Nájdené rozsudky pre výraz: odštepný závod

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

199 dokumentov
85 dokumentov
825 dokumentov
2 dokumenty
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: osoby oprávnené uložiť kárne opatrenieodštepný závodkárne opatrenie
R 44/1983
Právna veta: Riaditeľ odštepného závodu môže ukladať kárne opatrenia len na základe splnomocnenia, ktoré mu dal riaditeľ socialistickej organizácie, a toto splnomocnenie nemôže prenášať na ďalších vedúcich pracovníkov odštepného závodu.

Úryvok z textu:
Vedúci referent oddelenia obrany odštepného závodu 10 n. p. ZŤS v D. uložil navrhovateľke rozhodnutím z 21. 9. 1979 kárne opatrenie (zníženie prémií o 50 % na dobu 3 mesiacov) podľa ustanovenia § 77 písm. c/ Zák. práce, a to pre porušenie pracovnej disciplíny, ktorého sa dopustila 19. 9. 1979 odoprením plnenia úloh vyplývajúcich z pracovnej náplne a hrubým urážaním vedúceho oddelenia. Na návrh navrhovateľky preskúmala toto rozhodnutie príslušná rozhodcovská komisia a potvrdila ho s odôvodnení
Kľúčové slová: pracovné voľnoprekážky v práci
R 6/1986
Právna veta: Odmítne-li organizace poskytnout pracovní volno pracovníkovi s poukazem na to, že pracovník má vskutku možnost uskutečnit návštěvu zdravotnického zařízení jindy než v pracovní době, nejde z její strany o pokyn učiněný v rozporu s právními předpisy. Odmítne-li však organizace bezdůvodně poskytnout pracovní volno k vyšetření nebo ošetření pracovníka ve zdravotnickém zařízení (§ 128 zák. práce) a nařídí-li výkon práce, jde tu o pokyn, který je v rozporu s právními předpisy (§ 80 odst. 1 zák. práce); pracovníku tu nemůže být za nepřítomnost v práci, jež je nutná k vyšetření nebo ošetření ve zdr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím ředitele odštěpného závodu organizace P. v B. bylo navrhovatelce uložpno kárné opatření odnětí prémií po dobu 2 měsíců podle ustanovení § 77 písm. c) zák. práce. Důvodem kárného postihu byla skutečnost, že navrhovatelka 5. 7. 1983 v rozporu s rozhodnutím své nadřízené odešla z pracoviště na lékařské vyšetření. Navrhovatelka se domáhala zrušení tohoto kárného opatření s odůvodněním, že v rámci pravidelné péče o těhotné ženy byla předvolána k lékařské prohlídce na 5. 7. 1983, o čemž
Kľúčové slová: pracovné voľnoprekážky v práci
R 6/1986
Právna veta: Odmítne-li organizace poskytnout pracovní volno pracovníkovi s poukazem na to, že pracovník má vskutku možnost uskutečnit návštěvu zdravotnického zařízení jindy než v pracovní době, nejde z její strany o pokyn učiněný v rozporu s právními předpisy. Odmítne-li však organizace bezdůvodně poskytnout pracovní volno k vyšetření nebo ošetření pracovníka ve zdravotnickém zařízení (§ 128 zák. práce) a nařídí-li výkon práce, jde tu o pokyn, který je v rozporu s právními předpisy (§ 80 odst. 1 zák. práce); pracovníku tu nemůže být za nepřítomnost v práci, jež je nutná k vyšetření nebo ošetření ve zdr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím ředitele odštěpného závodu organizace P. v B. bylo navrhovatelce uložpno kárné opatření odnětí prémií po dobu 2 měsíců podle ustanovení § 77 písm. c) zák. práce. Důvodem kárného postihu byla skutečnost, že navrhovatelka 5. 7. 1983 v rozporu s rozhodnutím své nadřízené odešla z pracoviště na lékařské vyšetření. Navrhovatelka se domáhala zrušení tohoto kárného opatření s odůvodněním, že v rámci pravidelné péče o těhotné ženy byla předvolána k lékařské prohlídce na 5. 7. 1983, o čemž
R 22/1982
Právna veta: K výkladu některých ustanovení týkajících se způsobilosti socialistických organizací být účastníkem občanského soudního řízení a ustanovení souvisících.

