Nájdené rozsudky pre výraz: obžaloba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 396

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3318 dokumentov
2816 dokumentov
7928 dokumentov
59 dokumentov
229 dokumentov
149 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Jednání obviněného, který splní pokyn odpovědného nadřízeného pracovníka, aby při práci pro organizaci v cizině používal vlastní motorové vozidlo a vzniklé náklady si nahradil tak, že v rozporu se skutečností vyúčtuje organizaci služební cesty na pracoviště v cizině a zpět, jako by je vykonal vlastním motorovým vozidlem, je pouze nesprávným účtováním mimořádných výdajů podle § 6 písm. d) vyhl. č. 18/1960 Sb., nikoli však trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c) tr. zák. II. Jestliže se obviněný dopustil jednání popsaného v obžalobě, stal ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR vyslovil, že usnesením městského soudu v Praze z 16. prosince 1987 sp. zn. 8 To 602/87 byl porušen zákon v ustanovení § 226 písm. a) tr. ř. ve prospěch obviněného. Z odůvodnění: Rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 1 z 29. 6.1987 sp. zn. 1T113/87 byl obviněný P. M. podle § 226 písm. a) tr. ř. zproštěn obžaloby pro trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c), o
Právna veta: K otázce zjišťování a posuzování tzv. mikrospánku u řidiče motorového vozidla.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocné usnesení vyšetřovatele VB CS SNB Plzeň-sever ze dne 18. června 1984 sp. zn. ČVS VV 68/84 a tomuto vyšetřovateli přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením vyšetřovatele VB OS SNB Plzeň-sever ze dne 18. 4. 1984 sp. zn. VV 68/84 bylo zahájeno trestní stíhání a současně bylo vzneseno proti K. F. obvinění pro trestný čin porušování povinnosti v provozu socialistic
Právna veta: Soud druhého stupně nemůže při rozhodování o stížnosti proti usnesení podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. odstraňovat vady přípravného řízení, které byly důvodem k vrácení věci prokurátorovi k došetření

