Nájdené rozsudky pre výraz: obžalobný návrh

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

239 dokumentov
63 dokumentov
1078 dokumentov
1 dokument
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Jednota skutku
Kľúčové slová: podklad na rozhodnutieobžalobný skutokobžalobný návrh
R 8/1984
Právna veta: Je-li pachatel stíhán obžalobou proto, že jako řidič motorového vozidla při dopravní nehodě způsobil jinému z nedbalosti újmu na zdraví a potom této osobě neposkytl potřebnou pomoc, jde o dva samostatná skutky. O každém z těchto skutků je nutno rozhodnout samostatným výrokem (§ 220 odst. 1 tr. ř.).

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR doplnil pravomocný rozsudek okresního soudu v Karlových Varech ze dne 31. srpna 1982 sp. zn. 7 T 146/82 tak, že obviněného P. H. zprostil podle § 226 písm. b] tr. ř. obžaloby pro trestný čin neposkytnutí pomoci podle § 208 tr. zák., který měl spáchat tak, že dne 15. 5. 1982 v Karlových Varech po dopravní nehodě, při níž smrtelně zranil chodce P. D., z místa nehody odjel, aniž zraněnému poskytl potřebnou pom
Meritum Podstata skutku
R 64/1973
Právna veta: Obžalovacia zásada uvedená v ustanovení § 220 ods.l Tr. por., podľa ktorého súd môže rozhodnúť len o skutku, ktorý je uvedený v obžalobnom návrhu, neznamená, že medzi skutkom, ktorý je uvedený v obžalobnom návrhu a skutkom, uvedeným vo výroku rozsudku, musí byť úplná zhoda. Niektoré skutočnosti môžu odpadnúť a iné naopak pribudnúť, nesmie sa zmeniť len podstata skutku. Podstata skutku je určovaná účasťou obžalovaného na určitej udalosti popísanej v obžalobnom návrhu, z ktorej vzišiel následok porušujúci alebo ohrozujúci spoločenské záujmy chránené trestným zákonom. Totožnosť skutku bude zachov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Obžalobou krajského prokurátora v Bratislave bol obž. J. F. stíhaný pre spolupáchateľstvo na trestnom čine rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 9 ods. 2, § 132 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b), ods. 4 Tr. zák. preto, že ako pracovník oddelenia štátnych financií ONV v N. poverený kontrolou liehovarov spolu s J. M., vedúcim liehovaru n. p. Slovlik v T., neuvádzali do mesačných výrobných výkazov všetok vypálený lieh a poplatky ako aj obratovú daň v sume 442 712,41 Kčs za nezúčto
R 48/1988
Právna veta: Pri zisťovaní, či je príslušný na prerokovanie veci, musí sa súd zaoberať aj tými čiastkovými útokmi pokračovacieho trestného činu, ktoré nie sú uvedené v obžalobe, ale ktorými by sa musel zaoberať na hlavnom pojednávaní (§ 220 ods. 1 Tr. por.). Ak vzhľadom na výsledky dokazovania vykonaného v prípravnom konaní je otázka príslušnosti sporná, súd môže postúpiť vec podľa § 188 ods. 1 písm. a) Tr. por. až po vyriešení tejto spornej otázky, napr. postupom podľa § 185 ods. 2 Tr. por., prípadne podľa § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por., t. j. len vtedy, keď je spoľahlivo zistené, že nie je príslušný.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd ČSSR prerokoval spor o príslušnosť medzi Okresným súdom v Žiline a Okresným súdom v Tábore a rozhodol, že na rokovanie a rozhodnutie veci je príslušný Okresný súd v Tábore. Z odôvodnenia: Okresná prokurátorka v Tábore podala na obvineného V. K. a ďalších tridsaťjeden obvinených obžalobu pre trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. a) Tr. zák., ktorého sa mali dopustiť tým, že počas základnej vojenskej služby v rozličných obdobiach rok