Úryvok z textu:
V soudní praxi se opakovaně zjišťuje, že soudy nevěnují pozornost zkoumání způsobilosti být účastníkem občanského soudního řízení, z jména jde-li o organizace; zpravidla se spokojí s označením, které je uvedeno v návrhu, a ani se nepozastavují nad tím, jestliže se bez zdůvodnění toto označení v průběhu řízení mění. Jednou z příčin toho jsou nejasnosti při výkladu a používání příslušných ustanovení právního řádu, přestože některé sporné otázky byly vyloženy již v zobecňujících materiálech bývaléh
Kľúčové slová: znalecký posudok znalcaznalecké dokazovaniedokazovanie v trestnom konaní
R 3/1989
Právna veta: Posudek ústavu podle § 110 odst, 1 tr. r. se podává písemně a jako důkaz se vždy provádí přečtením, ke kterému není třeba souhlasu stran (§ 110 odst. 2, § 212 tr. ř.). Teprve ukáže-li se to potřebné, lze dále vyslechnout jako znalce ústavem v posudku označenou osobu, která posudek vypracovala, popř. dvě takové osoby, jde-li o případ uvedený v § 105 odst. 2 tr. ř. Jestliže taková osoba nebo osoby nejsou zapsány v seznamu znalců, je podmínkou jejich výslechu jako znalců, aby složily znalecký slib.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl podle § 256 tr. ř. odvolání obžalovaného B. K. proti rozsudku krajského soudu v Ostravě ze 16. 6. Í987 sp. zn. 2 T 35/86. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem byl obžalovaný B. K. uznán vinným vedle jiných trestných činů také trestným Činem obecného ohrožení podle § 179 odst. 1. odst. 2 písni c) tr. zák. Podle skutkových zjištění soudu prvého stupně spočívala tato trestná činnost v tom, že dne 31. 12. 1985 kolem 21.00 hod. v mcsíě Albrechticích, část Hynčice, okr. Brunt
Meritum Náhrada škody
R 32/1974
Právna veta: Jednoroční lhůta k uplatnění nároku na náhradu škody podle ustanovení § 263 odst. 3 zák. práce nezačne běžet dnem, kdy byla organizaci příslušným státním orgánem uložena pokuta za zaviněné porušení povinností jejího pracovníka, nýbrž teprve dnem, kdy organizace pokutu uhradila.

Úryvok z textu:
Žalující organizace se domáhala proti žalovanému náhrady škody v částce 7200 Kčs s přísl. Škoda mu vznikla tím, že rozhodnutím ONV v B. z 27. 5. 1969 byla uložena jejímu odštěpnému závodu č. 14 pokuta v částce 50 000 Kčs za porušení předpisů o vodním hospodářství. Uvedené rozhodnutí bylo rozhodnutím Severomoravského KNV potvrzeno. Dne 30. 7.1969 žalující organizace uloženou pokutu zaplatila. Poněvadž má za to, že škodu zavinil žalovaný tím, že neučinil opatření, aby nedošlo ke znečištění vod, po
R 3/1982
Právna veta: Vedúci kontrolného a inventarizačného oddelenia závodu nie je verejným činiteľom v zmysle § 89 ods. 3 Tr. zák.