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR Nejvyšší soud ČSR vyslovil, že usnesením krajského soudu v Ústí nad Labem z 19. 8. 1988 sp. zn. 2 To 364/88 a v řízení, které mu předcházelo, byl porušen zákon. Z odůvodnění: Okresní soud v Ústí nad Labem usnesením z 24. 3. 1988 sp. zn. 5 T 531/87 podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. vrátil trestní věc obviněného A. V. okresnímu prokurátorovi k došetření. Podle obžaloby okresního prokurátora se měl obviněný dopustit skutku prá
Právna veta: Okolnosť, že znalec pribratý v prípravnom konaní po podaní obžaloby zomrel, môže byť dôvodom na vrátenie veci prokurátorovi na došetrenie podľa § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por. len ak je zrejmé, že na hlavnom pojednávaní nebudú splnené podmienky pre precitanie jeho posudku podľa § 211 ods. 4 Tr. por., a preto bude treba pribrať nového znalca.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zamietol podľa § 148 ods. 1 písm. c) Tr. por. sťažnosť krajského prokurátora proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 8. júna 1982 sp. zn. 2 T 9/82. Z odôvodnenia: Napadnutým uznesením krajský súd podľa § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por. vrátil trestnú vec proti obvinenému A. F. na došetrenie krajskému prokurátorovi. Obvinený A. F. je stíhaný pre trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. b), ods. 4 Tr. zák. na tom skutkovom zákl
R 29/1971
Právna veta: I. Súd môže oslobodiť obžalovaného spod obžaloby z dôvodu uvedeného v ustanovení § 226 písm. d) Tr. por., teda preto, že obžalovaný nie je pre nepríčetnosť trestne zodpovedný, len potom, keď bolo zistené, že obžalovaný sa skutku, ktorý je predmetom obžaloby, dopustil, a že tento skutok vykazuje znaky niektorého trestného činu; teda až potom, keď nie je daný žiadny z dôvodov oslobodenia uvedených v § 226 písm. a) až c) Tr. por. II. Nepríčetnosť spôsobená patologickou opilosťou nevylučuje trestnú zodpovednosť páchateľa, ak si stav patologickej opilosti zavinil aspoň z nevedomej nedbalosti (§ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave z 26. mája 1970 sp. zn. 1 T 12/70 bol obžalovaný M. H. oslobodený podľa § 226 písm. d) Tr. por. spod obžaloby pre trestný čin vraždy podľa § 219 Tr. zák., ktorého sa mal dopustiť tak, že 13. júna 1969 v Senici a v Hlbokej požil alkoholické nápoje a po 19.10 hod. odišiel do objektov trafostanice pri obci Hlboká, kde napadol nočného strážnika M. F., ktorého pri vzájomnom zápase usmrtil tak, že ho bil po hlave a po tvári a škrtil ho. Podľa § 72 ods. 1 Tr. zák.
R 9/1972
Právna veta: I. U trestného činu příživnictví podle § 203 tr. zák. není nutné, aby znak, že se pachatel vyhýbá poctivé práci „soustavně", byl založen jednáním, pro které je právě stíhán; stačí, když soustavnost vyhýbání se poctivé práci vyplyne teprve ze zhodnocení tohoto jednání v souvislosti s jednáním, pro které byl již pachatel odsouzen, je-li z okolností případu prokázáno, že jednání, které je předmětem řízení, navazuje objektivně i subjektivně na jednání, pro které již byl pachatel odsouzen. II. Skutek, který je předmětem obžaloby, musí soud vyčerpat v celé šíři. Je-li předmětem řízení skutek, kte ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Městský prokurátor v Brně podal dne 11. srpna 1970 u městského soudu v Brně návrh na potrestání Z. Ř. pro přečin příživnictví podle § 10 zákona č. 150/1969 Sb., že „od 6. dubna 1970 až dosud" v Brně nikde nepracuje a dává se živit svou manželkou J. Ř. a jen občas vypomáhá u známých. Rozsudkem městského soudu v Brně ze dne 9. října 1970 sp. zn. 3 Ta 338/70 byl obviněný Z. Ř. uznán vinným přečinem příživnictví podle § 10 zák. č. 150/1969 Sb., že od návratu z posledního výkonu trestu „dne 6. du
Právna veta: Z ustanovenia § 191 odst. 2 Tr. por. vyplýva, že s právoplatným rozhodnutím súdu o vrátení veci prokurátorovi na došetrenie sa spája účinok, že sa vec vracia do štádia prípravného konania. To znamená, že orgány prípravného konania musia dodržiavať všetky predpisy, ktoré upravujú postup v tomto štádiu konania, vrátane ustanovení o zoznámení obvineného s výsledkami vyšetrovania (§ 166 Tr. por.), resp. upozornení obvineného na možnosť preštudovať spisy po skončení vyhľadávania (§ 169 písm. b/ Tr. por.) po došetrení veci. Ak bola podaná obžaloba voči viacerým obvineným a nariadené došetrenie sa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Uznesením Krajského súdu v Bratislave z 18. 8. 1982 sp. zn. 2 T 33/82 bola podľa § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por. vrátená vec proti obvinenému Š. G. a spol. pre trestný čin podľa § 132 Tr. zák. a iné na došetrenie krajskému prokurátorovi. Najvyšší súd SSR zrušil na základe sťažnosti krajského prokurátora uvedené uznesenie súdu prvého stupňa a uložil mu, aby o veci znovu konal a rozhodol. Z odôvodnenia: V dôvodoch napadnutého uznesenia krajský súd okrem iného uviedol, že predchádzajúcim vráten
Meritum Dokazovanie
Kľúčové slová: dokazovanie v trestnom konanípodanie obžalobyfaktická konzumpcia
R 10/1987
Právna veta: I. Orgány přípravného řízení nejsou oprávněny provádět důkazy po podání obžaloby. Podáním obžaloby přechází věc na soud, který rozhoduje samostatně všechny otázky souvisící s dalším řízením (§ 181 odst. 2 tr. ř.j, tedy — pokud nevrátí věc k došetření nebo pokud prokurátor nevezme obžalobu zpět (§ 182 odst. 1 tr. ř.) — sám také provádí všechny důkazy potřebné k náležitému objasnění věci. Výpovědi osob takto získané orgány přípravného řízení po podání obžaloby nelze v hlavním lícení cist podle § 211 a 213 tr. ř. a použít jako důkaz při rozhodování. II. Tzv. faktická konzumpce, která vyluču ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K odvolání obžalovaného G. V. Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek městského soudu v Praze ze dne 14. února 1986 sp. zn. 2 T 2/86 ve výroku o vině kromě výroku o vině přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 7 písm. c] zák. c. 150/1969 Sb., ve výroku o trestu, ochranném opatření a náhradě škody a městském soudu v Praze přikázal, aby věc v rozsahu zrušení znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem městského soudu v Praze ze dne 14. 2. 1986 sp. zn. 2 T 2/86 byl obžalovaný G. V.
Právna veta: Ve výroku rozhodnutí, kterým se vrací věc prokurátorovi k došetření po předběžném projednání obžaloby (§ 188 odst. 1 písm. f/ tr. ř.), soud neuvádí, kterému prokurátorovi se věc vrací. V takovém případě je určení příslušného prokurátora vnitroresortní záležitostí prokuratury, v níž se postupuje podle interních předpisů.

Úryvok z textu:
K stížnosti okresního prokurátora v Pelhřimově krajský soud v Českých Budějovicích zrušil usnesení okresního soudu v Pelhřimově z 31. 1. 1988 sp. zn. 1 T 48/88 a podle § 149 odst. 1 písm. a) tr. ř. znovu rozhodl tak, že podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. se trestní věc obžalované V. J. vrací prokurátorovi k došetření. Z odůvodnění: Citovaným usnesením okresního soudu v Pelhřimově bylo v trestní věci obviněné V. J. rozhodnuto tak, že se tato trestní věc podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. v
Právna veta: Súd nemôže žiadnym spôsobom zasahovať do práva prokurátora ako verejného žalobcu* Nemôže postupom podľa § 188 ods* 1 písm. f) Tr. por. nútiť prokurátora, aby podal obžalobu na ďalšie osoby.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom SSR Najvyšší súd SSR vyslovil, že právoplatným uznesením Okresného súdu v Žiline z 8. 6. 1988 sp. zn. 3 T 362/88 bol porušený zákon v ustanovení § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por. v prospech obvinených. Napadnuté uznesenie zrušil a Okresnému súdu v Žiline prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia : Okresný prokurátor pre Prahu-západ podal 2. marca 1988 na Okresnom súde Praha-západ
MENU