Nájdené rozsudky pre výraz: neoprávnená výhoda

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 32

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

134 dokumentov
34 dokumentov
373 dokumentov
68 dokumentov
16 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ustanovení § 127 odst. 1 tr. zák. je speciální vůči ustanovení § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. Odpovědný hospodářský pracovník, který s věcí, která mu byla svěřena, neoprávněně nakládá tak, že ji předá do správy jiné socialistické organizace v úmyslu zajistit této organizaci nebo její složce neoprávněné výhody, se dopouští trestného činu porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1 tr. zák. a nikoliv trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. bj tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Chomutově ze dne 27. ledna 1982 sp. zn. 5 T 607/81 ve výroku o trestu a tomuto soudu přikázal, aby věc v rozsahu zrušení znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Chomutově ze dne 27. 1. 1982 sp. zn. 5 T 607/81 byl obviněný P. F. uznán vinným trestným Činem porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst
Právna veta: Neoprávněnou výhodou socialistické organizace vs smyslu § 125 odst. 1 tr. zák. může být i zajištění podmínek pro příznivější a plynulejší plnění hospodářského plánu v budoucnosti, např. zatajením výkonů dosažených v běžném roce, aby tak byla vytvořena rezerva pro plnění plánu v roce následujícím.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení okresního prokurátora v Náchodě ze dne 1. června 1982 sp. zn. Pv 143/82 a tomuto okresnímu prokurátorovi přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením okresního prokurátora v Náchodě z 1. 6. 1982 sp. zn. Pv 143/82 bylo podle § 172 odst. 1 písm. b) tr. ř. zastaveno trestní stíhání obviněných V. V. a Z. K. pro skutek spočívající v tom, že oba obvinění jako odpovědní
R 35/1976
Právna veta: Neoprávněnou výhodou poskytnutou za práce vykonané ve prospěch státní, družstevní nebo jiné socialistické organizace v úmyslu zajistit plnění úkolů této organizace ve smyslu § 127 odst. 2 tr. zák. je i srážení nižší daně, než která měla být ve skutečnosti podle předpisů o dani ze mzdy placená. Takovou neoprávněnou výhodou není však pouhé umožnění práce pracovníkům v řad nestudentů v podniku, který měl zaměstnávat pouze studenty.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zrušil napadený rozsudek krajského soudu v Brně ze dne 26. června 1976 sp. zn. 1 T 45/72 mimo jiné též ve výroku o vině obviněného P. P. trestným činem porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 2, 3 tr. zák. a uznal obviněného vinným mimo jiné též trestným činem porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 2 tr. zák., jehož se obviněný dopustil tím, že jako vedoucí pracoviště a později ja
Právna veta: I. Neoprávnenou výhodou socialistickej organizácie v zmysle § 127 ods. 1 Tr. zák. je i splnenie vytýčeného športového cieľa telovýchovnej organizácie, ktorý by pri zachovaní hospodárskej a finančnej disciplíny nebol splnený, príp. podávanie takých športových výkonov, ktoré síce táto organizácia môže od svojich členov oprávnene očakávať, ale ktoré by bez poskytnutia neoprávnených odmien boli ohrozené. II. K naplneniu znakov trestného činu porušovania povinnosti pri nakladaní s finančnými a hmotnými prostriedkami podľa § 127 ods. 1 Tr. zák. stačí závažné porušenie povinnosti zodpovedného hosp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR, Najvyšší súd ČSSR zrušil rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 13. marca 1987 sp. zn. 1 To 3/87 i rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 5. septembra 1986 sp. zn. 2 T 3/86 a Krajskému súdu v Bratislave prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky z 13. marca 1987 sp. zn. 1 To 3/87 bol zrušený rozsudok Krajského súdu v
Právna veta: Neoprávněnou výhodou socialistická organizace ve smyslu § 127 odst. 1 tr. zák. může být i bezhotovostní nákup zboží, která socialistická organizace oprávněná provozovat maloobchodní činnost nesmí podle příslušných předpisů prodat socialistickým organizacím na fakturu.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocné usnesení okresního soudu v Kutné Hoře z 10. července 1985 sp. zn. 2 T 97/85 a tomuto soudu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Okresní prokurátor v Kutné Hoře podal na obviněnou Z. H. obžalobu kromě jiného pro skutek spočívající v tom, že obviněná jako vedoucí prodejny Jednota, spotřebního družstva Čáslav č. 37-261 v Nových Dvorech v červenci
