Nájdené rozsudky pre výraz: opravný prostriedok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 54

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

57790 dokumentov
37553 dokumentov
107334 dokumentov
1687 dokumentov
13 dokumentov
369 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Důchod
R 75/1970
Právna veta: Ak bola výplata starobného dôchodku navrhovatelovi určená na 16. den každého mesiaca, potom prislúcha navrhovatelovi zvýšenie starobného dôchodku podľa úpravy uskutočnenej v zmysle čl. IV ods. 6 zák. č. 161/1968 Zb. od 16. 1. 1969, nie od 1. 1. 1969.

Úryvok z textu:
Správa dôchodkov v Bratislave upravila rozhodnutím zo 14. 2. 1969 navrhovateľovi podľa zákona č. 161/1968 Zb. starobný dôchodok priznaný od 1. 10. 1960 vo výške 1.317 Kčs mesačne od splátky za mesiac január 1969 na sumu 1.606 Kčs mesačne. Navrhovateľ sa domáhal v opravnom prostriedku okrem iného, aby úprava dôchodku bola vykonaná už od 1. 1. 1969, kedy nadobudol zákon č. 161/1968 Zb. účinnosť. Krajský súd v Bratislave zrušil uznesením z 31. 7. 1969 rozhodnutie odporkyne. Ustanovenie čl. IV od
R 34/1969
Právna veta: Vo výroku uznesenia o zastavení trestného stíhania podľa § 172 ods. 1 písm. b), c) tr. por. musí byť uveden skutok, ktorého sa zastavení týka a nie len jeho právne posúdenie, a ďalej aj meno obvineného, ohľadne ktorého bolo trestné stíhanie zastavené; nie je postačujúce, keď sú tieto skutočnosti uvedené len v odôvodnení uznesenia. Odôvodnenie uznesenia vyšetrovateľa o zastavení trestného stíhania musí obsahovať skutkové i právne úvahy, na podklade ktorých vyšetrovateľ o zastavení rozhodol (§ 134 ods. 2 tr. por.).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd vyslovil porušenie zákona v ustanovení § 172 ods. 1 písm. b), c), § 2 ods. 5, 6 a § 134 ods. 2 tr. por. uznesením vyšetrovateľa, ktorým bolo zastavené podľa § 172 ods. 1 písm. b), c) trestné stíhanie pre trestný čin výtržníctva podľa § 202 tr. zák. a pre sploupáchateľstvo na trestnom čine ublíženia na zdraví podľa § 9 ods. 2, § 221 ods. 1 tr. zák. Z odôvodnenia: Uznesením vyšetrovateľa 00 VB v Nových Zámkoch z 15. augusta 1967 ČVS VB — 479/1967 bolo zahájené trestné stíhanie p
Kľúčové slová: výkon trestu odňatia slobodynariadenie výkonu trestu väzba
R 2/1990
Právna veta: Obmedzenie osobnej slobody, ku ktorému dôjde pri dodaní odsúdeného orgánmi ZNB do výkonu trestu odňatia slobody na základe opatrenia predsedu senátu (samosudcu) pódia § 321 ods. 3 Tr. por., nie je súčasťou väzby v zmysle § 38 ods. 1 Tr. zák. a § 334 ods. 1 Tr. por., o započítaní ktorého by musel rozhodovať’ súd. Ide o obmedzenie osobnej slobody odsúdeného, ku ktorému dochádza až po nariadení uloženého trestu odňatia slobody. Treba ho preto považovať’ priamo za súčasť výkonu tohto trestu a určuje aj začiatok jeho výkonu. Väznica, prípadne nápravnovýchovný ústav, do ktorého orgány ZNB dodali ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Minister spravodlivosti SSR požiadal pódia § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 36/1964 Zb. v znení neskorších predpisov Najvyšší súd SSR o zaujatie stanoviska k správnemu výkladu zákona v otázke začiatku výkonu trestu odňatia slobody v prípadoch dodania odsúdeného do výkonu tohto trestu podľa § 321 ods. 3 Tr. por. Upozornil na existujúce protichodné názory v súvislosti s riešením naznačenej otázky. Podľa jedného názoru je pre určenie začiatku výkonu trestu odňatia slobody v uvedených prípadoch ro
Kľúčové slová: povinnosť svedčiťdiplomatická imunita
R 3/1990
Právna veta: Z platnej zákonnej úpravy vyplýva, že výnimku z povinnosti svedčiť v trestnom konaní, ktorá je podmienená osobným postavením toho, kto prichádza do úvahy ako svedok, ustanovuje len § 10 ods. 1 Tr. por. (diplomatická imunita a výsady). Zo žiadneho ustanovenia zákona nemožno vyvoditť, že z povinností uvedených v § 97 Tr. por. sú vyňaté osoby, ktoré v predošlých štádiách trestného stíhania pôsobili ako orgány činné v trestnom konaní. Tieto orgány nemajú povinnosť’ vypovedať ako svedok v súdnom konaní o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie iba vtedy, keď je v konkrétnom prípade daná niek ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Minister spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky požiadal podľa § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 36/1964 Zb. v znení neskorších predpisov Najvyšší sud SSR o zaujatie stanoviska k správnemu výkladu ustanovení zákona v otázke, či je v konaní pred súdom prípustný výsluch príslušníkov ZNB, ktorí vo veci pôsobili ako orgány prípravného konania, ako svedkov na postup pri výsluchu obvineného a v akom rozsahu, prípadne či takýto výsluch nie je prípustný vzhľadom na štátom uloženú povinnosť mlča
MENU