Nájdené rozsudky pre výraz: odvolanie a konanie o ňom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10 dokumentov
29 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. K provádění důkazů v hlavním líčení po vyloučení řízení proti několika obviněným ze společného řízení a k vytváření podkladu pro rozhodnutí. II. K podmínkám rozhodnutí odvolacího soudu rozsudkem ve věci podle § 259 odst. 3 tr. ř. Provedené důkazy netvoří ještě skutková zjištění. Úplnost dokazování vytváří jen nezbytný podklad pro další myšlenkovou činnost soudu záležející ve zhodnocení těchto důkazů podle § 2 odst. 6 tr. ř. a vytvoření závěrů o tom, zda, jak a k jakému skutku došlo. Teprve tyto závěry, které pak soud vyjádří ve výroku rozsudku - v tzv. skutkové větě - tvoří skutkový sta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti SSR, Nejvyšší soud CSSR zrušil v části týkající se obviněného M. T. rozsudek Nejvyššího soudu SSR z 11. 2. 1987 sp. zn. 4 To 1/87 a rozsudek městského soudu v Bratislavě z 13. 10. 1986 sp. zn. 1 T 21/85 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem městského soudu v Bratislavě ze dne 13. října 1986 sp. zn. 1 T 21/85 byl obviněný M. T. uznán vinným, že v době od roku 1981 do zadržení 14.
Kľúčové slová: odvolanie a konanie o ňomspôsobilosť na právne úkony
R 54/1986
Právna veta: V době, kdy mladistvý již dosáhl zletilosti, jeho rodiče nemohou podat odvolání proti jeho vůli.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl podle § 253 odst. 1 tr. ř. odvolání J. a K. P., rodičů mladistvé D. P., jako odvolání podané neoprávněnými osobami. Z odůvodnění: Rozsudkem krajského soudu v Hradci Králové z 23. května 1985 sp. zn. 1 T 5/85 byla mladistvá D. P. uznána vinnou trestným činem vraždy podle § 219 tr. zák. a trestným činem padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1 tr. zák. Za tyto trestné činy byl mladistvé uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání devíti roků; pro
Kľúčové slová: odvolanie a konanie o ňomvylúčenie a spojenie vecivadný rozsudok
R 19/1985
Právna veta: Jestliže odvolací soud shledá, že ve společném řízení jen ohledně některého z trestných činů nebo některého z obžalovaných je napadený rozsudek vadný a lze vadnou část oddělit a je nutné rozsudek částečně zrušit a věc vrátit v této vadné části soudu prvního stupně nebo prokurátorovi, zatímco ohledně zbývající trestné činnosti nebo ostatních obžalovaných lze rozhodnout, nepostupuje se podle § 23 odst. 1 tr. ř.

Úryvok z textu:
Odvolací soudy nepostupují jednotně v případech, kdy po přezkoumání napadeného rozsudku shledají, že ohledně části trestné činnosti jednoho z obviněných nebo alespoň ohledně jednoho z více stíhaných obžalovaných lze rozhodnout, zatímco ohledně další trestné činnosti jednoho z obžalovaných nebo dalších obžalovaných je třeba napadený rozsudek jako vadný zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně, popř. prokurátorovi. Některé senáty opírají svůj postup o § 258 odst. 2 tr. ř. a § 23 odst. 1 tr. ř.
Právna veta: Odvolací soud v případě, kdy na základě odvolání prokurátora i obžalovaného ruší napadený rozsudek a sám ve věci rozhoduje anebo věc vrací sGudu prvního stupně, popř. prokurátorovi, nemůže nikdy podle § 256 tr. ř. zamítnout odvolání prokurátora; odvolání obžalovaného zamítne jen tehdy, jestliže sám pouze ukládá přísnější trest anebo dává pokyn k jeho uložení soudu prvního stupně a jde o jedinou vadu napadeného rozsudku.

Úryvok z textu:
Odvolací soudy nepostupují jednotně v případech, kdy současně projednávají odvolání prokurátora a obžalovaného a ruší napadený rozsudek a buď rozhodují samy, anebo věc vracejí soudu prvního stupně, popř. prokurátorovi. Některé nezamítají odvolání prokurátora a odvolání obžalovaného zamítají jen tehdy, když mu ukládají pouze přísnější trest, jiné naopak vycházejí z důvodů obsažených v odvolání a zamítají pak ta odvolání, jejichž důvody se nekryjí s konečným rozhodnutím, event. nezamítají odvo
Právna veta: Ak boli v odvolacom konaní zrušené len niektoré výroky rozsudku súdu prvého stupňa {§ 258 ods. 2 v spojení s § 259 ods. 1 Tr. por.) a ostatné výroky rozsudku nadobudli právoplatnosť a ak opravný prostriedok smeruje len proti rozhodnutiu, ktorým sa znova rozhodlo o zrušenej časti rozsudku, nemožno z podnetu tohto opravného prostriedku preskúmať tú časť rozsudku, ktorá nadobudla právoplatnosť ani konanie, ktoré tejto časti rozsudku predchádzalo.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v prospech i v neprospech obvineného A. P., Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Mestského súdu v Bratislave z 27. novembra 1980 sp. zn. 2 To 529/80 a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znova prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Obvodného súdu v Bratislave 1 z 29. augusta 1980 sp. zn. 4 T 151/80 bol obvinený A. P. uznaný za vinného z trestného činu porušovania povinnosti v prevádzke socialis
Právna veta: I když byl obžalovaný po vyhlášení rozsudku poučen o právu podat odvolání do osmi dnů od doručení opisu písemného vyhotovení rozsudku, ale v písemném vyhotovení bylo uvedeno, že proti rozsudku je možno podat odvolání do patnácti dnů od doručení opisu písemného vyhotovení rozsudku, nelze jeho odvolání zamítnout jako opožděné jen proto, že se řídil nesprávným poučením soudu v písemném vyhotovení rozsudku.

Úryvok z textu:
K odvolání obžalovaného V. F. proti rozsudku krajského soudu v Brně z 20. 6. 1986 sp. zn. 1 T 18/86 Nejvyšší soud ČSR rozhodl tak, že podle § 258 odst. 1 písm. b), c), odst. 2 tr. ř. částečně zrušil napadený rozsudek ve výroku o vině pokusem trestného činu vraždy podle § 8 odst. 1, § 219 tr. zák., ve výroku o trestu odnětí svobody a způsobu jeho výkonu, ve výroku o ochranném dohledu a výrocích o náhradě škody. Dále podle § 259 odst. 3 tr. ř. při nezměněném výroku o vině trestnými činy ublíže
MENU