Nájdené rozsudky pre výraz: obžaloba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 396

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3318 dokumentov
2816 dokumentov
7928 dokumentov
59 dokumentov
229 dokumentov
149 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: neodkladný a neopakovateľný úkonpovinná obhajoba
R 25/1990
Právna veta: I. K vykládu podmínek neodkladného úkonu ve smyslu ustanovení § 165 odst. 4 tr. ř. II. Koná-li se výslech obviněného, který není neodkladným úkonem, v době, kdy obviněný dosud nemá obhájce, ačkoli jde o případ nutné obhajoby, nemůže obviněný svým prohlášením, že souhlasí s výslechem bez účasti obhájce, zhojit vadu takto provedeného důkazu. Takový výslech je absolutně neúčinným důkazem a nelze jej v trestním řízení jako důkaz použít. III. Provádění výslechu obviněného za záměrně vytvořených okolností výrazně nepříznivě ovlivňujících jeho psychický stav, jako je např. výslech bezprostředně ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl podle § 256 tr. ř. odvolání krajského prokurátora v Ostravě proti rozsudku krajského soudu v Ostravě z 8. 11. 1989 sp. zn. 2 T 26/88. Z odůvodnění: Rozsudkem krajského soudu v Ostravě z 8. 11. 1988 sp. zn. 2 T 26/88 byl obžalovaný R. K. zproštěn obžaloby podle § 226 písm. c) tr. ř. pro trestný čin vraždy podle § 219 tr. zák., jehož se měl dopustit tím, že 9. 5. 1986 v době mezi 06.00 hod. až 06.30 hod. v prostoru dílny údržby provozu TPD a KORDY n. p. Železárny a drá
Právna veta: Machinace s účetními doklady, kterými pachatel trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. průběžně zakrývá opakované přivlastňování svěřených finančních prostředků, jsou součástí jednání naplňujícího znaky tohoto trestného činu a nelze je posoudit jako trestný čin poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 136 odst. 1 písm. b) tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Děčíně z 12. 7. 1988 sp. zn. 6 T 173/88 a okresnímu prokurátorovi v Děčíně přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Děčíně z 12. července 1988 sp. zn. 6 T 173/88 byla obviněná Z. H. uznána vinnou trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. Za to byla podle § 132 odst.
Právna veta: Škody vzniklé opakovaným jednáním naplňujícím stejnou skutkovou podstatu při pokračování v trestném činu se z hlediska náhrady škody považují za samostatné nároky. Podmínky promlčení je proto třeba posuzovat samostatně u toho kterého nároku.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek krajského soudu v Českých Budějovicích z 25. 8. 1989 sp. zn. 4 To 709/88 ve výroku o náhradě škody. Poškozený městský národní výbor v Milevsku byl odkázán podle § 265 tr. ř. se zřetelem k § 271 odst. 2 tr. ř. s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem byl k odvolání obviněné^R. Z. a okresního prokurátora v Písku podle § 258 odst. 1 písm.
Kľúčové slová: neprípustnosť trestného stíhania
R 23/1990
Právna veta: Po pokračovaní v trestnom stíhaní v zmysle § 11 ods. 2 Tr. por. nesmie byť i v prípade vyslovenia viny obvinenému uložený trest, t.j. obvinený sa nemôže dostať do nevýhodnejšej situácie (z hľadiska uloženia trestu), než v akej bol pri zastavení trestného stíhania z dôvodov § 11 ods. 1 písm. a) Tr. por., a to podľa trestnoprávnych predpisov. Toto ustanovenie však nebráni, pokiaľ nie sú zákonné prekážky, tomu, aby vec bola postúpená na prejednanie príslušnému orgánu ako priestupok. Ak sa po vyhlásení obvineného podľa § 11 ods. 2 Tr. por. v trestnom stíhaní pokračuje, možno ho zastaviť z in ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zamietol sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR proti uzneseniu mestského prokurátora v Bratislave z 13. 3. 1989 sp. zn. Kpt 246/89. Z odôvodnenia: Obvodný prokurátor Bratislava I uznesením z 23. februára 1989 sp. zn. 1 Pv 663/89 postúpil podlá § 171 ods. 1 Tr. por. trestnú vec obvineného Ing. J. B. Obvodnému národnému výboru Bratislava I. na prejednanie ako priestupok podlá § 19 zákona č. 60/1961 Zb. Trestnej činnosti pôvodne posudzovanej ako tr
Kľúčové slová: ťažká ujma na zdravízmrzačenie
R 45/1990
Právna veta: I. Technické normy (státní, oborové a podnikové), které jsou vydávány na základě zákona č. 96/1964 Sb., o technické normalizaci, zavazují pouze organizace, které jsou povinné při výrobě nebo jiné činnosti podle nich postupovat, a jejich pracovníky, pokud plní úkoly organizace a jsou s normami seznámeni (§ 3 odst. 1, 2 cit zák.). Porušení těchto norem jinými osobami nelze proto posuzovat jako porušení důležité povinnosti podle §224 odst. 2 tr. zák. > II. Jestliže byla poškozenému úrazem oddělena od těla část ruky, avšak včasným lékařským zákrokem byla tato část replantována a poškozený je sc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Praze z 24. 11. 1988 sp. zn. 7 To 537/88 a rozsudek okresního soudu v Příbrami z 5.10.1988 sp. zn. 3 T 131/88. Okresnímu soudu v Příbrami přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Příbrami z 5. 10. 1988 sp. zn. 3 T 131/88 byl obviněný J. K. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, 2 t
Právna veta: Sama skutočnosť, že sa obvinený nedostavil na hlavné pojednávanie, hoci bol riadne predvolaný, dostatočne neodôvodňuje obavu, že sa skrýva, aby sa vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu tak, ako to má na mysli § 67 písm. a) Tr* por* Prítomnosť obvineného na hlavnom pojednávaní treba predovšetkým zabezpečiť prostriedkami predpokladanými v ustanovení § 90 Tr. por.