Kľúčové slová: postúpenie veci podľa § 341 Tr. por.príslušnosť súdu
R 42/1989
Právna veta: Ak okresný súd, ktorému bola podľa § 295 Tr. por. postúpená trestná vec niekoľkých mladistvých, uzná svoju príslušnosť a vec jedného z mladistvých potom vylúči podľa § 23 ods. 1 Tr. por. na samostatné prejednanie a rozhodnutie, nemôže už ohľadne tejto veci vysloviť svoju nepríslušnosť; podľa § 23 ods. 2 Tr. por. sa totiž príslušnosť okresného súdu, ktorý vec vylúčil, nemení. Ak ale súd po vylúčení veci zistí, že sú u mladistvého splnené podmienky uvedené v § 295 Tr. por., môže vec postúpiť podľa tohto ustanovenia.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd ČSSR prejednal spor o príslušnosť medzi Okresným súdom vo Vranove nad Topľou a Okresným súdom v Žďári nad Sázavou a rozhodol, že na prerokovanie a rozhodnutie veci je príslušný Okresný súd vo Vranove nad Topľou. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Žďári nad Sázavou podal obžalobu na mladistvého K. T. pre trestný čin znásilnenia podľa § 241 ods. 1 Tr. zák. a trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže podľa § 217 písm. b) Tr. zák. a na mladistvých R. T. a I. B. pre pomoc k tr
Právna veta: I. Prednosta oddelenia fakultnej nemocnice nevykonáva právomoc verejného činiteľa, ak používa podriadených pracovníkov v pracovnom čase na súkromné práce pri výstavbe rodinného domu. II. K otázke totožnosti skutku. Ak je páchateľ stíhaný obžalobou preto, že používal podriadených pracovníkov v pracovnom čase pri stavbe rodinného domu, totožnosť skutku sa nemení, ak sa zistí, že používal takýchto pracovníkov pre svoj prospech aj pri iných prácach.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Mestského súdu v Košiciach z 19. novembra 1979 sp. zn. 7 T 586/79 v spojení s uznesením Krajského súdu v Košiciach z 31. januára 1980 sp. zn. 9 To 29/80 a Mestskému súdu v Košiciach prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Mestský prokurátor v Košiciach podal na Mestskom súde v Košiciach obžalobu na MUDr. T. H. pre trestný čin rozkrádania majetku v socialisti
R 26/1974
Právna veta: Zneužitím postavenia verejného činiteľa podľa ustanovenia § 132 ods. 3 písm. a) Tr. zák. je, ak páchateľ využije na rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve možnosť alebo príležitosť, ktorú mu dáva jeho postavenie verejného činiteľa a ktorú by ináč nemal.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR zrušil na základe sťažnosti krajského prokurátora v Banskej Bystrici uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 20. júna 1973 sp. zn. 2 T 18/73 a tomuto súdu uložil, aby o veci znovu konal a rozhodol. Z odôvodnenia: Krajský prokurátor podal obžalobu na obvineného S. P. pre trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods.l písm. a), ods. 3 písm. a) Tr. zák. a trestný čin nedovoleného ozbrojovania podľa § 185 ods. 1 písm. b) Tr. zák. Podľa obž
R 34/1974
Právna veta: Za „majetkovú škodu spôsobenú trestným činom“ v zmysle § 43 ods. 1 Tr. por. treba považovať takú majetkovú škodu, ktorej vznik je v príčinnej súvislosti so skutkom uvedeným v ob- žalobnom návrhu. Na právnom posúdení tohto skutku nezáleží. Nezáleží preto ani na tom, či každá zložka skutku, pre ktorý je páchateľ stíhaný, sa prejaví v jeho právnom posúdení.

