Nájdené rozsudky pre výraz: násilie alebo hrozba bezprostredného násilia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

72 dokumentov
19 dokumentov
121 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Predbežná otázka
Právna veta: I. Ak z vykonaných dôkazov vyplýva, že dvaja obvinení stíhaní pre trestný čin porušovania domovej slobody podlá § 238 ods. 1 Tr. zák. sa dopustili stíhaného skutku ešte s ďalšou osobou, teda za okolnosti, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby podľa § 238 ods. 2 písm. b) Tr. zák., je súd povinný zistiť účasť tejto ďalšej osoby na trestnej činnosti obvinených ako predbežnú otázku podľa § 9 ods. 1 Tr. por. Pritom nie je viazaný právoplatným rozhodnutím súdu o účasti tejto ďalšej osoby. II. Tým, že súd uzná obvineného za vinného, že sa obžalobou stíhaného skutku dopustil za okolností ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona zrušil uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 14. októbra 1980 sp. zn. 7 To 386/80 a rozsudok Okresného súdu v Čadci z 26. augusta 1980 sp. zn. 1 T 299/80 a Okresnému súdu v Čadci prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Uvedeným rozsudkom okresného súdu boli obvinení M. L. a J. L. uznaní za vinných ako spolupáchatelia podľa § 9 ods. 2 Tr. zák. z trestného činu porušovania domovej slobody podľa § 238 ods.
R 33/1978
Právna veta: Znak v ustanovení § 238 ods. 2 písm. a) Tr. zák., že trestný čin porušovania domovej slobody bol spáchaný so zbraňou, treba vykladať v súvislosti s § 89 ods. 5 Tr. zák. Podľa toho trestný čin porušovania domovej slobody je spáchaný so zbraňou, ak páchateľ (alebo s jeho vedomím niektorý zo spolupáchateľov) použije zbraň na útok, na prekonanie alebo zamedzenie odporu alebo ak ju má na ten účel pri sebe; pritom sa zbraňou rozumie čokoľvek, čím možno vykonať útok na telo dôraznejším spôsobom. Z toho vyplýva, že zbraňou sa rozumie len vec, ktorá bola použitá alebo ktorá bola určená na útok proti os ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zamietol podlá § 268 ods. 1 Tr. por. sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR proti rozsudku Okresného súdu Bratislava — vidiek zo 7. júla 1976 sp. zn. 1 T 136/76. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu Bratislava — vidiek zo 7. júla 1976 sp. zn. 1 T 136/76 bol obvinený S. K. uznaný za vinného z trestného činu porušovania domovej slobody podľa § 238 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 13. februára 1976 o 21.30 hod. v obci Dunajská Lužná v
R 19/1972
Právna veta: K rozlišovaniu trestného činu lúpeže podľa § 234 ods. 1 Tr. zák. a trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. a) Tr. zák., event. krádeže podľa § 247 ods. 1 Tr. zák. Neočakávané vytrhnutie veci z ruky ešte nie je násilím v zmysle § 234 ods. 1 Tr. zák. a preto privlastnenie si veci z majetku v socialistickom vlastníctve alebo cudzej veci tým, že sa jej páchateľ zmocní týmto spôsobom, ešte nie je lúpežou podľa § 234 ods. 1 Tr. zák. Za násilie v zmysle § 234 ods. 1 Tr. zák. by však už bolo treba považovať také počínanie páchateľa, pri ktorom páchat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave zo 6. 7. 1971 sp. zn. 1 T 16/71 bol mladistvý A. K. uznaný vinným z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 132 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. c) Tr. zák. a odsúdený podľa § 132 ods. 2 Tr. zák. za použitia § 79 ods. 1 Tr. zák. na trest odňatia slobody v trvaní dva a pol roka nepodmienečne. Pre výkon trestu bol podľa § 81 ods. 1 Tr. zákona zaradený do nápravnovýchovného ústavu pre mladistvých.
MENU