Nájdené rozsudky pre výraz: ochrana majetku v socialistickom vlastníctve

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak organizácia požaduje od pracovníka náhradu škody z dôvodu zodpovednosti za stratu zverených predmetov podľa ustanovenia § 178 Zák. práce a ak sa v konaní zistí, že nedošlo k zvereniu predmetov na písomné potvrdenie, je súd povinný ešte skúmať, či pracovník zodpovedá za škodu podľa všeobecnej úpravy zodpovednosti v zmysle ustanovenia § 172 Zák. práce.

Úryvok z textu:
Žalujúca organizácia sa domáhala na žalovanom zaplatenie sumy 8647 Kčs. V priebehu sporu upravila svoj žalobný návrh tak, že žiadala, aby bol žalovaný zaviazaný zaplatiť jej sumu 6874 Kčs. Svoj nárok odôvodňovala tým, že žalovaný ako vedúci autoservisnej služby prevzal pracovné nástroje [2 skúšač- ky, 1 striekaciu pištoľ, 1 hydraulický zdvihák, 1 nabíjačku, 1 technické stopky, 1 tlakomer a 1 merač ), pri inventúrach 19. 9. a 17. 10. 1977 žalovanému uvedené veci v servise chýbali, a preto v zmysl
R 7/1971
Právna veta: I. Znak „škoda neprevyšujúca 1500 Kčs“ je zákonným znakom prečinu podľa § 3 zákona č. 150/1969 Zb. V prípade, že páchateľ spôsobil na cudzom majetku škodu vyššiu ako 1500 Kčs, nemôže ísť o prečin, a to bez ohľadu na to, či škodu spôsobil len jedným útokom alebo viacerými útokmi pri pokračujúcom čine. Ak páchateľ jedným útokom (napr. krádežou) spôsobil škodu vyššiu ako 1500 Kčs na majetku či v socialistickom alebo v osobnom vlastníctve, alebo ak takúto škodu spôsobil pokračujúcim činom spáchaným rôznymi formami, uvedenými v § 3 ods. 1 Zákona o prečinoch, treba skutok posúdiť podľa všetkých usta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Najvyšší súd pri preskúmaní súdnych rozhodnutí o prečinoch podľa § 3 ods. 1 Zákona o prečinoch zistil viaceré rozpaky a pochybnosti nižších súdov pri posudzovaní pokračujúcich činov, keď jednotlivými útokmi, spáchanými v rámci pokračujúceho činu, bola spôsobená škoda nižšia ako 1500 Kčs, ale v súhrne bola pokračujúcim činom spôsobená škoda vyššia ako 1500 Kčs. Tieto rozpaky sa prejavujú najmä v prípadoch, keď jednotlivé útoky, ktoré tvoria súčasť pokračujúceho činu, boli vykona
R 70/1972
Právna veta: Predmetom dohody o hmotnej zodpovednosti (§ 176 ods. 1 Zák. práce) môžu byť len hodnoty určené k obehu, s ktorými má zodpovedný pracovník možnosť nakladať po celý čas, pokiaľ mu je predmet zverený.

Úryvok z textu:
Žalujúca socialistická organizácia sa žalobou z 23. 6. 1967 domáhala náhrady škody v sume 1395 Kčs s odôvodnením, že žalovaný zodpovedá podľa ustanovení § 4 a § 8 zákona č. 71/1958 Zb. za rozdiel v drobných a krátkodobých predmetoch (DKP) zistený pri inventarizácii k 18. 9. 1965. Ďalšou žalobou uplatnil žalobca nárok na náhradu obdobnej škody v sume 1515,50 Kčs za inventarizačné obdobia k 23. 9. 1966 a k 29. 11. 1966. Konanie o obdivoch žalobách bolo spojené na spoločné konanie. Okresný súd v
Kľúčové slová: svojmocné odlúčenierozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve
R 5/1990
Právna veta: Vážné mienený úmysel presťahovať sa do primeraného bytu v obci preloženia nie je podmienkou, na ktorú by bol viazaný nárok na odlučné podľa vyhlášky č. 33/1984 Zb. zák. Federálneho ministerstva práce a so- ciálnych vecí (v znení neskorších predpisov). Preto konanie obvineného, ktorý poberal odlučné až do dňa, v ktorom odmietol prijať primeraný byt v obci preloženia, nenapĺňa skutkovú podstatu trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c) Tr. zák.

Úryvok z textu:
Vojenský senát Najvyššieho súdu ČSSR zamietol podľa § 256 Tr. por. odvolanie vyššieho vojenského prokurátora proti rozsudku vyššieho vojenského súdu zo dňa 18. 8. 1988 sp. zn. T 2/88. Z odóvodnenia: Rozsudkom vyššieho vojenského súdu bol obvinený plk. J. K. uznaný vinným z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a) Tr. zák., z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c) Tr. zák. a z prečinu proti pracovn
R 25/1973
Právna veta: I. Ak páchateľ použije násilie síce proti viacerým osobám, ale s úmyslom zmocniť sa len jednej cudzej veci, spácha len jeden a nie viaceré trestné činy lúpeže podľa § 234 Tr. zák. II. K výkladu podmienok uloženia trestu smrti podľa § 29 ods. 1 Tr. zák.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd ČSSR preskúmal podľa § 316 ods. 2 Tr. por. zákonnosť rozsudku Krajského súdu v B. z 24. apríla 1972 sp. zn. 1 T 13/72 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky z 20. 7. 1972 sp. zn. 1 To 38/72, ako aj zákonnosť konania, ktoré im predchádzalo a zistil, že uvedenými rozhodnutiami nedošlo k takému porušeniu zákona, ktoré by mohlo mať vplyv na uloženie trestu smrti obvineným A. S. a S. B. Z odôvodnenia: Rozsudkom Krajského súdu v B. z 24. apríla 19
MENU