší částkou, než kterou poškozený uplatnil v tomto řízení, aniž poškozeného odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních (§ 229 odst. 2 trestního řádu ), jde v této zbývající části nároku o věc nerozsouzenou a tuto část nároku lze uplatnit žalobou v občanském soudním řízení.

Úryvok z textu:
Žalobce se žalobou domáhal náhrady škody, kterou mu žalovaní způsobili svou trestnou činností, za niž byli odsouzeni k nepodmíněným trestům odnětí svobody v trestním řízení soudním. Po provedeném dokazování výslechem obou žalovaných jako účastníků řízení a obsahem spisu obvodního soudu pro Prahu 1 sp. zn. 2 T 1/79 rozhodl obvodní soud pro Prahu 10 27. 11. 1979 tak, že řízení zastavil a vyslovil, že se žádnému z účastníků nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení. Soud prvního stupně dovodil,
MENU