Nájdené rozsudky pre výraz: náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

155 dokumentov
74 dokumentov
466 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Poškozenému může vzniknout ze škodné události v případě pozdějšího zhoršení již ustáleného zdravotního stavu i další nárok na náhradu za ztížení společenského uplatnění. Takový nárok je třeba z hlediska promlčení posuzovat samostatně jako nárok se samostatnou subjektivní promlčecí dobou a rozdílným začátkem jejího hěhu. Nelze tu paušálně vycházet z toho, že promlčecí doba k vykonání práva na náhradu za ztížení spoler čenského uplatnění začíná vždy běžet prvního dne po skončení pracovní neschopnosti poškozeného.

Úryvok z textu:
Žalobce se žalobou domáhal proti žalovaným organizacím náhrady škody vzniklé v souvislosti s jeho úrazem, k němuž došlo dne 4. 12. 1978 na upravované městské komunikaci. Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem rozhodl, že žalovaná správa komunikací je povinna zaplatit žalobci částku 3410 Kčs s 3 % úroky od 4. 12. 1978 do zaplacení, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku. Pokud se žalobce domáhal vůči ní zaplacení dalších 1170 Kčs s příslušenstvím a částky 4580 Kčs společně a nerozdílně proti další
Meritum Náhrada škody
Právna veta: Organizácia, ktorá nahradila svojmu pracovníkovi škodu z pracovného úrazu, nemá nárok na náhradu toho, čo plnila nad rámec svojej zodpovednosti podľa ustanovení Občianskeho zákonníka v zmysle ustanovenia § 201 ods. 1 Zák. práce (napr. náhradu za stratu na zárobku v rozsahu väčšom ako patrila, náhradu za poskytnuté bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia väčšou sumou, než ustanovuje predpis a pod.).

Úryvok z textu:
Žalujúca organizácia sa proti žalovaným vodárňam a kanalizáciám*), ako aj proti žalovanej správe ciest, domáhala náhrady škody v sume 19 737 Kčs a uvádzala, že 1. 7. 1980 na ceste I. triedy č. 64 došlo k dopravnej nehode tak, že pracovník žalujúcej organizácie s nákladným motorovým vozidlom Tatra 138 v dôsledku závady v zjazdnosti cesty vbehol do jamy odpadového kanála, pričom utrpel ťažkú ujmu na zdraví, a to zlomeninu kľúčnej kosti pravého ramena, zlomeninu prstov na pravej ruke, tržné rany na
MENU