Úryvok z textu:
V spore o príslušnosť medzi Okresným súdom v Považskej Bystrici a Krajským súdom v Banskej Bystrici rozhodol Najvyšší súd SSR, že príslušný je Okresný súd v Považskej Bystrici. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Považskej Bystrici podal 24. 6. 1980 obžalobu č. Pv 398/80 na Okresnom súde v Považskej Bystrici okrem iných proti F. T. pre spolupáchateľstvo pokračujúceho trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podie § 9 ods. 2, § 132 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. c) Tr. z
Kľúčové slová: chyby znaleckého posudkupribratie znaleckej organizácieznalecký posudok
R 11/1987
Právna veta: I. Jestliže je třeba podle § 109 věta druhá tr. ř. přibrat nového znalce, musí nový znalec podat nový znalecký posudek, v němž se ovšem musí vyrovnat i s předchozím znaleckým posudkem. II. Jestliže byly podány dva znalecké posudky k téže otázce, soud v hlavním líčení je povinen provést důkaz oběma posudky, vyslechnout zpracovatele obou posudků a při hodnocení důkazů a zjišťování skutečného stavu věci se s oběma posudky vypořádat tak, aby bylo zřejmé, který z posudků bere za základ svého rozhodnutí a z jakých důvodů. III. Skutečnost, že dva dosud podané znalecké posudky obsahují různé záv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti krajského prokurátora Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Ostí nad Labem ze dne 31. ledna 1986 sp. zn. 1 T 45/85 a tomuto soudu přikázal, aby věc v rozsahu zrušení znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Napadeným usnesením krajský soud podle § 188 odst. 1 písm. f] tr. ř. vrátil prokurátorovi k došetření trestní věc obviněného R. Z. stíhaného pro trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. b], odst. 4 tr
R 23/1982
Právna veta: Prenechanie poradia na zakúpenie osobného motorového vozidla za peňažnú odmenu nenaplňuje znaky trestného činu prijímania úplatku podľa § 160 Tr. zák. O tento trestný čin by však mohlo ísť vtedy, keby osoba obstarávajúca veci všeobecného záujmu, ktorou je aj predaj motorových vozidiel, za úplatu uprednostnila zákazníka pri kúpe motorového vozidla (porov. č. 17/1978 Zb. rozh. tr.). Ak tzv. prenechanie poradia spočíva v tom, že páchateľ si zaistí poradie, zakúpi motorové vozidlo na svoje meno a ihneď ho so ziskom prevedie na inú osobu, naplňuje znaky trestného činu špekulácie podľa § 117 Tr. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Okresného súdu v Lučenci zo 16. októbra 1980 sp. zn. 2 T 233/ 80 i uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 12. novembra 1980 sp. zn. 5 To 604/80 v časti týkajúcej sa obvinených L. R., M. B. a A. B. a okresnému prokurátorovi v Lučenci prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol. Zodôvodnenia: Okresný prokurátor v Lučenci podal na Okresnom súde v Lučenci
R 1/1978
Právna veta: I. Uzavírání smluv na úseku zahraničního obchodu je o b- staráváním věci obecného zájmu ve smyslu § 160 odst. 1 tr. zák. Obstaráváním věci obecného zájmu je nejen rozhodování, ale i jiná činnost, která s plněním úkolů týkajících se věci obecného zájmu přímo souvisí, např. příprava podkladů pro rozhodnutí, v daném případě pro uzavření smlouvy apod. Souvislost mezi přijímáním úplatku a obstaráváním věci obecného zájmu tu bude tehdy, jestliže úplatek má vztah k činnosti, která spadá pod obstarávání věci obecného zájmu. II. Přísnějším trestem ve smyslu § 259 odst. 4 tr. ř. je takový trest, k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSSR v neprospěch obviněného E. D. Nejvyšší soud ČSSR zrušil rozsudek krajského soudu V Bratislavě z 13. srpna 1976 sp. zn. 2 T 14/76, jakož i rozsudek Nejvyššího soudu SSR z 9. listopadu 1976 sp. zn. 1 To 58/76 a věc vrátil krajskému soudu v Bratislavě k novému projednání a rozhodnutí. Z odůvodnění: Rozsudkem krajského soudu v Bratislavě ze dne 13. srpna 1976 sp. zn. 2 T 14/76 byl obviněný E. D. uznán vinným trestným činem rozkr
MENU