Úryvok z textu:
Právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Trnave z 9. februára 1972 sp. zn. 3 Ts 48/72 bol obvinený P. G. uznaný za vinného z trestného činu opilstva podľa § 201 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 22. augusta 1971 pod vplyvom alkoholu viedol požičané osobné motorové vozidlo zn. Skoda MB 1000 ŠPZ BL 92-63 patriace Ing. I. W. po štátnej ceste Rado- šiná — Topoľčany tak neopatrne, že v miernej ľavotočivej zákrute vybehol z cesty, narazil do železného zábradlia a poškodil uvedené motorové vozidlo.
Meritum Špekulácia
R 39/1988
Právna veta: I. K zisťovaniu výšky zisku pri trestnom čine špekulácie podľa § 117 Tr. zák. spáchaného neoprávneným obchodovaním s koňmi. Do nákladov na zadováženie a prechovávanie koní určených na špekulačný odpredaj možno popri nákladoch vynaložených na kúpnu cenu koní započítať aj náklady spojené s ich chovom a kŕmením, vrátane hodnoty účelne vynaloženej práce, pokiaľ sa tieto náklady páchateľovi nevrátili napr. tým, že kone používal pri prácach na vlastných pozemkoch, resp. brigádnických prácach pre iné osoby alebo organizácie za odmenu a pod. Pri určovaní výšky zisku zo špekulačného odpredaja ko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvineného, zrušil uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 25. 9. 1985 sp. zn. 4 To 175/85 a rozsudok Okresného súdu v Starej Ľubovni z 30. 5. 1985 sp. zn. 2 T 91/84 a okresnému súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Starej Ľubovni z 30. mája 1985 sp. zn. 2 T 91/84 bol obvinený J. Ch. uznaný za vinného z trestn
Právna veta: V prípade podania novej obžaloby po predchádzajúcom zrušení rozsudku súdu prvého stupňa odvolacím súdom a vrátení veci prokurátorovi na došetrenie (§ 260 Tr. por.) treba vykonať hlavné pojednávanie znovu, a to aj vtedy, keď nedošlo oproti pôvodnému hlavnému pojednávaniu k zmene v zložení senátu. V takomto prípade neprichádza do úvahy postup podľa § 219 ods. 2 prvá veta Tr. por.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici z 8. októbra 1981 sp. zn. 2 T 24/81 bol obvinený J. B. oslobodený podľa § 226 písm. c) Tr. por. spod obžaloby pre trestný čin vraždy podľa § 219 Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, že 21. novembra 1979 asi o 16,00 hod. v Bešeňovej vo svojom dome č. 19 rukou zadusil dieťa ženského pohlavia, ktoré porodila jeho družka Ľ. Č. Na základe odvolania krajského prokurátora Najvyšší súd SSR zrušil uvedený rozsudok súdu prvého stupňa pre neúplné zistenie skutočné
R 21/1977
Právna veta: Škoda na majetku v socialistickom vlastníctve v zmysle § 127 ods. 3 Tr. zák. nevzniká už púhym faktom, že bol neoprávnene vytvorený finančný fond alebo že sa neoprávnene naložilo s finančným fondom alebo s hmotnými prostriedkami spôsobom uvedeným v ustanovení § 127 ods. 1 Tr. zák. Ak za vynaložený finančný fond socialistickej organizácie, z ktorej prostriedkov bol fond neoprávnene vytvorený, boli získané v prospech tej istej socialistickej organizácie zodpovedajúce protihodnoty (materiál, práce, služby a pod.), škoda v zmysle § 127 ods. 3 Tr. zák. nevzniká. Škoda v zmysle tohto zákonného ustan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave uznal rozsudkom z 3. 2. 1976 sp. zn. 1 T 27/74 obvinenú E. S. za vinnú okrem iného zo spolupáchateľstva na trestnom čine porušovania povinnosti pri nakladaní s finančnými a hmotnými prostriedkami podľa § 9 ods. 2, § 127 ods. 1, 3 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že ako vedúca PaM Komunálnych služieb mesta Senec spolu s inými osobami v októbri a decembri 1971 pomocou fingovaných výplatných listín na odmeny brigádnikom a pracovníkom podniku získala 12 712 Kčs a 16 269 Kč
MENU