Nájdené rozsudky pre výraz: opilstvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 34

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

33 dokumentov
4 dokumenty
59 dokumentov
1 dokument
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Opilstvo
Právna veta: Jednání obviněného, který před nástupem do práce, při které by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, požil alkoholická nápoje a potom se domáhal u mistra, aby byl zařazen do práce, vykazuje znaky přípravy k trestnému činu opilství podle § 7 odst. 1, § 201 tr. zák. Jestliže však obviněný pernel vůbec možnost práci nastoupit, protože ho mistr odmítl do práce zařadit, je třeba zkoumat, zda nešlo o čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný (§ 3 odst. 2 tr. zák.). Takový závěr nevylučuje, aby skutek obviněného byl posouzen jako přečin proti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR v řízení o stížnosti pro porušení zákona shledal, že pravomocným rozsudkem okresního soudu v Mostě ze dne 23. února 1983 sp. zn. 5 T 25/83 byl porušen zákon. Tento rozsudek zrušil a přikázal tomuto soudu, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Mostě ze dne 23. února 1983 sp. zn. 5 T 25/83 byl obviněný J. B. uznán vinným pokusem trestného činu opilství podle § 8 odst. 1, § 201 tr. zák. proto, že dne 7. prosince 1982 ve 22.00 hod. v Litví
Meritum Opilstvo
R 50/1981
Právna veta: Ak vedie páchateľ motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu v čase, keď mu bolo vedenie motorových vozidiel zakázané právoplatným rozsudkom, naplňuje znaky trestného činu opilstva podľa § 201 Tr. zák. v jednočinnom súbehu s prečinom marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 7 písm. b) zák. č. 150/1969 Zb.ň Aj keď je takýto skutok kvalifikovaný v obžalobe len ako trestný čin opilstva podľa § 201 Tr. zák., nebráni to súdu uznať obžalovaného za vinného aj z uvedeného prečinu, pretože súd nie je viazaný právnym posúdením skutku v obžalobe (§ 220, ods. 4 Tr. por.). Totožnosť skutku zostáva v takom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Michalovciach z 9. augusta 1979 sp. zn. 3 T 487/79 a tomuto súdu prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Michalovciach z 9. augusta 1979 sp. zn. 3 T 487/79 bol obvinený V. M. uznaný za vinného z trestného činu opilstva podľa § 201 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 11. apríla 1979 o 17.00 hod. v Michalovciach,
Meritum Opilstvo
R 40/1982
Právna veta: Jestliže průvodčí vlaku vykonává své zaměstnání po požití alkoholických nápojů, dopouští se trestného činu opilství podle § 201 tr. zák., protože výkon služby průvodčího vlaku pod vlivem alkoholických nápojů je činností, při níž by mohl být ohrožen život nebo zdraví lidí nebo způsobena značná škoda na majetku. Jestliže průvodčí vlaku nastoupil do služby v podnapilém stavu, ale ještě nezačal vykonávat činnost průvodčího, je třeba jeho jednání posoudit jako pokus trestného činu opilství podle § 8 odst. 1, § 201 tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. dubna 1981 sp. zn. 4 To 534/81 i rozsudek okresního soudu v Pardubicích ze dne 5. února 1981 sp. zn. 4 T 997/80 a tomuto okresnímu soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Pardubicích ze dne 5. 2. 1981 sp. zn. 4 T 997/80 byl obviněný J. V. uznán vinným trestným činem opilství podle § 201 tr. zák.,
Meritum Opilstvo
Právna veta: I. Jestliže řidič motorového vozidla, který požil alkoholický nápoj a pak řídil motorové vozidlo, ale jeho schopnost k řízení v době, kdy je kontrolován hlídkou VB, nejsou natolik sníženy, jak předpokládá § 201 tr. zák., má v úmyslu v jízdě pokračovat i poté, kdy tomu tak bude, dopouští se pokusu trestného činu opilství podle § 8 odst. 1, § 201 tr. zák. II. Odpovědi obviněného učiněné k dotazu vyhledávacího orgánu při prostudování spisu po skončení vyhledávání (§ 169 písm. b/ tr. ř.) a zaprotokolované do protokolu o tomto úkonu, aniž se postupovalo podle § 91 násl. tr. ř., zejména aniž byl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona' podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení městského soudu v Praze z 30. září 1986 sp. zn. 8 To 447/86 a rozsudek obvodního soudu pro Prahu 2 z 10. července 1986 sp. zn. 5 T 151/ 86 a obvodnímu prokurátorovi pro Prahu 6 přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem ze dne 10. července 1986 sp. zn. 5 T 151/86 obvodní soud pro Prahu 2 uznal obviněného J. M. vinným pokusem trestného činu opilství podle § 8 odst. 1
Meritum Opilstvo
R 31/1979
Právna veta: Ak lekár vykonáva liečebná starostlivosť v opitom stave, možno jeho výkon považovať za činnosť, pri ktorej by mohol byť ohrožený život alebo zdravie ľudí (§ 201 Tr. zák.).