Úryvok z textu:
Uznesením Mestského súdu v Bratislave z 19. januára 1988 sp. zn. 1 T 11/87 boli podlá § 68 Tr. por. obžalovaní Š. Č. a J, Č. vzatí do väzby z dôvodov uvedených v § 67 písm. a) Tr. por. Najvyšší súd SSR na základe sťažností, ktoré podali obžalovaní Š a J. Č., zrušil uvedené uznesenie mestského súdu a prepustil ich z väzby na slobodu. Z odôvodnenia: Mestský súd videl dôvody väzby uvedené v § 67 písm. a) Tr. pot . v tom, že sa obžalovaní nedostavili na hlavné pojednávanie 18. 1. 1988, hoci b
Právna veta: Veliteľ, ktorý v zmysle § 294 ods. 1 Tr. zák. vydal rozhodnutie o disciplinárnom treste, môže na základe protestu prokurátora svoje rozhodnutie sám zrušiť. V prípade takéhoto postupu veliteľa predchádzajúce disciplinárne vybavenie činu už nie je prekážkou trestného stíhania uvedenou v § 11 ods. 1 písm. h) Tr. por. Len ak tento veliteľ protestu prokurátora úplne nevyhovie, musí ho predložiť nadriadenému veliteľovi na rozhodnutie.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor ČSSR, Najvyšší súd ČSSR zrušil uznesenie vojenského obvodového súdu v časti, v ktorej bolo trestné stíhanie obvineného voj. M. M. zastavené, vyslovil porušenie zákona v § 2 ods. 5, 6 Tr. por. a § 188 ods. 1 písm. d) Tr. por. a vojenskému obvodovému súdu prikázal vec znovu prerokovať a rozhodnúť. Z odôvodnenia: Vojenský obvodový prokurátor podal u vojenského obvodového súdu obžalobu na voj. M. M. pre trestný čin uráž
Právna veta: I. Stabilizační půjčka na družstevní bytovou výstavbu poskytnutá pracovníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb podle § 10 odst. 6 vyhl. č. 155/1975 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, je svou podstatou jednou z forem nenávratné finanční pomoci ve smyslu § 16 písm. d) vyhl. č. 1/1982 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě. II. Ze zásady „iura novit curia“ vyplývá nejen skutečnost, že se soud s obsahem právních norem uveřejněných nebo registrovaných ve Sbírce zákonů neseznamuje v důkazním řízení, ale také skutečnost, že není povinen pro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSSR ke stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSSR, zrušil zprošťující výrok rozsudku Nejvyššího soudu ČSR z 14. 6. 1988 sp. zn. 6 To 14/88 ohledné obviněného M. J. a věc vrátil prokurátorovi k došetření. Z odůvodnění: Rozsudkem krajského soudu v Brně ze dne 24. března 1988 sp. zn. 1 T 3/88 byl obviněný RSDr. B. J., CSc., uznán mj. vinným, že počátkem května 1983 ve Veselí nad Moravou a Hodoníně jako ředitel n. p. Železárny Veselí nad Moravou rozhodl
Právna veta: K rozlíšeniu prípravy a pokusu trestného činu vraždy podľa § 7 ods. 1, § 8 ods. 1, § 219 Tr. zák.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Rozsudkom vyššieho vojenského súdu bol obžalovaný B. uznaný za vinného z pokusu trestného činu vraždy podľa § 8 ods. 1, § 219 Tr. zák., pretože dňa 20. 3. 1983 okolo 02,00 hod. v H. B., v byte občana S. v podnapitom stave a v nadmernom afekte zlosti pre neveru manželky mieril nabitou odistenou pištoľou vzor 52 ráže 7,62 mm na S. s úmyslom ho zastreliť; to sa mu však nepodarilo, pretože S. sa na neho v sebaobrane vrhol a snažil sa mu zbraň vziať; v nasledujúcom zápase obžalovaný v
Právna veta: Nejde o porušení důležité povinnosti ve smyslu § 130 odst. 1 tr. zák., jestliže řidič motorového vozidla, jedoucí na přímém úseku silnice přiměřenou rychlostí, chce vozidlo zastavit a v důsledku řidičské nezkušenosti na mokré vozovce prudce zabrzdí, uvede je tím do smyku a způsobí na něm větší škodu.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR ve prospěch odsouzeného R. M., Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocný rozsudek okresního soudu v České Lípě ze dne 24. září 1985 sp. zn. 3 T 758/85 a podle § 226 písm. b) tr. ř. obviněného R. M. zprostil obžaloby pro trestný čin porušování povinnosti v provozu socialistické organizace podle § 130 odst. 1 tr. zák., jehož se měl dopustit tím, že dne 24. 6. 1985 kolem 7.45 hod. řídil svěřený nákladní automobil Š 706 SPZ LI 94-93, p
MENU