Právna veta: K výkladu ustanovení § 127 odst. 1 tr. zák. Poskytnutí podnikového bytu ve správě národního výboru trvale určeného pro ubytování pracovníků socialistické organizace k volnému použití jiné socialistické organizace je neoprávněná výhoda jiné organizace. Placení úhrady za užívání tohoto bytu z prostředků organizace, která jej získala ze státní výstavby, je neoprávněné používání finančních fondů.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nej vyšší soud ČSR zrušil usneseni krajského soudu v Brně z 25. června 1987 sp. zn. 6 To 64/87 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem městského soudu v Brně ze dne 7. listopadu 1986 sp. zn. 6 T 138/86 byl obvinčný J. E, uznán vinným trestným činem porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle § 127 odst. 1 tr. zák., jehož se podle výroku rozsudku
R 56/1978
Právna veta: Neoprávněnou výhodou socialistické organizace ve smyslu § 127 odst. 1 tr. zák. je i takové splnění hospodářského plánu ve všech ukazatelích, které by při zachování hospodářské kázně splněno nebylo, a dále získání přirážky z rozdílu mezi velkoobchodní cenou a maloobchodní prodejnou cenou podniku maloobchodní sítě za zboží, které prodejnou vůbec neprošlo, takže podniku nevznikly náklady spojené s oběhem zboží v maloobchodní síti.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR shledal, že usnesením krajského soudu v Brně z 31. 3. 1977 sp. zn. 6 To 88/77, jímž bylo podle § 256 tr. ř. zamítnuto odvolání městského prokurátora v Brně proti rozsudku městského soudu v Brně ze dne 6. 10. 1976 sp. zn. 5 T 168/76 a v řízení, které mu předcházelo, byl porušen zákon v ustanovení § 127 odst. 1 tr. zák., toto usnesení zrušil a dále zrušil též rozsudek městského soudu v Brně ze dne 6. 10. 1976 sp. zn. 5 T 168/76 a tomuto soudu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu
R 3/1972
Právna veta: I. Rozhodujúcim znakom pokračovania v trestnom čine, ktorý ho odlišuje od opakovania trestného činu (od rovnorodého viacčinného súbehu) je, že jednotlivé útoky, z ktorých každý naplňuje znaky toho istého trestného činu, sú po subjektívnej stránke spojené jediným a tým istým zámerom v tom zmysle, že páchateľ už od začiatku zamýšľa aspoň v najhrubších obrysoch i ďalšie útoky a že po objektívnej stránke sa tieto jednotlivé útoky javia ako postupné realizovanie tohto jediného zámeru. II. Organizáciou, pre ktorú zabezpečuje zodpovedný hospodársky pracovník neoprávnené výhody konaním popísaným v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 5. 3. 1971 sp. zn. 5 T 15/70 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky zo 14. 7. 1971 sp. zn. 1 To 75/71 Najvyšší súd ČSSR zrušil oba tieto rozsudky a vec vrátil Krajskému súdu v Košiciach, aby ju v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 5 T 15/70 z 5. marca 1971 boli ob
Meritum Podplácanie
R 26/1973
Právna veta: K rozlišovaniu trestných činov rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 Tr. zák. a trestných činov proti hospodárskej disciplíne podľa druhého oddielu druhej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, osobitne trestného činu porušovania povinnosti pri nakladaní s finančnými a hmotnými prostriedkami podľa § 127 Tr. zák. Ak zodpovedný hospodársky pracovník poskytuje z prostriedkov socialistickej organizácie úplatok za účelom zaistif takej organizácii alebo jej zložke neoprávnené výhody, dopúšťa sa trestného činu porušovania povinosti pri nakladaní s finančnými a hmotnými pros ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR v prospech obvinených A. P., V. K. a F. L., Najvyšší súd ČSSR zrušil rozsudok Krajského súdu v Košiciach z 23. novembra 1970 sp. zn. 5 T 23/70 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky zo 16. marca 1971 sp. zn. 1 To 14/71, pokiaľ sa týkali obvinených A. P., V. K. a F. L. a vec týchto obvinených vrátil na došetrenie krajskému prokurátorovi v Košiciach. Z odôvodnenia: Rozsudkom N
R 26/1975
Právna veta: Odpovědným hospodářským pracovníkem ve smyslu § 127 odst. 1 tr. zák. může být i pracovník státu nebo státní správy, pokud plní úkoly v hospodářské oblasti anebo disponuje s hospodářskými hodnotami. Trestný čin porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky podle 127 odst. 1 tr. zák. je spáchán již tím, že odpovědný hospodářský pracovník v úmyslu zajistit socialistické organizaci nebo její složce neoprávněné výhody neoprávněně vytvoří finanční fondy nebo rezervy. Neoprávněné nakládání s takto vytvořenými fondy nebo rezervami může pak zakládat znaky tohoto trestného či ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. listopadu 1973 sp. zn. 12 To 362/73 i rozsudek okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 26. června 1973 sp. zn. 4 T 88/73 a okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou přikázal, aby věc obviněných K. H., L. H. a L. F. znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Okresní prokurátor v Jablonci nad Nisou podal dne 29. března 1973 u okresního soudu v Jablonci nad Nisou obžalobu na obviněné K. H., L. H. a L. F. pro trestný či
MENU