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Prievidzi z 24. mája 1978 sp. zn. 2 T 239/78 bol obvinený MUDr. J. P. uznaný za vinného z trestného činu opilstva podľa § 201 Tr. zákona na tom skutkovom základe, že ako poliklinický lekár internista v nemocnici s poliklinikou v H. dňa 5. 3. 1978 v popoludňajších hodinách po požití presne nezisteného množstva alkoholických nápojov vykonával ústavnú pohotovostnú službu na internom a detskom oddelení uvedenej nemocnice aj napriek tomu, že mal v krvi najmenej 2,59 promile
Kľúčové slová: opilstvotrestný čin
R 35/1990
Právna veta: Není-li bezpečně prokázáno, že schopnosti řidiče motorového vozidla, který řídil po požití alkoholického nápoje, byly sníženy v míře odpovídající reálnému nebezpečí porušení zájmů chráněných ustanovením § 201 tr. zák., nelze chybějící formální znak uvedeného trestného činu nahradit okolnostmi, které charakterizují materiální znak tohoto trestného činu, například okolností, že obviněný byl již dvakrát potrestán pro trestný čin opilství podle § 201 tr. zák. Takový postup by byl v rozporu se zásadou nullum crimen sine lege.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Teplicích z 26.1.1988 sp. zn. 6 T 260/87 a okresnímu soudu v Teplicích přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Teplicích ze dne 26. 11. 1988 sp. zn. 6 T 260/87 byl obviněný K. K. uznán vinným trestným činem opilství podle § 201 tr. zák. proto, že 6.10.1987 ve večerních hodinách v restauraci Městské sály v Tep
R 15/1977
Právna veta: Ak spácha trestný čin opilstva podľa § 201 Tr. zák., vodič motorového vozidla, treba mu spravidla uložiť trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil výrok o treste v právoplatnom rozsudku Okresného súdu v Rožňave zo 7. 8. 1975 sp. zn. 1 T 340/75 a rozhodol sám vo veci tak, že uložil obžalovanému F. F. podľa § 201 Tr. zák. s použitím § 43 ods. 1 a § 44 ods. 1, 3 Tr. zák. trest nápravného opatrenia v trvaní ôsmich mesiacov so zrážkou z platu vo výške 10 % a podľa § 49 ods. 1 Tr. zák. trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá. Z odôvod
R 39/1977
Právna veta: Jednočinný souběh trestného činu neoprávněného užívání cizího motorového vozidla podle § 209a tr. zák. a trestného činu opilství podle § 201 tr. zák. je možný. Dojde-lí soud v hlavním líčení k závěru, že stíhaný skutek znaky některého ze sbíhajících se trestných činů nenaplňuje, nemůže obviněného obžaloby pro tento trestný čin zprostit, nýbrž jen v odůvodnění rozsudku uvede, proč obviněného neuznal vinným i tímto trestným činem.

Úryvok z textu:
Pravomocným rozsudkem obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 23. 4. 1976 sp. zn. 3 T 39/76 byl obviněný M. Z. uznán vinným trestným činem opilství podle § 201 tr. zák. a odsouzen k peněžitému trestu ve výši 1000 Kčs a k náhradnímu trestu odnětí svobody v trvání jednoho měsíce pro případ, že by peněžitý trest mohl být zmařen. Dále byl obviněnému podle § 49 odst. 1 tr. zák. uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu čtrnácti měsíců. Trestný čin spáchal obvin
R 24/1972
Právna veta: Kto spôsobil škodu v opilosti, zodpovedá za ňu podľa ustanovenia § 423 O. z., ak sa vlastnou vinou uvedie do stavu opilosti, a to aj keď uňho nastal ťažší stav opilosti ako ten, který zodpovedá bežným reakciám ľudského organizmu na alkohol.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa domáhala proti žalovanému náhrady škody, ktorá jej vznikla tým, že žalovaný 13.10.1968 napadol jej manžela J. M. a spôsobil mu poranenie, ktorému podľahol. Okresný súd vo Zvolene, rozhodujúc o základe uplatneného nároku, vyslovil rozsudkom, že žalovaný je zodpovedný za škodu spôsobenú žalobkyni smrťou J. M. Na odvolanie žalovaného Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil. Súdy obidvoch stupňov vo svojich rozhodnutiach vychádzali zo zistenia, že žalov
Meritum Doprava
R 21/1982
Právna veta: Páchateľovi, ktorý opakovane hrubo porušuje pravidlá cestnej premávky tým, že vedie motorové vozidlo pod vplyvom alkoholických nápojov, a to napriek tomu, že bol za tú istú trestnú činnosť už odsúdený, treba spravidla uložiť nepodmienečný trest odňatia slobody a vždy zákaz viesť motorové vozidlá na dlhší čas.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Nitre z 20. marca 1981 sp. zn. 3 T 39/81 vo výroku o treste a uvedenému okresnému súdu prikázal, aby vec v rozsahu zrušenia znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný súd v Nitre uznal obvineného P. M. rozsudkom z 20. marca 1981 sp. zn. 3 T 39/81 za vinného z trestného činu opilstva podľa § 201 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 11. decembra 1980 as
MENU